دانلود مقاله مهاجرت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله مهاجرت دانلود مقاله انگلیسی درباره مهاجرت مقاله مهاجرت روستا به شهر مقاله مهاجرت ایرانیان پروژه تحقیق مقاله مهاجرت نخبگان مقاله مهاجرت دانشجویان مقاله در مورد مهاجرت مقاله درباره مهاجرت مقاله ای در مورد مهاجرت مقاله در مورد مهاجرت از روستا به شهر مقالات مهاجرت از روستا به شهر

 

Immigration paper

 

مهاجرت

فهرست مطالب
مفهوم مهاجرت۲
مهاجرت از دیدگاه جامعه شناسی۳
فرار مغزها۵
خوشامد گویی به مهاجران۸
فرار مغزها در ایران۱۱
نگرش های مردم تهران درباره مهاجرت۱۴
نگاهی به وضع متخصصین ایرانی مقیم کشورهای خارجی  ۱۷
اینترنت و ناپدید شدن مرزها۲۳
آنها که همیشه بازنده اند۲۶
عوامل مشترک فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه  ۲۶
عوامل فرار مغزها در ایران۲۷
تجربه ها برای جلوگیری از فرار مغزها و باگشت نخبگان   ۲۹
شبکه های دانشجویان و محققان۳۲
انجمن های محلی مهاجران متخصص۳۳
مفهوم مهاجرت
مهاجرت و رفتن و کندن از جایی و بیتوته کردن و رحل اقامت افکندن در جایی دیگر، دیرینه ترین و اصیل ترین رفتار بشر است که با طبیعت و فطرت وی در آمیخته است.
در وسیع ترین شکل این مفهوم، مهاجران موقت سرای سه پنج و رهگذران لحظه ای زمین هستند که از ملکوت آمده اند و پس از آزمودن شایستگی ها و عبور از صافی سنجش نیک و بد به اصل خویش باز می گردند.
اما جدای از این مفهوم کلی، در توقف هزاران ساله فرزندان آدم در کره خاکی و در فراز و فرود بستر بی قرار تاریخ تمدن، مهاجرت معانی و مفاهیم متعددی به خود گرفته است.
سیری کوتاه در تاریخ تمدن نشان می دهد که ورود و خروج از مراحل مختلف تاریخ همچون دوران پارینه سنگی، عصر آهن، آغاز زندگی مدنی و همه مراحل پس از آن با مهاجرت همراه بوده است. انگیزه این مهاجرت ها دستیابی به غذا، سکونت، کار، ایمن ماندن از بلایای طبیعی و همچنین فشارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در بر می گرفت.
در فرهنگ معین در تفسیر کلی این واژه آمده است:« مهاجرت یعنی از موطن خود به جایی دیگر نقل مکان کردن و هجرت گزیدن و کسی را که از موطن خود به جایی نقل مکان کند مهاجر گویند.» “اورت لی“ در تعریف مهاجرت می گوید:« مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی و نیمه دائمی مسکن بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری مهاجرت، همچنین بودن هیچگونه تمایزی بین مهاجرت داخلی و خارجی.»
در این تعریف “اورت لی“ بر تمایز قائل نشدن بین حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری مهاجرت تأکید دارد.
واژه مهاجرت در سال ۱۹۰۳، عنوان اثری فرانسوی قرار گرفت. در این اثر مهاجرت معادل کوچ داخلی، برون کوچی و ترک روستا، روستا گریزی، از جمعیت خالی شدن روستاها، برون کوچی روستا- شهری، و ترک زمین بکار برده شده است.
در فرهنگ فارسی عمید مهاجرت به معنی از جایی به جایی رفتن و در آنجا منزل کردن، دوری کردن از شهر و دیار خود آورده شده است…


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات