دانلود مقاله اقتصاد جهان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله اقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد جهان مقاله اقتصاد جهانی پروژه تحقیق مقاله در مورد اقتصاد جهان مقاله جهانی شدن اقتصاد مقاله درباره جهانی شدن اقتصاد مقاله درباره اقتصاد جهان مقاله در مورد جهانی شدن اقتصاد مقاله اقتصاد مقاومتی مقاله اقتصاد مهندسی مقاله اقتصاد خرد مقاله اقتصاد مدیریت

The world economy

 

اقتصاد جهان
فهرست مطالب
کارهای بین المللی واقتصاد جهان ۱
مقدمه ۱
دادوستدهای بین المللی ۲
اقتصاد جهانی و ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱: ۳
استخراج علم اقتصاد ۶
بازاریابی در عمل ۹
نالاتکنولوژی، تام فارل ۹
فرهنگ های متفاوت بازاریابی ۱۰
اقتصاد های پیشرفته ۱۱
کارآفرینی و شرکت‌های کوچک ۱۹
اقتصادها و صرفه‌جوییهایی در انتقال و تحول ۱۹
ویژگی‌هایی از اقتصادها در انتقال ۲۰
پیمانکاری بین المللی و اقتصاد جهانی ۲۱
پیمانکاری و شرکت‌های کوچک ۲۳
اقتصاد در تحول ۲۳
اهمیت توسعه شبکه ها ۲۴
مراجع: ۲۹
کارهای بین المللی واقتصاد جهان
یاد گرفتن پیامدها
درپایان این فصل دانشجویان باید قادر باشند:
۱٫شرح بدهند چطور فرهنگ های مختلف می توانند به فعالیتهای کاری تاثیربگذارند.
۲٫بکارببرندمعیاری رابرای شرح دادن سطوح مختلف کارها در ملتهای مختلف مانندسطوح بالا وسطوح پایین از فعالیتهای کاری.
۳٫بحث کنند درباره فاکتورهایی که تغییر می دهند سطح فعالیتهای کاری را در ملتهای مختلف.
۴٫بحث کنند چطور همه کارها به وسیله اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار می گیرند.
۵٫  بحث کنند موانع وتهدیدهای ایجاد شده بوسیله اقتصاد جهانی.
۶٫مثالهایی از ماهیت فعالیتهای کاری در پیشرفت ،مرحله تغییر و اقتصادهای ظاهر شده شرح بدهند.
مقدمه
قسمت قبلی بعضی از فاکتورها را در مرحله رشد امتحان کرد.یک فاکتور احتمالی در مرحله رشد یک شرکت کاری وارد میشود .توانایی صادرات یا ارتباط بین المللی یک کاربر خارج کشور است.برای بسیاری رشد سریع شرکتها ،برقرارکردن دادوستدهای خارج از کشور یک قسمت ضروری از مرحله رشد است.تجارت جهانی نیاز به درک هایی از فرهنگهای مختلف دارد،اقتصادهای مختلف از “انجام کار” در این قسمت ما بسیاری از کاراکترها از فرهنگ های مختلف را امتحان می کنیم.(که بر رفتارهای کاری تاثیر می گذارند)،ریسک کردن- گرفتن و روشهای تولید اقتصادی در دیگر ملتها- عاملهایی هستند که نیاز دارند به حساب بیایند داخل بریتانیا که جستجو می کند بای گسترش در دادوستدهای خارج کشور.ما مقاله را شروع می کنیم به وسیله نوشتن در اهمیت اقتصاد جهانی،یک جهت ، ان دلیلی هست، که نمی تواند نادیده گرفته شود به وسیله هر شرکت کاری کوچک که ایا دادوستد بین المللی هست یا نه.
دادوستدهای بین المللی
۰همچنانکه ما توضیح دادیم درزمانهای قبل ، اکثریت   شرکتهای کاری کوچک تمایلی به رشد ندارند(و،به این معنی، برای صادرات یا گسترش خارج کشور تمایل ندارند). اگرچه ان قابل بحث است که همه فعالیتهای کاری به وسیله جهانی شدن اقتصاد تغییر داده می شوند. یک شمار از فاکتورها مربوط می شوند به افزایش اقتصاد جهانی.همه فعالیتهای کاری مجبورند در یک اقتصادی دادوستد کنند که به وسیله جهت ها یا وضعیت منابع اقتصاد جهانی تغییر داده می شوند.حتی اگر یک دادوستد شرکتی محدود شده به منطقه جغرافیایی محلی خودش،ان ممکن است چهره رقبایی باشد پایه خارج کشور هستندودادستد محلی.بطور برابر، شرکت ممکن است قسمتی از یک زنجیره باشد که دادوستد اخرش جهانی هستند.برای مثال، west midlands  خارج از بریتانیا برای شماری از شرکتهای کوچک شناخته شده است که تولید میکنند اجزاء ماشین ، برای کارخانه های ماشین محلی تهیه می کنند. همه شرکتها در اماده کردن زنجیره قسمتی از دادوستد جهانی خواهند بود و قادر نخواهند بود در ان دادوستدها جهتها را نادیده بگیرند. یک شرکت کوچک اجزاء ماشین تولید می کند در شهر کاونتری که شاید تغییر می کند بیشتر به وسیله وقایعی در ژاپن بیش از وقایع محلی.زمانی که شرکتهای کوچک می توانند نشانده شوند در اجتماعهای محلی و محتاج باشند به ساخت های محلی و انها همچنین به حلقه های تولید جهانی و دادوستد ها وابسته اند…


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات