پروژه آماده بازیابی تصاویر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه آماده بازیابی تصاویر

Image Restoration Project

پروژه آماده بازیابی تصاویر

بازیابی تصاویر

۷۰ صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

فصل ۱- بازیابی تعاملی تصاویر ۶

۱-۱- مقدمه ۶

۱-۲- یادگیری چند نمونه ای ۱۳

۱-۳- یادگیری چند نمونه ای و بازیابی تصویر ۱۶

۱-۴- روش پیشنهادی ۱۸

۱-۵- واحد تبدیل ۱۸

۱-۶- واحد یادگیرنده ۲۳

۱-۷- مرحله مقدتی ۲۴

۱-۸- مراجع ۲۸

فصل ۲- بازیابی تصاویر چهره ۳۶

۲-۱- مقدمه ۳۶

۲-۲- پیش پردازش ۴۰

۲-۳- استخراج ویژگی ۴۲

۲-۴- مرحلۀ بازیابی ۴۸

۲-۵- فیدبک ارتباطی ۴۹

۲-۶- پایگاه دادۀ AR 51

۲-۷- معیارهای ارزیابی ۵۲

۲-۸- ارزیابی پارامترها ۵۴

۲-۹- تأثیر اندازۀ سلول ها ۵۵

۲-۱۰-          تأثیر محدودۀ زاویۀ گرادیان و تعداد بینهای هیستوگرام ۵۵

۲-۱۱-      تأثیر شعاع LBP 56

۲-۱۲-      تأثیر توابع فاصله ۵۶

۲-۱۳-      نتایج آزمایش بر روی پایگاه دادۀ AR 57

۲-۱۴-      مقایسه با سایر روش ها ۶۰

۲-۱۵-      مراجع ۶۵

فصل ۳-   جمعبندی ۶۹


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات