دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیشه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیشه

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیشه پروژه کارآموزی صنعت شیشه سازی گزارش کار آزمایشگاه شیشه گزارش کار کارگاه شیشه گری گزارش کار آزمایشگاه تئوری شیشه گزارش کار شیشه گزارش کار آز شیشه گزارش کارآموزی کارخانه شیشه گزارش کار شیشه گری

 

 

Glass Factory

 

گزارش کارآموزی کارخانه شیشه
فهرست مطالب
پیشگفتار. ۴
تاریخچه: ۸
خط تولید: ۹
بررسی اختصاصی تر خط تولید: ۱۱
قسمت های جنبی خط تولید: ۱۳
کارخانه گاز. ۱۶
ب) مایع. ۲۰
مقدمه. ۲۱
صوت و ماهیت آن: ۲۷
۲-افت دایم شنوایی: permanent Thershold Shift 34
ج) کالیبراسیون: ۳۹
د) تعیین ایستگاه های اندازه گیری.. ۴۰
حوزه خطر Danger Zone. 42
اندازه گیری به منظور آنالیز فرکانس: ۴۳
اندازه گیری به منظور تعیین میزان مواجهه کارگر. ۴۴
روش های عمومی کنترل فنی: ۴۷
نصب کاهش دهنده های صدا بر روی دستگاه: ۵۰
ب) کنترل صدا در مسیر انتشار صوت: ۵۱
پیشنهاد ۶۳
سایر پیشنهادات: ۶۴
دزیمتری.. ۶۴
دلایل عمده پدید آمدن دزیمتری: ۶۴
اهداف استفاده از دزیمتر. ۶۵
تفسیر نتایج دزیمتری.. ۷۴
ادیومتری (شنوایی سنجی) ۷۶
ارزیابی میزان شنوایی. ۷۸
روش طبقه بندی کاهش شنوایی: ۸۷
روشنایی. ۹۰
نور و ماهیت آن. ۱۰۰
تعاریف و کمیت های اصلی روشنایی. ۱۰۱
۴-شدت روشنایی (Illuminance) 102
استانداردهای متداول روشنایی محیط کار. ۱۰۳
روش های اندازه گیری روشنایی. ۱۰۴
پرتوهای غیر یونساز. ۱۱۳
پرتوهای فرابنفش.. ۱۱۳
منابع پرتو فرابنفش.. ۱۱۴
حفاظت در برابر پرتو فرابنفش.. ۱۱۵
پرتوهای مادون قرمز. ۱۱۷
هدف اندازه گیری: ۱۲۲
کالیبراسیون: ۱۲۳
مروری بر پژوهش های گذشته. ۱۲۵
کمیت های اندازه گیری شرایط جوی.. ۱۲۶
شاخص بوتسبال Botsball temperature(BT) 141
مقایسه شاخص های استرس حرارتی با یکدیگر. ۱۴۵
روش اندازه گیری: ۱۴۸
مقادیر مجاز شاخص ها: ۱۴۹
ارزیابی نتایج اندازه گیری شرایط جوی در شرکت شوگا: ۱۵۱
عوامل شیمیایی. ۱۵۸
سیلیس …… ۱۶۴
علایم بالینی سیلکیوزیس.. ۱۶۵
حساسیت فردی.. ۱۶۸
کربنات  سدیم …………… ۱۶۹
ارسینک  (اکسید ارسینک) ۱۷۱
اکسید آهن ……… ۱۷۴
کروم ۱۷۷
لوله های گازیاب.. ۱۸۶
طرز مصرف لوله های گازیاب.. ۱۸۷
دقت لوله های گازیاب.. ۱۸۸
تاثیر عوامل محیطی بر لوله های گازیاب.. ۱۹۰
قوانین مربوطه. ۱۹۲
اسپیرومترواسپیرومتری.. ۱۹۳
ب) تهویه موضعی. ۲۰۲
موارد قانونی حمایت کننده از ارگونومی. ۲۰۶
جنبه های قانونی. ۲۱۳
هزینه های ایمنی. ۲۱۶
ثابت کردن سیستم کنترل. ۲۱۸
آگهی و نوشته ها ۲۲۹
آموزش ایمنی. ۲۳۱
آموزش ایمنی به کمک تبلیغات.. ۲۳۷
اعلانات حفاظتی. ۲۳۸
فیلم های حفاظتی. ۲۳۹
مزایای سیستم ۵s. 246
استاندارد ISO 14001. 247
امینی ساختمان. ۲۵۰
ایمنی کف ، سقف و دیوارها در شوگا :‌ ۲۵۵
محوطه کارخانه – صحن کارگاه :‌ ۲۶۱
ایمنی انبار. ۲۶۲
نقش انبار در صنعت.. ۲۶۲
پالت چوبی. ۲۶۷
مزایای پالت های فلزی: ۲۷۲
حمل و نقل در انبارها ۲۷۴
نقاله. ۲۷۶
ایمنی برق. ۲۸۷
حفاظت در برابر جریان الکتریکی. ۲۹۱
طرح سیستم ارت در شرکت شوگا: ۲۹۷
بررسی سیستم ارتینگ در کارخانه شوگا ۲۹۹
شدت میدان الکتریکی. ۳۰۶
میدان های مغناطیسی پایا ۳۱۷
«چک لیست ایمنی حریق». ۳۲۱
ایمنی فردی.. ۳۲۶
لباس کار. ۳۲۸
وسایل حفاظتی جهاز تنفسی. ۳۳۰
کاسک (کلاهخورد) ۳۳۳
بررسی در شرکت شوگا ۳۳۵
حفاظت از چشم ۳۳۵
وسایل حفاظتی دست ها و بازوها ۳۳۹
گوشی های حفاظتی. ۳۴۱……


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات