دانلود مقاله فرار دختران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود مقاله فرار دختران

دانلود مقاله فرار دختران فرار دختر فرار دختر با پسر فرار دختر از خانه تحقیق پروژه فرار دختر و پسر فرار دختر ایرانی دختر فرار تهران مقاله دختر فراری

 

 

Runaway

 

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ۱
بیان مساله ۳
اهمیت و ضرورت پژوهشی ۴
اهداف تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۷
فرضیه های پژوهش ۸
تعاریف عملیاتی متغیرها ۸
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تعریف فرار ۱۰
عوامل موثر بر فرار ۱۱
اقسام فرار ۱۲
نظریه های مختلف شناخت رفتار ۱۴
فرار از نظر روانکاوی ۱۵
نظریه روانی تربیتی ۱۵
نظر بیولوژیکی ۱۵
فرار از نظر روانشناختی ۱۵
فرار از نظر جرم شناسی ۱۶
وضعیت فرهنگی خانواده ۱۷
روابط عاطفی خانواده ۲۰
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان ۲۲
ویژگی های شخصیتی نوجوانان ۲۸
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز ۳۸
کثرت اولاد ۴۸
سطح تحصیلات والدین ۵۱
مهاجرت ۵۳
روابط دختر و پسر ۵۴
رشد هویت جنسی ۶۱
تحقیقات انجام شده ۶۵
فصل سوم(روش تحقیق)
طرح تحقیق ۸۵
جامعه آماری ۸۶
روش آماری ۸۶
ابزار تحقیق ۸۶
اعتبار و روایی پرسشنامه ۸۷
چگونگی اجرای آزمون ۸۸
فصل چهارم
مقدمه ۸۹
جداول و نمودارها
الف ویژگیهای توصیفی دختران ۹۰
ب) یافته های ۱۲۵
فصل پنجم
تبیین آماری یافته های ۱۴۶
بحث و نتیجه گیری ۱۵۳
مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۵۴
پیشنهادات ۱۵۵
منابع فارسی ۱۵۷
منابع انگلیسی ۱۶۱

مقدمه
انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.
اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

منابع فارسی
۱- هترینگتون، ای، میویس، پارک، راس، دی، روان شناس کودک از دیدگاه معاصر (۱و۲) (۱۳۷۳) ترجمه جواد طهوریان، محمدحسین نظری نژاد، امیرامین یزدی، احمدی رضوانی، علی اخشینی، خوشه کسرایی، نشر، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، تهران.
۲- وندر زندن، چیمز دبلیو (۱۹۹۶) روانشناسی رشد، ترجمه حمزه گنجی (۱۳۷۶) نشر بعثت، تهران.
۳- کدیور، پروین (۱۳۷۸)، روان شناسی اخلاق، نشر آگه، تهران.
۴- همشهری (روزنامه) جمعیت کودکان خیابانی ۲۰/۵/۷۹ ص ۳٫ شماره ۲۱۸۹ سال هشتم.
۵- کاستلو، تیموتی- کاستلو، جوزف (۱۳۷۳)، روانشناسی نابهنجاری، ترجمه نصرت ا… پورفکاری، انتشارات آزاد، تبریز.
۶- قرائی مقدم، امان ا… (۱۳۷۳) جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات توس، تهران.
۷- ماسن، پاول هنری و دیگران (۱۳۷۰) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، نشر مرکز، تهران.
۸- واتیزمن، والیس (۱۳۷۱) رشد اجتماعی (بررسی جوانان و خانواده) ترجمه سیما نظیری، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
۹- جیمز سی، کلمن (۱۳۷۴) روانشناسی نابهنجار و زندگی نوین، ترجمه کیانوش هاشمیان، انتشارات کویر، تهران.

فهرست منابع انگلیسی:
۱- Abebe – Behailu; Aptekar, Lewis (1997). Conflict In the Nighborhood : street and working children in the public space: A Global- Journal- of- child- Reasearch, V4n4: p477-90.
۲- Aptekar- Lewis. (1989). Characteristics of the street children of clombia child- Abuse- and neglect- the- International- journal; v13 n3: p  ۴۲-۷-۳۷٫
۳- Chettey; vanitha- R. (1997). Street children in Durban: An Exploratory In vestigation. Humman Science Research council pretoria H SRC publishers.
۴- Cupta- Anubha; Vema, – suman (1995) perference for social support by Indian street children and Adolescents in stressf-ul life situations.
۵- In ciardi; james. A; surratt, Hilarry. L(1998). Children in the street of Brazil: Druguse, crime. Violence and HIV risks. Vol. 33 P 1467-80.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات