سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

NEGAHDARI-TAMIRAT

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

مقدمه:
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه , لوازم مصرفی، قطعات یدکی، کالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد. لذا با توجه به این مطلب آشکار می گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است. اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی، باید روشهای صحیح،  اساسی و اقتصادی در خرید، نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات