دانلود مقاله مدیریت و سرپرستی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله مدیریت و سرپرستی

Paper Management and Supervision

دانلود مقاله مدیریت و سرپرستی

سرپرستی

همه کارکنان سازمان به سرپرستی نیازمندند و انتظار دارند که در انجام وظایف خود هدایت شوند. روابط مدیر با زیردستان در جریان سرپرستی شکل می‌گیرد یعنی راهنمایی‌های او پذیرفته یا رد می‌شود. در طی سرپرستی است که رفتار مدیر تاثیر خود را از لحاظ سوق دادن زیردستان در جهت اهداف سازمان به مرور آشکار می‌سازد.

و مدیر بر مسائل و مشکلات زیردستان آگاهی یافته در صدد حل یا رفع آنها بر می‌آید. سرپرستی ممکن است توام با سخت‌گیری و شدت عمل یا ملایم باشد. ماهیت وظایف ما شیوه سرپرستی را مشخص می‌کند. بعضی وظایف باید به طور مستمر سرپرستی شوند وظایف دیگر حدود و چهارچوب مشخصی دارند و حداقل سرپرستی را ایجاب می‌کنند.

در اینجا لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم در مدت مدیریت، غالباً میان مدیران و سرپرستان تفاوت قائل می‌شوند. سرپرستی همیشه اشاره می‌کند به هدایت فعالیتهای زیردستان بلافص. یعنی میان سرپرست و زیردستان فاصله‌ای نیست و فعالیتها او مستقیماً به زیردستان مربوط می‌شود. اگر سرپرستی به این معنا باشد پس در همه سطوح سازمانی صورت می‌گیرد با وجود این اگر در سلسله مراتب سازمان مدیریت سطح عملیاتی را رده اول به حساب آوریم، سرپرستان، مدیران رده اول سازمان تلقی می‌شوند. پس سرپرستان مدیران هستند که مسئولیت هدایت کار و فعالیت کارکنان عملیاتی را بر عهده دارند. مدیران سطوح بالاتر غالباً با کارکنان اداری، مثل مدیران دوایر، اعضای ستادی، منشی‌ها و غیره سروکار دارند.

فهرست

سرپرستی   ۱
انگیزش   ۲
محیط آموزشی موثر   ۲
وظایف رهبر آموزشی   ۳
تربیت مدیران و رهبران آموزشی   ۵
رهبری اثربخش از راه ارتباط رویاروی میان مدیر و کارکنان   ۷
مدل پنجره جوهری   ۷
«پنجره جوهری»   ۷
شخصیت رهبری   ۱۰
عرصه عمومی:   ۱۱
عرصه کور:   ۱۲
عرصه خصوصی:   ۱۲
عرصه‌ تاریک:   ۱۳
مرحله اول تحقیقات:   ۱۸
اعتماد بنفس:   ۱۹
اخلاق اجتماعی:   ۱۹
اراده قوی:   ۲۰
تفوق:   ۲۰
تموج شخصیت:   ۲۰
مرحله دوم تحقیقات:   ۲۱
مرحله سوم تحقیقات:   ۲۲
نتیجه‌گیری:   ۲۴


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات