دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه  :

مطالعات و پژوهش هایی که در زمینه ی آموزش زبان فارسی انجام شده است  را بیشتر می توان در آثار یداله ثمره ,تقی پورنامداریان ,حسن ذوالفقاری ودیگران , مهدی ضرغامیان, جلیل بانان صادقیان ,سیامک دارابی جستجو کرد که در میان این آثار, یداله ثمره و حسن ذوالفقاری ودیگران دارای سنجیده ترین و بهترین آثاری هستند که هر کدام به نحوی به آموزش زبان فارسی پرداختند و هر کدام واژه گان را در قالب متن های مختلف به زبان آموزان آموزش می دهند. مطالعات و پژوهشهایی که اخیراً در خصوص مجموعه واژه های زبان صورت گرفته اهمیت آموزش و یادگیری واژه را دو چندان نموده است . یادگیری زبان دوم/خارجی ، دلایل و اهداف گوناگونی دارد . مسلماً هدف اصلی زبان برقراری ارتباط است . زبان آموز برای دستیابی به این هدف بایدبر مهارتهای اصلی زبان یعنی به حداقل شنیدن و گفتگو کردن تسلط یابد . طبیعی است که واژه جزء اصلی این مهارتها بشمار می رود و از این رو از اهمیت فراوانی برخوردار است . نظریه کراشن[۱](۱۹۸۲) در مورد یادگیری زبان ، تصور ذهنی بسیاری از صاحبنظران را در خصوص ثانوی بودن واژه های زبان متحول ساخته است . کراشن معتقد است که هر چه زبان آموز واژه های بیشتری بداند به درک و فهم عمیق تری دست خواهد یافت و دستور زبان نیز بهتر فرا خواهد گرفت . دیدگاه مذکور کاملاً متفاوت از نظرات قبلی است که تاکید فراوان بر نحو زبان دارند. به گفته کراشن « یادگیری واژه » در واقع منجر به فراگیری نحو زبان خواهد شد. مک کی[۲] (۷۹،۱۹۸۶) و ویلکینز[۳] ( ۱۱۱،۱۹۷۲) نیز در خصوص اهمیت واژه می گویند : بدون دانستن دستور زبان می توان اطلاعات اندکی را انتقال داد اما بدون آشنایی با واژه ها ، هیچ گونه اطلاعاتی را نمی توان منتقل نمود .

هم اکنون بسیاری از محققان یادگیری زبان دوم/ خارجی بر این باور هستند که در هر مرحله ای از یادگیری زبان وجود مجموعه غنی واژه ها ضروری است.

به اعتقاد مک کارتی[۴] (۱۲۳,۱۹۹۰) هر چه قدر هم زبان آموز در زمینه ی دستور و آواهای زبان دوم/ خارجی تبحر داشته باشد،بدون بکارگیری واژه ها هرگز نمی تواند ارتباط معناداری را با گویشوران زبان مورد نظر برقرار سازد .

ورمیر[۵] (۸۶,۱۹۹۲) نیز معتقد است برای آنکه گویشور سخن دیگران را درک کند و سخنش نیز برای آنان مفهوم داشته باشد . باید واژه ها را بداند . چستین[۶] (۱۹۸۸) معتقد است واژه در مقایسه با اجزاء دیگر زبان نقش مهمتری در برقراری ارتباط ایفا می کند . به نظر وی کمبود دانش واژگانی مهمترین دلیل ناتوانی زبان آموزان در بیان مقصود خود هنگام ایجاد ارتباط است.( چستین،۳۲۷,۱۹۸۸) در واقع بخش اصلی یادگیری یک زبان جدید ، یادگیری واژه های جدید است و دانش دستوری مهارت چندانی در زبان به ارمغان نمی آورد. و سلینکر[۷] نیز می گوید : « واژگان مهمترین بخش برای زبان آموز است »لوفر[۸] (۱۴،۱۹۹۷).به هر حال اخیراً توجه به واژه در امر آموزش زبان افزایش پیدا کرده است . بخش عمده برنامه های آموزش زبان و همچنین آزمونهای استاندارد زبان به واژه اختصاص دارد.

فرایندهای واژه سازی :

مطالعه فرآیندهای واژه سازی در نگاه اول آسان به نظر می رسد اما به رغم این سادگی و سهولت ظاهری به مسائل بحث بر انگیزی در این زمینه بر می خوریم،  هر کدام از اندیشمندان تعر یف های متفاوتی از فرا یند های واژه سازی ارائه کرده اند .

البته باید به خاطر داشت که برخی از فرایندها، تنها برای مدت زمانی در زبان فعال می باشند و بسیاری از واژه های روزمره کنونی ، در گذشته به هنگام ورود به زبان ، بامخالفت  روبرو شده و عده ای بکارگیری این واژه ها را به عنوان سوء استفاده از زبان تلقی نموده اند . واقعیت این است که زبان در راستای رفع نیاز گویشوران خود دائماً در حال تغییر و تحول است و این تحول به صورت استفاده از امکانات جدید یا بکارگیری امکانات قبلی به گونه ای تازه می باشد یول[۹] (۱۹۸۵ ،۵۲)

فهرست

فصل نخست – کلیات  ۱
۱-۱٫ مقدمه  ۲
۱-۲ بیان موضوع  ۲
۱-۳٫ هدف تحقیق و اهمیت آن  ۳
۱-۴٫ سوالات و فرضیه های تحقیق  ۴
۱- ۵ . مفاهیم   ۵
۱-۵-۱ ۰ واژه   ۵
۱-۵-۲ ۰ آموزش   ۷
۱- ۵- ۳ ۰ نظریه آموزش   ۷
۱- ۵- ۴ ۰ یادگیری   ۸
۱- ۵- ۵ ۰ رابطه ی آموزش و یادگیری   ۹
۱-۵-۶ ۰ مقایسه آموزش با یادگیری   ۹
۱- ۵- ۷ ۰ حوزه های معنایی   ۱۰
۱-۵-۸ ۰ خلاصه   ۱۱
فصل دوم : مطالعات پیشین   ۱۲
۲-۱ ۰ اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه   ۱۳
۲-۲ ۰ فرایندهای واژه سازی   ۱۴
۲- ۲-۱ ۰ انواع فرایندهای واژه سازی   ۱۵
۲-۲-۱-۱ ۰ تصریف   ۱۵
۲-۲-۱-۲ ۰ اشتقاق   ۱۵
۲-۲-۱-۳ ۰ ترکیب   ۱۶
۲-۲-۱-۴ ۰ قرض گیری /وام گیری   ۱۶
۲-۲-۱-۴-۱ ۰ ترجمه قرضی /عاریتی   ۱۶
۲-۲-۱-۵ ۰ گسترش/تعمیم   ۱۶
۲-۲-۱-۶ ۰ تخصیص  ۱۷
۲-۲-۱-۷ ۰ کوتاه سازی   ۱۷
۲-۲-۱-۷-۱ ۰ سر واژه سازی   ۱۷
۲-۲-۱-۷-۲ ۰ اختصار سازی   ۱۸
۲-۲-۱-۷-۳ ۰ پسین سازی   ۱۸
۲-۲-۱-۷-۴ ۰ بریدن   ۱۸
۲- ۲- ۱- ۸ ۰ تبدیل   ۱۸
۲-۲-۲-۱-۹ ۰ ادغام / آمیزش   ۱۹
۲-۲-۱-۱۰ ۰ ابداع   ۱۹
۲-۲- ۱-۱۱ ۰ نام آوا   ۱۹
۲- ۲- ۱- ۱۲ ۰ مضاعف سازی   ۱۹
۲-۳- ۰ انواع واژه   ۲۰
۲-۳- ۱ ۰ واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما   ۲۰
۲-۳-۲ ۰ واژه های دریافتی و واژه های تولیدی   ۲۱
۲-۴- ۰ سیر تحول واژه   ۲۲
۲-۴-۱ ۰ دوره ی بی توجهی به واژه   ۲۳
۲-۴-۲ ۰ دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته   ۲۵
۲-۴-۳ ۰ دوره ی توجه   ۲۶
۲-۴-۴ ۰دوره ی پیشرفت   ۲۸
۲-۵ ۰ یادگیری واژه   ۲۹
۲-۵-۱ ۰ مراحل یادگیری واژه   ۳۰
۲-۶ ۰ اصول اساسی در آموزش زبان   ۳۲
۲-۷ ۰ راهکارهای یادگیری و یاد آوری    ۳۳
۲-۷-۱ ۰ انواع راهکارهای یادگیری   ۳۴
۲-۸ ۰ عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه   ۳۵
۲-۹ ۰ انواع راهکارهای یادگیری واژه   ۳۵
۲-۹-۱ ۰ راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه   ۳۶
۲-۹-۲ ۰ راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه   ۳۷
۲-۹-۳ ۰راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده   ۳۸
۲-۹-۴ ۰ راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده   ۳۸
۲-۱۰ ۰ روش یارگیری حافظه   ۳۹
۲-۱۱ ۰ آموزش واژه   ۴۰
۲-۱۲ ۰ روش ها آموزش  واژه   ۴۰
۲-۲-۱ ۰ روش مستقیم و روش غیر مستقیم   ۴۱
۲-۱۲- ۱-۱ ۰ روش مستقیم   ۴۲
۲- ۱۲-۱-۱-۱ ۰ آموزش راهکارها  ۴۲
۲-۱۲-۱- ۱- ۲ ۰ گسترش واژه + آموزش صریح  ۴۲
۲-۱۲-۱-۱-۳ ۰ فعالیت های کلاس   ۴۲
۲-۱۲-۱-۲ ۰ روش غیر مستقیم   ۴۳
۲-۱۲-۱-۲-۱ ۰ متن به تنهایی   ۴۳
۲-۱۲-۲-۱ ۰ فعالیت های برنامه ریزی نشده   ۴۳
۲-۱۲- ۲- ۲ ۰ فعالیت های برنامه ریزی شده  روش های آموزش واژه   ۴۴
۲-۱۲-۲-۲ -۱ ۰ آموزش واژگان غیر فعال   ۴۴
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱ ۰ تکرار   ۴۵
۲-۱۲-۲-۲-۱-۲ ۰ روش های جفت پیوسته   ۴۵
۲-۱۲-۲-۲-۱-۳ ۰ فهرست واژه   ۴۶
۲-۱۲-۲-۲-۱-۴ ۰ روش واژه کلیدی   ۴۷
۲-۱۲-۲-۲-۱-۵ ۰ روش ترجمه   ۴۹
۲-۱۲-۲-۲-۱-۶ ۰ آموزش با کمک روابط واژگانی   ۵۰
۲-۱۲- ۲-۲-۱-۷ ۰ ارائه ی تصویر   ۵۱
۲-۱۲-۲-۲-۱-۸ ۰ اجرای نمایش   ۵۱
۲-۱۲- ۲-۲-۱-۹ ۰ خانواده های واژگانی   ۵۲
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰ ۰ روش های معنایی  ۵۲
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۱ ۰ روش حوزه های معنایی  ۵۲
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۲ ۰ تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی  ۵۴
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۱ ۰ روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی   ۵۵
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۲ ۰ کاربرد فرهنگ   ۵۵
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۳ ۰ یادگیری واژه از طریق بافت   ۵۶
۲-۱۲-۲-۲-۲ ۰ آموزش واژگان فعال   ۵۸
۲-۱۲-۲-۲-۲-۱ ۰ روش سلسه مورسیا و روزن ویگ   ۵۹
۲-۱۲-۲-۲-۲-۲ ۰ روش پیجین سازی   ۶۰
۲-۱۲-۲-۲-۲-۳ ۰ روش لوکاس   ۶۱
۲-۱۳ ۰ تعداد واژه   ۶۱
۲-۱۴ ۰ انتخاب واژه   ۶۲
۲-۱۵ ۰ معیارهای انتخاب واژه   ۶۳
۲-۱۶ ۰ ارائه ی واژه   ۶۵
۲-۱۷ ۰ وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری   ۶۶
۲-۱۸ ۰ ملاحظات معنی شناختی   ۶۷
۲-۱۸-۱ ۰ معنی شناسی ساختاری   ۶۷
۲-۱۸-۲ ۰ حوزه های معنایی  ۶۷
۲-۱۸-۳ ۰ انواع حوزه های معنایی   ۶۹
۲-۱۸-۴ ۰ روابط معنایی  ۷۰
۲-۱۸-۴-۱ ۰ هم معنایی  ۷۱
۲-۱۸-۴-۲ ۰ شمول معنایی  ۷۱
۲-۱۸-۴-۳ ۰ با هم آیی  ۷۱
۲-۱۸-۴-۴ ۰ رابطه جزء –کل  ۷۲
۲-۱۸-۴-۵ ۰ تباین معنایی  ۷۲
۲-۱۸-۴-۶ ۰ تقابل معنایی  ۷۳
۲-۱۹ ۰ ملاحظات روانشناسی زبان   ۷۴
۲-۱۹-۱ ۰ حافظه   ۷۴
۲-۱۹-۱-۱ ۰ انواع حافظه   ۷۵
۲-۹-۱-۱-۱ ۰ حافظه کوتاه مدت   ۷۵
۲-۹-۱-۱-۲ ۰ حافظه بلند مدت   ۷۶
۲-۱۹-۱-۱-۳ ۰ حافظه معناشناسی   ۷۷
۲-۲۰ ۰ واژگان   ۷۷
۲-۲۰-۱ ۰ واژگان ذهنی   ۷۸
۲-۲۰-۲ ۰ سازماندهی واژگان ذهنی   ۷۹
۲-۲۰-۳ . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی  ۸۱
۲-۲۱ ۰ اصول آموزش واژه   ۸۲
۲-۲۲ ۰ خلاصه   ۸۵
فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه   ۸۶
۳-۱ ۰ مقدمه   ۸۷
۳-۲ ۰ نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها  ۸۷
۳-۲-۱ ۰ چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی  ۸۷
۳-۲-۲ ۰ نحوه ی انتخاب ساختارها   ۸۷
۳-۳ ۰ ملاحظات کلی   ۸۸
۳-۳-۱ ۰ اطلاعات مربوط به زبان آموز   ۸۹
۳-۳-۲ ۰ اطلاعات مربوط به شرح درس   ۹۰
۳-۳-۳ ۰ اطلاعات آموزش   ۹۰
۳-۴ ۰ ساختار کلی واحدهای درسی   ۹۰
۳-۴-۱ ۰ مرحله پیش از خواندن   ۹۱
۳-۴-۱-۱ ۰ تصویر   ۹۲
۳-۴-۱-۲ ۰ پرسش  ۹۲
۳-۴-۲ ۰ مرحله خواندن   ۹۳
۳-۴-۳ ۰ مرحله پس از خواندن   ۹۳
۳-۴-۳-۱ ۰ سوال های درک مطلب   ۹۴
۳-۴-۳-۲ ۰ تمرین کاربرد واژه   ۹۵
۳-۴-۳-۳ ۰ تمرین باهم آوایی  ۹۵
۳-۴-۳-۴ ۰ تمرین تطبیقی   ۹۵
۳-۴-۳-۵ ۰ تمرین واژه های مترادف و متضاد   ۹۶
۳-۴-۳-۶ ۰ متن های خواندنی   ۹۶
۳-۴-۳-۷ ۰ تمرین شبکه ی واژگانی   ۹۷
۳-۴-۳-۸ ۰ تمرین گروهی   ۹۷
۳-۴-۳-۹ ۰ تمرین های تصویری  ۹۷
۳-۴-۳-۱۰ ۰ تکلیف   ۹۷
۳-۴-۳-۱۱ ۰ تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار   ۹۸
۳-۴-۳-۱۲ ۰ تمرین های دیگر   ۹۸
۳-۵ ۰ خلاصه   ۹۹
فصل چهارم : متن های آموزش واژه   ۱۰۰
۴-۱ ۰ سهراب سپهری   ۱۰۱
۴-۲ ۰ گل آقا   ۱۰۷
۴-۳ ۰ چغازنبیل   ۱۱۳
۴-۴ ۰ زبان آموزی میمون ها   ۱۲۰
۴-۵ ۰ پست   ۱۲۶
۴-۶ ۰ سال نو  ۱۳۴
۴-۷ ۰ فرودگاه   ۱۴۳
۴-۸ ۰ طلای سرخ ایران   ۱۵۰
۴-۹ ۰ جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟  ۱۵۶
۴-۱۰ ۰ بوی خوش چای   ۱۶۲
۴-۱۱ ۰ خلاصه   ۱۶۷
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه   ۱۶۸
۵-۱ ۰ خلاصه و نتیجه   ۱۶۹
۵-۲ ۰ موضوعاتی برای تحقیق   ۱۷۲
منابع   ۱۷۳
منابع فارسی  ۱۷۴
منابع انگلیسی  ۱۷۶
واژه نامه   ۱۸۱
فارسی – انگلیسی   ۱۸۲
انگلیسی – فارسی   ۱۸۶


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات