دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت تعاونی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی

 

 

Agricultural Production Cooperative

 

کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

فهرست مطالب تاریخچه سازمان ۱
نمودار سازمانی و تشکیلات ۱
نوع محصولات تولیدی یا خدمات ۲
امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز ۲
برنامه های آینده کار آموز ۳
گندمtriticum spp3
عملیات تهیه زمین ۳
خاک ۵
ویژگیهای بذر ۵
خلوص بذر ۵
قوه نامیه بذر ۶
تراکم بوته ۸
میزان مصرف بذر ۸
فواصل میان ردیفها ۱۰
عمق کاشت ۱۰
زمان کاشت گندم ۱۰
بیماریهای بذر۱۲
تغذیه گندم ۱۳
ازت ۱۴
کود فسفر ۱۵
کود پتاسه ۱۷
زمان مصرف کودهای شیمیایی۱۸
جوHordeum Vulgar18
خاک ۱۸
ویژگیهای بذر جو ۱۹
میزان بذر ۱۹
زمان کاشت ۱۹
روش کاشت جو ۲۰
عمق کاشت ۲۰
بیماریهای بذر ۲۰
سیاهک سخت جوUstilago hordei21
تغذیه جو ۲۱
کلزا ۲۲
آماده سازی زمین و کاشت ۲۲
ارقام مناسب کلزا ۲۲
خاکهای مناسب کلزا ۲۳
خصوصیات بذر کلزا ۲۳
میزان بذر ۲۳
عمق کاشت ۲۴
زمان کاشت ۲۴
تغذیه کلزا ۲۴
آبیاری کلزا ۲۵
کنترل علف هرز ۲۶
دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن ۲۷


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات