دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق مقاله در مورد ازدواج موفق مقاله درباره ازدواج موفق مقاله ازدواج موفق دانلود مقاله در مورد ازدواج موفق دانلود مقاله ازدواج موفق مقاله ازدواج های موفق تعریف باورهای دینی راهکارهای تقویت باورهای دینی انواع باورهای دینی راههای تقویت باورهای دینی ازدواج موفق از ديدگاه اسلام

 

Successful Marriage

 

فهرست مطالب

 فصل اول :                                                                                         ۱

 مقدمه                                                                                                ۲

کلیات                                                                                                  ۴

 بیان مساله                                                                                         ۸

 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      ۱۱

 اهداف تحقیق                                                                                      ۱۳

 فرضیه ها ی تحقیق                                                                             ۱۴

 متغیرهای تحقیق                                                                                 ۱۴

 تعاریف عملیاتی                                                                                  ۱۵

 فصل دوم :                                                                                        ۱۶

انتخاب همسر                                                                                      ۱۷

از دست دادن همسر ، شاخصترین فقدان                                                ۲۰

آغاز و مبدا خلقت انسان چیست؟                                                            ۲۸

خانواده و ساختار آن                                                                           ۴۶

چرخه زندگی خانواده                                                                           ۵۰

 فصل سوم :                                                                                       ۶۹

روش تحقیق                                                                              ۷۰

 جامعه                                                                                                ۷۱

 نمونه آماری                                                                                                ۷۲

 جمع آوری اطلاعات                                                                             ۷۳

 محاسبه نمونه آماری                                                                          ۷۳

 روش جمع آوری اطلاعات                                                                    ۷۴

جداول                                                                                                ۷۶

 نمودارها                                                                                            ۸۱

آزمون فرضیه                                                                                     ۸۴

تحلیل یافته ها                                                                                      ۸۷

فصل چهارم :                                                                                      ۸۸

 تحلیل یافته ها                                                                                    ۸۹

فصل پنجم :                                                                                        ۹۳

 نتیجه گیری                                                                                        ۹۴

 محدودیت های تحقیق                                                                          ۹۴

 پیشنهادات                                                                                          ۹۷

 منابع و مأخذ

چکیده :

 انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برتر موجودات دارای ویژگی ها و صفاتی است، که این موجود را از سایر موجودات برتر ساخته است. یکی از خصوصیات و برتری ها داشتن عقیده و نظر و آراء درباره دنیا و آخرت است که اضولاً انسان کیست؟ و از کجا آمده است؟ و به کجا خواهد رفت؟ و هدف از این خلقت چیست؟

 همه این سوالات و پاسخ ها در ویژگی دنیداری و فطرت خداجویی وی به ودیعه نهاده شده است. موضوع دین و دین مداری و اعتقاد به باورهای دینی و انجام مراسک و مناسک دینی از جمله اعتقاد به اصول دین و تعهد و تقید به آنها و انجام فروع دین چون نماز یا روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، از جمله این باورهاست. از لحاظ اعتقادی هم انسان قادر به شناخت رمز و رموز خلقت به تنهایی نیست مگر از طریق سالکان و پیامبران و امامان و پیشوایان دینی و صاحب امر و ولایت که در اسلام و مذهب شیعه به فقه و فقها و آثار و دستورات قوانین اجرایی آنها تحت عنوان رساله احکام و سایر ادعیه و دعاها که تحت عنوان باورهای دینی تعریف می شود.

 حال سوال این است، که آیا باورهای دینی در ازدواج موفق هم تأثیر دارد؟

 پاسخ محقق و فرضیه پژوهشگر این است که باورهای دینی در موفقیت ازدواج تأثیر دارد. یعنی زوجین که دارای باورهای دینی و مذهبی هستند و خدا و وحی و قرآن و تعالیم قرآنی را در زندگی مشترک موثر می دانند با صبر و حلم و قضا و قدر و حکم الهی و احتراز از خودپسندی و غرور و دنیاپرستی و توجه به ارزش والای انسانی و تقدس ازدواج و نسل آینده همه سختی های زندگی را به عنوان حلاوت و شیرینی زندگی به جان می خرند و تحمل سختی ها و مرارت ها و ناملایمات را به قیمت اجر نهایی و تقدیر الهی و صواب اخروی تحمل می کنند و طلاق و جدایی را فقط به خاطر مثلاً نداشتن ماشین یا فلان ویلا یا فلان مسافرت یا فلان مد و هنرپیشه انجام نمی دهند و حجاب و احترام به شوهر و تربیت آینده فرزندان را یک تکلیف و وظیفه الهی و انسانی و اخروی حتی در شرایط سخت و فقیرانه و ضعیفانه می پذیرند و هزاران شرایط از این نمونه ها که ثابت شده است کسانیکه در باورهای دینی و ارزش های مذهبی و اعتقادات آرمانی و آسمانی جدیت دارند. دارای زندگی آرام و دلپسند و پسندیده و متعادل و الگو و سالم و طبیعی هستند، حتی از کوچکترین امکان مالی و شغلی و تربیتی خدا را شکرگزار هستند و حتی بلاها و مصیبت ها را تقدیر الهی می پندارند و آن را آزمایش الهی می شمارند. به همان دلایل در تحقیق حاضر تعداد ۴۰۰ نفر زوج در دو گروه شامل گروه اول که دارای باورهای دینی بالای نمره ۱۰ هستند و زوجینی که دارای باورهای دینی زیر ۱۰ هستند. چون ۲۰ سوال برای ارزیابی باوردینی و طلاق منظور شده و هر سوال ۱ نمره منظور شده پس از استخراج اطلاعات به آسانی نمره تعداد ۴۰۰ نفر در ۲ نمره باور دینی و طلاق یا ادامه زندگی محاسبه شده است. و پس از جمع بندی از طریق ضریب همبستگی اعتبار و معنی داری این فرضیه ها به اثبات رسیده است و در نهایت پس از تحلیل یافته ها و ارائه مشکلات تحقیق به پیشنهاداتی اشاره و با منابع و مأخذ به پایان رسیده است. ضمن اینکه در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه نیز اشاره شده است.


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات