بررسی سیستم عامل شبکه های حس گر بیسیم نانو آرکی و تینی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  بررسی سیستم عامل شبکه های حس گر بیسیم نانو آرکی و تینی

Check the operating system for wireless sensor networks and Tiny Nano Archaea

بررسی سیستم عامل شبکه های حس گر بیسیم نانو آرکی و تینی

چکیده:
شبکه های حس گر بیسیم انواعی از شبکه است که از تعداد زیادی گره تشکیل شده اند و در صنعت زیست محیطی و نظامی استفاده می شوند سیستم عامل استفاده شده در این نوع از شبکه ها به دلیل محدودیت های فیزیکی،قدرت پردازش با دیگر شبکه ها متفاوت است در این مقاله ویژگی های دو سیستم عامل تینی و نانو آرکی بر اساس یک  ویژگی ۱- معماری ۲- مدل اجرایی ۳- زمان بندی و ۴- ودیریت انرژی مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱- ویژگی های سیستم عامل شبکه حس گر بیسیم نانو آر کی و تینی
۱-۱ – معماری قابل انعطاف
۱-۲- مدل اجرایی
۱-۲-۱ – مدل اجرایی سیستم عامل تی نی
۱-۲-۲- مدل اجرایی سیستم عامل نانو آر کی
۱-۳- زمان بندی سیستم عامل تی نی و نانوآرکی
۱-۴- مدیریت انرژی سیستم عامل تینی و نانو آرکی
۱-۴-۱ -سیستم عامل تینی
۱-۴-۲- سیستم عامل نانو آرکی
۱-۵- مدیریت حافظه
۲- مقایسه سیستم عامل تینی و نانو آرکی
۳- نتیجه گیری
مراجع


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات