پروژه مالی انبارداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی انبارداری

Project finance, warehousing

دانلود پروژه مالی انبارداری

مقدمه:
در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد.
اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبارداری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز یا کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.
استفاده از برنامه های علمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری نتایج زیر را در بر دارد:

فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول- اصول انبارداری
کلیات ۳
تعریف انبار و مخزن۴
وظایف انباردار۵
انواع موجودی های انبار ۵
سازمان انبار ۷
نقش انبار در اقتصاد کشور۹
نقش انبار در تجارت۹
نقش انبار در صنعت۱۰
هدف از استقرار یک سیستم انبارداری۱۰
سیستم انبارداری و مزایای آن۱۳
خط مشی های انبارداری۱۶فصل دوم- مراحل اجرایی خرید
قسمت اول: خریدهای داخلی۱۸
درخواست خرید۱۸
سفارش خرید کالا به فروشنده۲۱
دفتر راهنمایی سفارش ها۲۲
قسمت دوم: خریدهای خارجی۲۵
کلیات۲۵
قیمت براساس سیف (CIF25
قیمت براساس (C8F26
قیمت براساس (F.O.B26
قیمت براساس (F.A.S26

فصل سوم – منابع ورود کالا به انبار
از طریق خیدهای داخلی۲۷
از طریق خریدهای خارجی۲۷
کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی۲۷
کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود۲۸
ورود کالاهای خریداری شده به انبار۳۰
تحویل کالا به انبار۳۱
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم۳۱
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت۳۱
نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار۳۲
درخواست کالا و مواد از انبار۳۲
تحویل و خروج کالا از انبار۳۳
رسید انبار مستقیم ۳۴
دریافت ابزارآلات از انبار۳۵

فصل چهارم- کدگذاری کالا و لوازم
قسمت اول: کلیات کدگذاری۳۷
کلیات کدگذاری۳۷
روش الفبایی۳۷
روش شماره گذاری ساده۳۸
روش الفبا و شماره (حروف و عدد۳۸)
روش نیمونیک۳۹
کدگذاری براساس طبقه بندی کالا۳۹
طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی۴۱
روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی۴۳
روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی۴۴
قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار۴۶
چیدن جنسی در انبار۴۶
سیستم کاردکسی۴۸
کارت روی قفسه (Bin Card51
گزارش موجودی انبار۵۲
اصول ایمنی و حفاظت۵۲

فصل پنجم- کنترل موجودی های انبار
قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس۵۴
وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها۵۷
نقطه سفارش۵۷
روش حداکثر- حداقل۵۷
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی۵۸
میزان حداکثر موجودی۵۸
متوسط موجودی۵۹
شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار۵۹
تعیین بهای موجودی های انبار۶۰
روش بهای تمام شده واقعی۶۱
الف) روش میانگین متحرک قیمت ها۶۱
ب) روش میانگین وزنی۶۲
ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo63
د) روش اولین صادره از آخرین وارده ۶۴
روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است۶۵
روش بهای «معادل بازار»۶۵
روش قیمت فروش۶۵
قسمت دوم:هزینه های انبارداری۶۶
هزینه سفارش۶۷
هزینه نگهداری کالا در انبار۶۷
قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات۶۸
عملیات حسابداری خرید۶۸

فصل ششم- قانون محاسبات عمومی
اموال دولتی۷۰
منابع و مأخذ۷۹


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات