پروژه تکنولوژی دوربینهای نظارت تصویری (کنترل سرعت-ترافیک)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پروژه آماده: تکنولوژی دوربینهای نظارت تصویری (کنترل سرعت-ترافیک)

Technology video surveillance cameras

دانلود پروژه آماده تکنولوژی دوربینهای نظارت تصویری (کنترل سرعت – ترافیک)

فایل ورد (word) قابل ویرایش

پروژه تکنولوژی دوربینهای نظارت تصویری (کنترل سرعت-ترافیک)، ۵۷ صفحه

فصل ۱-     آشنایی با سامانه‌ی تشخیص پلاک خودرو. ۷

۱-۱-    دوربین سامانه‌ی تشخیص پلاک خودرو ۷

۱-۲-    کاربردهای سامانه‌ی تشخیص پلاک… ۷

۱-۳-    اخذ عوارض جاده‌ها و بزرگراه‌ها به صورت خودکار ۸

۱-۴-    محاسبه مدت سفر. ۸

۱-۵-    اندازه‌گیری سرعت متوسط خودروها ۹

۱-۶-    بینایی رایانه‌ای.. ۱۰

۱-۷-    وظایف اصلی در بینایی رایانه‌ای.. ۱۰

۱-۸-    مراجع  ۱۵

فصل ۲-    نحوه تشخیص پلاک خودرو توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی.. ۱۶

۲-۱-    محدوده طرح.. ۱۶

۲-۲-    سامانه تشخیص پلاک… ۱۷

۲-۳-    کنترل مکانیزه ۱۸

۲-۴-    ماشین باسواد. ۱۸

۲-۵-    توصیف دقیق ریاضی.. ۱۹

۲-۶-    مراجع  ۲۰

فصل ۳-    سیستم نظارت تصویری ترافیکی اتوماتیک با استفاده از دوربینهای متحرک… ۲۱

۳-۱-    مقدمه  ۲۱

۳-۲-    مشخصات و محدودیتهای موجود. ۲۲

۳-۳-    PrePosition . 23

۳-۴-     تشخیص محدوده جاده ۲۴

۳-۴-۱-      شناسایی حرکت… ۲۴

۳-۵-     فاصله زمانی بین ٢ فریم متوالی.. ۲۵

۳-۶-     تعیین حد آستانه. ۲۶

۳-۷-     ایجاد ساختار جاده ۲۷

۳-۸-     تعیین معادلات خطوط جاده ۲۹

۳-۹-     اندازه گیری پارامترهای کیفی.. ۳۱

۳-۱۰-   انتخاب قطعات مناسب تصویر جهت پردازش…. ۳۱

۳-۱۱-   استخراج ویژگیها ۳۲

۳-۱۲-   تصمیم گیری در مورد وضعیت هر خط ترافیکی.. ۳۳

۳-۱۳-   اندازه گیری پارامترهای کمی.. ۳۳

۳-۱۴-   تشخیص و شمارش خودرو ۳۴

۳-۱۵-   سرعت خودرو ۳۵

۳-۱۶-   تشخیص صف… ۳۵

۳-۱۷-   جمعبندی  ۳۶

۳-۱۸-   مراجع  ۳۷

فصل ۴-    مکانیزم دوربین های سرعت سنج های پلیس…. ۴۱

۴-۱-    راه حل برای فرار از این دوربین ها ۴۳

۴-۲-    Tondkar 46

۴-۳-    انواع سرعت سنج ها : ۴۷

۴-۴-    اجزا سرعت سنج جریان چرخشی : ۴۷

۴-۵-    سرعت سنج جریان گردابی : ۴۹

۴-۶-    درجه بندی سرعت سنج : ۵۰

۴-۷-    آینده طراحی سرعت سنج ها : ۵۰

۴-۸-    مدل رهگیری لیزری: ۵۱

۴-۹-    سامانه رهگیری ویدوئویی : ۵۱

۴-۱۰-  منابع  ۵۲

فصل ۵-   نگاهی به سیستم های جدید کنترل ترافیک…. ۵۳

۵-۱-    ● سیستم های کنترل ترافیک امروزی.. ۵۳

۵-۲-    ● کنترل ترافیک با تکنولوژی جدید. ۵۴


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات