سمینار آماده تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  سمینار آماده تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم

seminar

سمینار آماده تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم

امروزه در امور مربوط به امنیت اماکنی مانند دانشگاه ها، فرودگاه ها، وزارتخانه ها و حتی شبکه‌های کامپیوتری استفاده از روش های بیومتریک در تشخیص هویت یا تایید هویت افراد بسیار متداول شده  است. سیستم‌های پیشرفته حضور و غیاب ادارات، سیستم‌های محافظتی ورود خروج اماکن خاص، نوت‌بوک‌های مجهز به Finger Print و … از روش‌‌های مختلف تشخیص هویت بیومتریک استفاده می‌کنند. در این بخش سعی می‌کنیم مختصری ، مروری بر بیومتریک داشته  باشیم.

فصل ۱-    مقدمه (بیومتریک). ۹

۱-۱-    پیشگفتار ۹

۱-۲-    باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت… ۱۱

۱-۲-۱-     اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت: ۱۳

۱-۲-۲-     استخراج سایر وی‍ژگی ها: ۱۷

۱-۲-۳-     نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت: ۱۹

۱-۲-۴-     نحوه استخراج ویژگی ها: ۲۲

۱-۳-    باز شناسی  هویت از طریق شبکیه. ۲۴

۱-۳-۱-     تاریخچه  ۲۴

۱-۳-۲-     آناتومی و یکتایی شبکیه. ۲۵

۱-۳-۳-     تکنولوژی دستگاههای اسکن.. ۲۶

۱-۳-۴-     منابع خطاها ۲۸

۱-۳-۵-      استانداردهای عملکردی روشهای تشخیص هویت… ۲۹

۱-۴-    باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه: ۳۱

۱-۴-۱-     تاریخچه: ۳۱

۱-۴-۲-     کاربردهای شناسایی افراد بر اساس عنبیه: ۳۵

۱-۴-۳-     مزایا و معایب عنبیه برای شناسایی افراد: ۳۶

۱-۴-۴-     علم عنبیه: ۳۸

۱-۴-۵-     خصوصیات بیومتریک ژنتیکی و اکتسابی: ۳۹

۱-۴-۶-      مقایسه بین الگوهای عنبیه مساوی از نظر ژنتیکی: ۳۹

۱-۵-    باز شناسی  هویت از طریق چهره ۴۰

۱-۵-۱-     مقدمه: ۴۰

۱-۵-۲-     مشکلات اساسی در بازشناخت: ۴۱

۱-۵-۳-     روشهای استخراج خصوصیات از چهره: ۴۲

۱-۵-۴-     روش اخذ تصاویر و تهیه بانک تصویر. ۴۴

۱-۵-۵-     تغییرات اعمال شده بر روی تصاویر: ۴۵

۱-۵-۶-      مدل سیستم بازشناخت: ۴۵

۱-۵-۷-     پارامترهای مهم در تعیین نرخ بازشناخت: ۴۶

۱-۶-    باز شناسی  هویت از طریق  DNA.. 48

۱-۶-۱-      باز شناسی DNA : 49

۱-۷-    باز شناسی  هویت از طریق گفتار ۵۲

۱-۷-۱-     مقدمه: ۵۲

۱-۷-۲-     روشهای پیاده سازی سیستم های تصدیق گوینده: ۵۴

۱-۷-۳-     معرفی برخی از روشهای بازشناسی گفتار: ۵۷

۱-۸-    باز شناسی  هویت از طریق امضا ۵۸

۱-۸-۱-     طبیعت امضای انسان.. ۵۸

۱-۸-۲-     انواع جعل امضا ۵۹

۱-۸-۳-     نگاهی به روش های استاتیک و دینامیک بازشناسی امضا: ۶۰

۱-۸-۴-     انواع ویژگی های موجود در یک امضا: ۶۱

۱-۹-    فهرست مراجع: ۶۶

فصل ۲-   تشخیص هویت در هوش مصنوعی.. ۶۷

۲-۱-    انگشت نگاری ژنتیکی.. ۶۷

۲-۲-    تشخیص افراد با استفاده از صدا ۷۱

۲-۳-    تشخیص انسان ها با استفاده از شکل رگ ها ۷۲

۲-۴-    تشخیص انسانها با استفاده از شکل دست… ۷۴

۲-۵-    تشخیص هویت از روی دستخط… ۷۵

۲-۶-    دسته کلیدی که گم نمی شود. ۷۷

۲-۷-    سیستم های تشخیص هویت… ۷۹

۲-۸-    سیستم های تشخیص هویت… ۸۰

۲-۹-     شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID) 82

۲-۱۰-   به جای انگشت نگاری پلک بزنید. ۸۵

۲-۱۱-  ساختار فیزیولوژیک عنبیه. ۸۵

۲-۱۲-  ● مراحل پیاده سازی سیستم تشخیص عنبیه. ۹۰

۲-۱۳-  اطمینان از واقعی بودن عنبیه. ۹۱

۲-۱۴-  مکان یابی مردمک و عنبیه. ۹۲

۲-۱۵-  تبدیل مختصات کارتزین به قطبی.. ۹۲

۲-۱۶-  ▪استخراج و انطباق ویژگی ها ۹۳

۲-۱۷-  ▪ انطباق کدهای عنبیه و مقایسه آنها با یکدیگر. ۹۴

۲-۱۸-  ● محصولات LG.. 94

۲-۱۹-  ▪ محصول IrisGuard. 95

۲-۲۰-  ▪ محصول Securimetrics 95

۲-۲۱-  ● چند بررسی موردی از سیستم های تشخیص عنبیه. ۹۶

۲-۲۲-  ▪ سازمان ملل، پاکستان.. ۹۶

۲-۲۳-  ▪ فرودگاه ملک عبدالعزیز، عربستان سعودی.. ۹۷

۲-۲۴-  ▪ کنترل مرزی، امارات متحده عربی.. ۹۷

۲-۲۵-   شناسایی افراد با هندسه رگ‌ها ۹۸

۲-۲۶-  دست خط   ۹۹

۲-۲۷-  اثر انگشت و شکل دست… ۱۰۰

۲-۲۸-  صدا ۱۰۱

۲-۲۹-  اسکن عنبیه. ۱۰۲

۲-۳۰-  حالت هندسی رگ‌ها ۱۰۴

فصل ۳-   تشخیص هویت به کمک عنبیه. ۱۰۶

۳-۱-    مقدمه: ۱۰۶

۳-۲-    عنبیه چیست؟. ۱۰۸

۳-۳-    آناتومی قرنیه. ۱۱۱

۳-۴-    اجزای سیستم‌های تشخیص عنبیه. ۱۱۲

۳-۵-    واحد ثبت   ۱۱۴

۳-۶-    واحد تفکیک…. ۱۱۴

۳-۷-    واحد نرمال‌سازی.. ۱۱۵

۳-۸-    واحد کدگذاری.. ۱۱۶

۳-۹-    واحد تطبیق.. ۱۱۷

۳-۱۰-  تشخیص چند طیفی.. ۱۱۹

۳-۱۱-  چالش‌های پیش روی تحقیقات… ۱۲۲

۳-۱۲-  تعیین محل عنبیه. ۱۲۲

۳-۱۳-  پردازش عنبیه‌های غیر ایده‌آل.. ۱۲۳

۳-۱۴-  اثبات هویت… ۱۲۳

۳-۱۵-  ترکیب خصیصه‌های بصری.. ۱۲۴

۳-۱۶-  اطمینان از امنیت و حریم خصوصی.. ۱۲۴

۳-۱۷-  منابع  ۱۲۵

فصل ۴-   تأیید هویت افراد با استفاده از خطوط موجود در یک ناحیه دایره ای کف دست… ۱۲۷

۴-۱-     مقدمه. ۱۲۷

۴-۲-     پایگاه تصاویر. ۱۲۹

۴-۳-     روشهای تقطیع.. ۱۳۰

۴-۴-     روش مبتنی بر مربع.. ۱۳۰

۴-۵-     روش پیشنهادی: روش مبتنی بر ناحیه دایره ای.. ۱۳۳

۴-۶-     مقایسه دو روش تقطیع.. ۱۳۵

۴-۶-۱-      بررسی میزان دّقت… ۱۳۵

۴-۶-۲-      بررسی پایداری در برابر تصاویری با کیفیتهای مختلف… ۱۳۷

۴-۶-۳-      مقایسه اندازه زیر تصاویر. ۱۳۹

۴-۷-     ارائه خطوط کف دست و شناسایی مبتنی بر آن.. ۱۳۹

۴-۷-۱-      استخراج ویژگی.. ۱۳۹

۴-۸-     انطباق خطوط کف دست… ۱۴۱

۴-۹-     مراجع.. ۱۴۳


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات