تحقیق نگرش جامعه نسبت به کودکان استثنایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تحقیق نگرش جامعه نسبت به کودکان استثنایی

Research community attitudes toward gifted children

دانلود تحقیق نگرش جامعه نسبت به کودکان استثنایی

بخشی از مقدمه:
بررسی‌ها و تحقیقات موجود، برای ارایه تعریف واحدی درباره نگرش، توافق ندارند ولی اعتقاد بر این است که نگرش، پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است. جردن و پراکتور معتقد هستند که نگرش، واکنش‌های سازمان یافته یک فرد، نسبت به یک شی، موضوع یا فکر است و حاصل دانش و یا تجربه پیشین او می‌باشد.
یکی از تعریف‌های قابل قبول در مورد نگرش، متعلق به آلپورت است. وی نگرش را یک حالت روانی و آمادگی عصبی می‌داند که از طریق تجربه سازمان یافته، بر پاسخ‌های فرد در برابر کلیه اشیا و موقعیت‌هایی که به آن مربوط می‌شود، تأثیر هدایتی دارد.
در طول تاریخ طرز برخوردها و نگرش‌ها نسبت به افراد استثنایی دست خوش تحولات چشمگیری شده است. در قرون وسطی تماشای معلولان بین مردم رایج است. در دوره رنسانس هم افراد معلول جزء دارایی طبقه اشراف شمرده می‌شدند. چنین نحوه نگرشی با شرایط تاریخی- اجتماعی جوامع بشری ارتباط مستقیم دارد.
از دوره رنسانس به بعد تغییرهای بنیادی در ساختار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه اروپا پدید آمد و تأثیر خود را بر فرهنگ و هنر و ادبیات به جای گذاشت و باعث نوآوری و نواندیشی و تحول نگرش در ابعاد مختلف زندگی مردم اروپا شد. 

فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق کودکان استثنایی
حقوق افراد استثنایی در ایران
ضرورت تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به کودکان استثنایی
دیدگاه اسلام در مورد کودکان استثنائی
راهکارهای موجود برای تغییر نگرش جامعه نسبت به کودکان اسثنایی
اهداف حاصله
راهکارهای مورد استفاده
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات