پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

Role of repentance in the fall of punishment

پروژه کار تحقیقاتی دوره کارشناسی، نقش توبه در سقوط مجازات

مقدمه:
اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
۱-۱- تعریف توبه
۱-۱-۱- تعریف لغوی
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه
۱-۲- احکام و شرایط توبه
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت
۱-۲-۱-۱-۲- کفار
۱-۳- آثار توبه
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت
۱-۳-۲-۳- عفو امام
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی
۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی
۱-۴-۲- مرور زمان و توبه
۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
۲-۱- نقش توبه در حدود
۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم
۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
۲-۱-۴- زنا
۲-۱-۵- لواط
۲-۱-۶- مساحقه
۲-۱-۷- شرب خمر
۲-۱-۸- قوادی
۲-۱-۹- سرقت
۲-۱-۱۰- قذف
۲-۱-۱۱- محاربه
۲-۲- توبه در تعزیرات
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد
۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌۵۱۲
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱
۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات
۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات