تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

Investigate ways to reduce Internet addiction among male and female high school students

تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

چگونه می توان اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های  شهر قوچان کاهش داد؟

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر این است که چگونه می توان اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر قوچان کاهش داد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر قوچان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که تعداد آنها ۷۴۵ نفر می باشد. حجم نمونه برابر با ۲۴۸ نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون اعتیاد به اینترنت (یانگ، ۱۹۹۸) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون T استفاده شد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقـدمـه
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مساله
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
روش اجرا
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتیاد به اینترنت
شواهد ۱
فرضیه اصلی تحقیق
تعریف اختلال وابستگی به اینترنت
ملاک های تشخیص اعتیاد به اینترنت
آیا استفاده مفرط از اینترنت می تواند نشانه اختلال روان پزشکی باشد؟
دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد به اینترنت
علائم اعتیاد به اینترنت
ویژگی های اعتیاد به اینترنت
روندهای مربوط به سن
روندهای مربوط به جنسیت
پیامدهای اعتیاد به اینترنت
پیشگیری از اعتیاد به اینترنت
درمان اعتیاد به اینترنت (دیویس، ۲۰۰۱)
تجزیه و تحلیل اطلاعات و انتخاب راه حل
اهداف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
آسیب های ناشی از اینترنت
پیامدهای ناشی از آسیب های اینترنتی
شیوه های نادرست مقابله والدین با فرزندان
مراحل اجـرا
شواهد ۲
اعتبارسنجی
مشکلات و محدودیت های تحقیق
پیشنهـادات
منـابع فارسی
 منـابع لاتین
ضمائم: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات