دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتن ریزی و شناژبندی و آرماتوربندی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتن ریزی و شناژبندی و آرماتوربندی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتن ریزی و شناژبندی و آرماتوربندی دانلود گزارش کارآموزی آرماتوربندی دانلود گزارش کارآموزی شناژبندی گزارش کارآموزی بتن ریزی گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی گزارش کارآموزی اجرای ساختمان های بتنی گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فولادی گزارش کارآموزی اجرای ساختمان

 

Shnazhbndy and reinforcement

 

کارآموزی اجرای ساختمان بتن ریزی و شناژبندی و آرماتوربندی
فهرست مطالب
مقدمه                                                                                                 ۶
توضیحاتی در مورد پروژه                                                                    ۷
اطلاعاتی راجع به شرکت                                                                      ۸
پیاده کردن نقشه                                                                                  ۱۲
گود برداری در ساختمان                                                                      ۱۴
آزمایشات مورد نیاز روی زمین ساختمان                                                          ۱۶
پی سازی                                                                                            ۱۷
نحوه قرار گیری صفحه زیر ستون                                                           ۲۰
مونتاژ کردن شناژها                                                                              ۲۲
استقرار ستون روی صفحه ستون                                                             ۲۳
طویل کردن ستون ها                                                                            ۲۷
اتصال ستون به صفحه زیرستون                                                              ۲۹
اتصال پل به ستون                                                                                ۳۰
اجرای اتصال بادبندها                                                                           ۳۳
پی سازی در ساختمان بتنی                                                                    ۳۶
اجرای ستون در ساختمان بتنی                                                               ۳۸
اجرای تیرهای اصلی بتنی                                                                      ۴۴
اجرای سقف                                                                                        ۴۷
ساختن دیوار زیر زمین                                                                          ۵۳
گچ و خاک کردن دیوارها با استفاده از کرم                                                ۵۴
اجرای قرنیز                                                                                         ۵۶
کف سازی اتاق ها و طبقات                                                                  ۵۷
اجرای سرویس ها در طبقات                                                                 ۵۹
اجرای پله در ساختمان                                                                          ۶۳
اجرای بام در ساختمان                                                                       ۶۴
نحوه اجرای سفیدکاری                                                                         ۶۹
  مقدمه :
نظر به اینکه رشته عمران از ویژگی خاصی در میان تمامی رشته ها برخوردار است و مهارت و کارایی دانشجویان مستقیماٌ به نحوه صحیح و دقیق کارهای تعیین شده در کارگاه یا شرکت و یا محل کار بستگی دارد از طرف دیگر مدیریت و خلاقیت دانشجویان باید در کارگاه و محل کار شکل گرفته و تقویت شود.
برای موفق بودن در کار عملی پیشنهاد می شود نسبت به نوع نقشه – موفقیت کار  عملی – کاربری ساختمان و مواردی دیگر اطلاعاتی کسب شود که ضمن علاقه مندتر نمودن شخص،دقت انسان را بالا می برد. کار آموزی دانش جویان را می توان به دو بخش تقسیم نمود:
الف) مسایل تئوری                                                       ب)مسایل عملی و فنی کار
مسایل تئوری کارگاه که بازگوکننده موارد فنی و گویای اجرایی می باشد این مبحث به وسیله نقشه که زبان کار عملی است انجام می گیرد. در نقشه مواردی مانند جزئیات و فایل ها و شرح تو ضیحات کامل کمک زیادی در اجرای صحیح کار می کند به طور کلی چنانچه یک کار عملی فاقد مسایل تئوری و نقشه و مواردمربوط به آن باشد اجرای صحیح کار غیرممکن خواهد بود از این جهت منطقی است که کار مورد نظر دارای نقشه و مشخصات کامل اجرایی باشد تا بتوان کار خواسته شده را دقیقاٌ انجام داد. باید توجه داشت پس از اجرای کار عملی تهیه گزارش کار مکمل یک کار آموزش فنی خواهدبود در این گزارش شرح مصالح مصرفی و نحوه کار و کاربری پروژه و دیگر موارد مورد نیاز گزارش برای درک بهتر مطلب الزامی است و در مواردی تهیه عکس و اسلاید و تحقیق و مطالعه نقشه ها و ترسیم های اضافی و تهیه مطالب از منابع دیگر دانش و درک فنی کارآموز را بیش از پیش بالا می برد.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات