دانلود پروژه تصفیه خانه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه تصفیه خانه

دانلود پروژه تصفیه خانه دانلود پروژه تصفیه خانه فاضلاب دانلود پروژه تصفیه خانه آب دانلود پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانلود پروژه طراحی تصفیه خانه آب دانلود پروژه طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب دانلود رایگان پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب پروژه تصفیه خانه فاضلاب پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب

 

Refinery Project

 

تصفیه خانه
فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱
مقدمه ۲
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی ۳
 فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی ۷
آب و پساب در صنعت ۸
پساب صنعتی  (Industrial Wastewater) 8
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱
پارامترهای مهم ۱۱
۱- اندازه گیری جریان فاضلاب ۱۱
۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11
3- اندازه مواد قابل ته نشینی ۱۱
۴- تعیین قلیائیت : ۱۲
۵- اندازه گیری مواد آلی ۱۲
۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : ۱۳
۷- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
8-  TOC. 14
9- THOD. 14
فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها ۱۵
الف- تعاریف ۱۶
ب- ملاحظات کلی ۱۶
ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها ۱۹
فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب ۲۲
۱- روشهای تصفیه فیزیکی ۲۳
۲- روشهای تصفیه شیمیائی ۲۳
۳- روشهای تصفیه بیولوژیکی ۲۳
روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی ۲۴
۱- تصفیه فیزیکی – شیمیایی ۲۴
۲- تصفیه بیولوژیکی ۳۰
۲-۱ تصفیه بی هوازی ۳۳
۲-۲  تصفیه هوازی ۳۹
فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب۴۴
الف – شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی ۴۶
ب- اثر دما روی رشد میکروبی ۴۷
ج- اثر درجه اسیدیته (PH)  روی رشد میکروبی ۵۰
د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن ۵۲
ح- منحنی رشد میکروبی ۵۲
و- سینتیک رشد بیولوژیکی ۵۷
فصل ششم – تصفیه های پیشرفته ۵۹
۱) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن ۶۰
۲) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی ۶۱
فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی ۸۲
۱) تالابهای مصنوعی ۸۳
۲) ساختار تالابهای مصنوعی ۸۳
۳) وظایف اجزاء اصلی تالاب ۸۷
۴) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی ۹۰
۵) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی ۹۱
فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت  ۹۳
– هزینه خرید و راه اندازی ۱۰۰
– راهبری و تعمیرات نگهداری ۱۰۲
– دفع مواد زاید ۱۰۳
– ملاحظات راهبری ۱۰۴
– دفع آب تصفیه ۱۰۴
– دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب ۱۰۵
– مزایا وکمبودها ۱۰۶
– تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی ۱۰۷
فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) ۱۰۹
الف- گزارش کلی مراحل تصفیه ۱۱۰
ب- توصیف ۱۱۱
ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب ۱۱۴
منابع ۱۱۵
مقدمه
گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه‌های صنعتی، هرچند که امتیازات  ویژه ای بهمراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای را نیز برای اجتماعات به ارمغان آورده است. یکی از این مشکلات ، فاضلاب حاصل از اماکن مسکونی و فعالیت واحدهای صنعتی می‌باشد. از آنجا که دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و صنعتی اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست دارد، تصفیه هرچه کاملتر فاضلابها اهمیت بیشتری می‌یابد. فاضلابهای خانگی و از آن مهمتر فاضلابهای صنعتی بعلت داشتن مواد آلی و معدنی ، در صورت دفع در محیط باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی گشته و در نتیجه استفاده مجدد از آب برای بهترین کاربرد آن با مشکل مواجه می‌گردد. همچنین استفاده از آب برای مصارف مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران ، ما را برآن می‌دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگیری کرده و با تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی که از حجم زیادی نیز برخوردار هستند در جهت تأمین آب مورد نیاز قدم برداریم.
حجم فاضلاب یک واحد صنعتی بستگی به عواملی همچون نوع محصول ، نحوه تولید ، ابزار و وسایل و … بستگی دارد. از واحدهای صنعتی که دارای فاضلاب با حجم نسبتا” بالا و آلودگی بسیار شدید می‌باشند، واحدهای کشتاری گاو و گوشفند می‌باشند.در حال حاضر در اکثر شهرهای ایران کشتارگاهی جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب این کشتارگاهها بیشتر به چاهها ، رودخانه‌ها ، قنوات متروکه بدون کوچکترین عملیات تصفیه دفع می‌گردند و در بهترین حالت، فاضلاب پس از عبور از یک حوضچه ته نشینی ساده به محیط دفع می‌شود. علاوه بر اینکه آلودگی معدنی و آلی از این طریق بوجود می‌آید، انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز از طریق دفع فاضلاب کشتارگاهها بعلت عدم رعایت مسائل بهداشتی وجود دارد.


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات