گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

Internship report electricity power, air mail

دانلود گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

مقدمه:
در راستای تنوع بخشی به بهره گیری از توانمندیهای مهندسی و استفاده بهینه از منابع محدود در اختیار، بکارگیری مناسب تجهیزات موجود ضروری است. از اینرو یکی از روش های توسعه برق رسانی و بهبود شاخص های فنی،  نصب پست های هوایی تک پایه می باشد  که در این دستورالعمل به بررسی جزئیات آن می پردازیم.
این روش بکارگیری ضمن داشتن مزایا، دارای معایبی نیز می باشد که در بخش های مربوطه به تشریح آن خواهیم پرداخت. نکته قابل تامل در بکارگیری از هر روش مهندسی یا طراحی صورت گرفته، رفع معایب تا حد امکان و بکارگیری حداکثری از مزایای آن روش یا طراحی صورت گرفته، می باشد.
از اینرو مرزهای بکارگیری این روش نیز به شرایط فنی طرح بستگی دارد و لذا در این جزوه مواردی از قبیل  مشخصه های پست های تک پایه ودو پایه اجزاء آن، مشخصات فنی تابلوی پست، مشخصات فنی سکوی نصب ترانس، مشخصات فنی سکوی کات اوت و برقگیر، انشعابات و مدلهای اجرایی، در ترانسهای ۲۵، ۵۰ ، ۱۰۰ کیلو ولت آمپر بررسی میگردد و در موارد فوق به مشخصات الکتریکی ،مشخصات مکانیکی و سازه ای اینگونه پست ها پرداخته میشود.

فهرست مطالب:
مقدمه
قدرت نامی ترانسفورماتور کاهنده۰٫۴/۲۰کیلو ولت
جریان نامی ترانسفورماتور
افت ولتاژ (ضعف ولتاژ) در شبکه فشار ضعیف
رفع افت ولتاژ
بارگیری ترانس
تعادل بار
یک نمونه بار گیری در حالت تعادل
اصطلاح ددند
فیوز چاقویی (کاردی)
مواقع عملکرد فیوز چاقویی
فیوز کات اوت (cut out)
مواقع عملکرد فیوز کت اوت
سیم فیوز
رنج های مختلف سیم فیوز
سیم فیوز های مورد استفاده در رنج های مختلف ترانس های قدرت
کلید کل
مواقع عملکرد  کلید کل
عوامل حفاظت کننده از ترانس
تابلوزیر ترانس
ترانسفورماتور ها
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
ترانسفورماتورهایی که مجهز به سیستم اتوماتیک ولتاژ
نشان دهنده حرارت ورغن
محدودیت های رله بوخهولتز
قطع و وصل ترانسفورماتورهای قدرت
بررسی و امکان‌سنجی انتقال تکنولوژی ساخت توربین‌های بادی جهت نیروگاه‌های بادی
شبیه‌سازی جامع شبکه‌های برق
مدیریت سیستم انتقال با قیمت‌گذاری ATC
انواع برقـگیـر
برقگیـر میـله ای
برقگیـر با فاصله هوایی
موارد استفاده برقگیـر با فاصله هوایی
برقگیـر با مقاومت غیر خطی
برقگیـر با مقاومت غیر خطی
برقگیـر بدون فاصله هوایی
برقگیـر خـازنی
برقگیـر فیـوزی
محل نصب برقگیـر
دلیل الزام در خنک کردن ترانسفورماتور چیست؟
ترانسفورماتور خشک
ترانسفورماتور روغنی
الف: خنک شدن طبیعی: (OS)
ب- خنک کردن غیر طبیعی
دستورالعمل نصب پست های هوایی تک پایه
۱) اهداف
۲) محدوده اجرا
۳) الزامات
۴) تعیین مشخصه های اصلی پست هوایی تک پایه
۱-۴) ظرفیت پست
۲-۴) ارتفاع نصب پست
۵) تجهیزات اصلی پستهای هوایی تک پایه
۱-۵) ترانسفورماتور هوایی
۲-۵) تابلوهای فشار ضعیف
۳-۵) کابل و متعلقات آن
۴-۵) برقگیر و کات اوت فیوز
۶) دستورالعمل های اجرایی پستهای هوایی
۱- ۶) نحوه استقرار پایه ها و آرایش کلی تجهیزات پست هوایی
۲-۶)نحوه استقرار کات اوت فیوز و برقگیر
۳-۶) سکوی ترانسفورماتور
۴-۶) نحوه استقرار ترانسفورماتور هوایی
۵-۶) نحوه اتصال برقگیر به زمین
۶-۶) نحوه استقرار تابلو
۷-۶) سیستم اتصال زمین الکتریکی و حفاظتی پست هوایی
سکوی ترانسفورماتور(نوع اول)

به همراه اشکال و تصاویر مربوطه


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات