دانلود گزارش کارآموزی نقشه برداری شهرداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی نقشه برداری شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی نقشه برداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی نقشه برداری دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت نقشه برداری دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نقشه برداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی در شرکت نقشه برداری

 

Mapping the City

 

گزارش کارآموزی نقشه برداری شهرداری

فهرست مطالب
پیشگفتار
بخش اول:
GPSسیستم مکان یابی جهانی
تاریخچهGPS 1
GPSچیست؟
ماهوارههایGPS  سیستمGPSچگونه کارمیکند
ایستگاههای زمینی سیستم GPS
کاربردهای GPS
چندنمونه از تصاویر حاصل از سیستم GPS
گزارش تکثیر نقاط  GPS
بخش دوم
کاداستر
فصل اول
تعریف.کاداستر
تعاریف اصطلاحات در کاداستر
انواع.کاداستر
اجزای.کاداستر
سیرتحول تعیین وضعیت و  موقعیت.قطعه.زمین
سیستم تحریری همراه باکروکی برای تعیین ابعاد و مکان قطعه
سیستم تحریری بدون کروکی برای تعیین ابعاد و مکان قطعه
سیستم خطی برای تعیین ابعاد و مکان قطعه
سیستم رقومی برای تعیین ابعاد و مکان قطعه
مراحل پیاده سازی کاداستر
مشخصات یک سیستم کاداستر و بسترسازی برای ایجاد کاداستر
ثبت واصلاحات زمین
مزایای ثبت قطعات زمین
انواع سیستم های ثبتی
کاداسترملکی یا حقوقی
پایگاه اطلاعات
پایگاه اطلاعات کاداستررقومی
مراحل اصلی در طراحی پایگاه داده ها
نقشه
نقشه برداری کاداستر
فصل دوم
انواع خطاهای تعیین کننده دقت در نقشه    عملیات کنترل  و تکمیل  زمینی فصل سوم
قلمرو فعالیت نقشه های کاداستر
چند سایت معتبر درموردسیستم GPS
منابع ومآخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات