تحقیق پیرامون سهم الارث زوجین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق پیرامون سهم الارث زوجین

Research on inheritance Couples

دانلود تحقیق پیرامون سهم الارث زوجین

مقدمه:
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط مالی زوجین مطرح می شود سهم الارث می باشد. با نگاهی اجمالی به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی میراث زن در ادیان الهی و قوانین کشورهای اروپایی که تا کمی قبل از یکصد سال اخیر زن را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند و برای وی هیچ گونه استقلال مالی قائل نبودند. (مهر پور، ۱۳۶۸، ۱۵) باید به احکام افتخار آمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. اسلام با احکام نورانی خود، تحول بی نظیری را در حقوق ارث زن ایجاد کرد.
هدف از نوشتن این فصل، بررسی میزان سهم الارث هر یک از زوجین و همچنین بررسی میزان ارث زن از اموال شوهر در حالات مختلف و پاسخ گویی به شبهات مختلف در این حوزه می باشد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ مورد بحث قرار می گیرد.
ارث تنها در صورت فوت هر یک از زوجین ، به همسر دیگر تعلق می گیرد ، مقررات قانون مدنی در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون اکثر قواعد بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه تدوین شده است، در صورتی که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد؛ زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص. مورد اوّل موضوع ماده ی ۹۴۳ قانون مدنی است که طلاق رحبی بوده و شوهر پیش از انقضای عدّه فوت کرده باشد، (البته با توجه به این که مطلقه ی رجعیه در حکم زوج است، این مورد استثنای واقعی نخواهد بود).
مورد دوم نیز موضوع ماده ی ۹۴۴ قانون مدنی است که مقرر می دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد. اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد».
بنابراین مسأله ی توارث بین زوجین در دو صورت قابل بحث است به همین دلیل در بخش اول به ارث پس از فوت پرداخته شده و سپس در بخش دوم در مورد ارث پس از طلاق بحث می نمائیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اوّل: ارث پس از فوت
گفتار اوّل: شرایط لازم جهت توارث
۱- دائم بودن نکاح
۲- وجود زوجیت هنگام فوت همسر
گفتار دوّم: سهم الارث هر یک از زوجین
۱- ارث شوهر از زن
۲- ارث زن از شوهر
دلایل مستفاد از روایات
۳- ارث زوجات متعدد
۴- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد
گفتار سوم: اموال موضوع ارث زوج و زوجه
۱- شرح اموال مورد ارث زوجه
الف: اموال منقول
ب: قیمت ابنیه و اشجار
۲ نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال
۱- آیات
۲- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ماترک
گفتار پنجم: ارث زن و شوهر از حقوق
۱- حق شفعه
۲- حق خیار
۳- حق قصاص
بخش دوم: ارث پس از طلاق
گفتار اوّل: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی
گفتار دوم: طلاق در حال مرض شوهر


قیمت : 7500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات