پروژه مالی، حقوق و دستمزد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی، حقوق و دستمزد

Project finance, payroll

دانلود پروژه مالی، حقوق و دستمزد
مقدمه 
فصل اول : ورودی سیستم حقوق و دستمزد 
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید . از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده‌ها فراهم نماید . برای رعایت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید . در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید . بعلاوه طبق قوانین تامین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تامین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوصی واریز گردد . 

فهرست مطالب 
فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد 
مقدمه ۷
هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۸
سیستم حقوق و دستمزد ۹
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد ۹
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ۱۰
پرداخت حقوق و دستمزد ۱۰
حقوق ۱۱
تهیه جدول حقوق ۱۲
لیست بیمه ۱۵
دستمزد ۱۵
کسری کار ۱۵
حق بیمه ۱۵
مالیات ۱۶
کسر (کسر کار) ۱۷
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص ) ۱۷
پرداخت خالص ( خالص پرداختنی ) ۱۷
کسور حقوق و مزایا ۱۸
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند ۲۰
حقوق و مزایا ۲۱
ماموریت شغلی ۲۲
سایر کسورات ۲۲
کسورات حقوق و مزایا ۲۳
محاسبه حقوق و مزایا ۲۳
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان 
فصل دوم – پردازش حقوق و دستمزد 
مقدمه ۲۵
نقش حقوق و دستمزد ۲۵
سیستم ۲۶
حقوق ۲۶
محاسبه مبلغ اضافه کار ۲۶
حق اولاد ۲۶
مالیات حقوق کارکنان ۲۷
مستخدمین سازمان ن ۲۷
نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد ۲۸
فصل سوم – خروجی سیستم حقوق و دستمزد 
لیست حقوق و دستمزد ۳۲
تنظیم لیست حقوق و دستمزد ۳۳


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات