پروژه مدیریت آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پروژه مدیریت آموزشی

Project Management Training

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

فصل اول : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 
اجزاء یا سیستمهای فرعی 
همانطوریکه اشاره شد، هر سیستم شامل اجزاء و عناصر داخلی آن می‌باشد که ممکن است به صورت عنصری ساده یا سیستمی پیچیده وجود داشته باشد و هر چه سیستم بزرگتر و پیچیده تر باشد، احتمال اینکه واجد عناصر پیچیده‌تر و بزرگتری باشد وجود دارد و در شرایطی که عناصر یک سیستم به حدی بزرگ و پیچیده باشند که خود یک سیستم بوده باشند، به این سیستمها، سیستم فرعی می‌گویند. به عنوان مثال، می‌توان به جایگاه واحدها در ارکان دولت اشاره نمود. به این صورت که در بدنه دولت، هر وزارتخانه سیستم فرعی آن بوده و واحدهای زیر سیستم آن وزارتخانه نیز سیستم فرعی آن بشمار می‌آیند.
در واقع، سیستمهای کوچکتر داخل سیستمهای بزرگ قرار می‌گیرند و آنان نیز در داخل سیستمهای باز هم بزرگتر تشکیل می‌یابند. در این وضعیت، سیستمهای کوچکتر را سیستمهای مشمول و سیستمهای بزرگتر را شامل می‌گویند. 
تداخل سیستمها 
در مباحث سیستماتیک، بعضاً ممکن است هر سیستمی در چندین سیستم دیگر و به صورت همزمان قرار داشته باشد. جایگاه و وضعیت یک فرد در سیستمهای خانواده، محل تحصیل، محل کار و، نمونه بارزی از تداخل احتمالی مورد بحث می‌باشد.


فهرست مطالب 
فصل اول : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 
اجزاء یا سیستمهای فرعی 
تداخل سیستمها 
نیروهای پیوستگی و گسستگی سیستم 
آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن 
اجزاء سازمان – نگرش سیستمی 
سازمان رسمی و کارکرد آن 
وجوه مشترک سازمانهای رسمی 
سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهای رسمی 
سازمان غیر رسمی و کارکرد آن 
شناسایی مفهوم مدیریت و اصول آن 
فراگرد مدیریت 
شناسایی سبک های مدیریتی 
مدیریت علمی
سایر مفروضات اساسی مدیریت علمی 
مدیریت کلاسیک 
مدیریت کلاسیک جدید 
مدیریت صرفاً هدف گرا 
مدیریت میانه رو
مدیریت سایه نما 
فصل دوم : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن 
شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن 
مهمترین شیوه‌های آموزشی 
روش علمی و منطقی 
انواع آموزش 
آموزش رسمی 
آموزش غیررسمی 
آموزش غیر رسمی سازمان نیافته 
شناسایی ویژگی‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 
استراتژی‌ها : 
سیاست‌ها : 
شناسایی نقش آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام آموزش کشور 
ویژگیهای مدیر آموزشی
۱- مهارت در رهبری و هدایت افراد به ویژه کادر آموزشی 
۲- مهارت در روابط انسانی 
۳- مهارت در برقراری روابط گروهی 
۴- مهارت و ارزشیابی 
۵- مهارت در انتخاب همکاران 
وظایف مدیران آموزشی 
فصل سوم : توانایی اجرای مقررات و آئین نامه‌های مؤسسات کارآموزی 
شناسایی ویژگیهای آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای 
شناسایی قوانین و مقررات تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای 
۴- توانائی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها 
آشنایی با وسایل کمک آموزشی 
بهره گیری از وسایل کمک آموزشی 
۱- خود را آماده کنید: 
۲- آماده کردن محیط :‌
۳- کارگاه یا آزمایشگاه را آماده کنید. 
۴- پیگیری و نتیجه گیری 
شناسائی اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی 
شناسائی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی 
فصل پنجم : توانائی ارزشیابی از دوره‌های آموزشی
شناسائی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش‌های آن 
شناسائی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر 
ارزشیابی و قضاوت بر دو نوع نگرش تقسیم می‌شود: 
۱- ارزشیابی بر اساس شواهد درونی 
ارزشیابی قبل از برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تشخیص می‌گویند. 
۲- آزمون در طول برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تکوینی نیز می‌گویند. 
۳- انجام آزمون در پایان دوره آموزشی: 
الف – اهداف آموزشی تا چه حد موفق بوده است. 
ب – ارتقاء به سطوح بالاتر : 
۱- آزمون عملی : 
شناسائی اصول ارزشیابی در اثر بخشی آموزشی: 
فصل ششم : توانائی تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاهها
شناسائی پایه‌ای اساسی آئین نگارش 
شناسائی مقررات مکاتبات اداری 
شناسائی اصول تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاهها 
فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی 
شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن 
شناسایی عوامل موثر ارتباطی 
شناسایی سدهای ارتباطی 
فصل هشتم : توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 
آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی 
آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری: 
اصول حسابداری : 
فصل نهم : توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن و بهداشت محیط کار 
اهمیت حوادث ناشی از کار 
علل بروز حوادث شغلی (ناشی از کار) 
بهداشت محیط کار 
آشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات