طرح توجیهی پرورش گاو شیری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  طرح توجیهی پرورش گاو شیری

Dairy cattle breeding plan

دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شیری

طرح توجیهی گاو شیری ۳۰ راسی

مقدمه:
بشر اولیه که سالیان درازی را بصورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش مینمود رفته رفته در صدد برآمد برای مواقعی که دسترسی به شکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص داده بود بتدریج رام و اهلی سازد. کم کم در اثر تماس مداومی که بدین طریق با گاو، بز و میش کوهی حاصل کرد علاوه بر فوائد گوشت از مزایای شیر هم برخوردار شد و پس از قرون متمادی هنگامیکه شهرنشین شد در گوشه خانه و کاشانه ای که برای خود میساخت جای مخصوصی هم برای نگاهداری گاو ترتیب داد . بعقیده مارشاک اهلی کردن حیوانات ۸ هزار سال قبل از میلاد مسیح ابتدا در خاورمیانه انجام شده است.
پرورش گاو در اعصار جدیدتر چنانچه از روی نقوش و کتب یونانی ،مصری و چینی و ایرانی مشهود میباشد از اهمیت ویژه ای برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطی و دوره رنسانس در کشورهای اروپائی بعلت پیشرفت علم از یکطرف و استعداد زمین و شرایط مساعد جوی مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تکثیر یافت ولی چون سیل بنیان کن بیماریها بخصوص طاعون گاوی که همواره از کشورهای آفریقائی یا مرکز آسیا سرچشمه میگرفت تلفات و خسارات زیادی به گاوداریهای اروپائی وارد میکرد لذا دانشمندان درصدد برآمدند مانند مسائل پزشکی برای جلوگیری از بیماریهای دام نیز دانشکده هائی تاسیس کنند . از اینرو فرانسویان در ۲۱۰سال قبل اولین دانشکده را در لیون افتتاح کرده و کم کم دانشجویانی از سایر کشورها باین دانشکده اعزام شده و در مراجعت به تاسیس دانشکده های دامپزشکی متعدد در کشورهای خود همت گماشتند.
فهرست مطالب:
کلیات پرورش گاو
مقدمه
نژادهای معروف گاو
شرایط تاسیس گاو داری
نکات بهداشتی
بهداشت جایگاه دام
پرورش گاوهای خشک
پرورش تلقیح مصنوعی
انواع علوفه
واکسیناسیون
مقید کردن دام
روشهای شیمیایی
مواد مورد استفاده برای بستر
اصول بهداشتی پیش از شیردوشی ماشینی
بهداشت سالن شیر دوشی
نکات بهداشتی در ساختمان شیردوشی
سیلو کردن علوفه
پرورش گوساله
پرورش گاو شیری
سم تراشی
خسارات اقتصادی ناشی از بیماری های سم درگاو داری ها
بستر اصطبل
طرز استفاده از ماشین شیردوشی
نصب سرپستانک
جدول شماره ۱ – ساختمانها
جدول شماره ۲ – وسایل و ماشین آلات
جدول شماره ۳ – تاسیسات و تجهیزات
جدول شماره۴ – کل سرمایه‌گذاری ثابت
جدول شماره ۵ – هزینه‌های جاری سالیانه طرح
میانگین هدف
جدول شماره ۶  –  سال اول
جدول شماره ۷ – سال دوم
جدول شماره ۸  – سال سوم
جدول شماره ۹ – مصرف خوراک به کیلوگرم در سال اول با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۰ – مصرف خوراک به کیلوگرم  در سال دوم با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۱ – مصرف خوراک به کیلوگرم در سال سوم با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۲ – برآورد هزینه خوراک در سال اول
جدول شماره ۱۳- مخارج سالانه در سال اول
جدول شماره ۱۴ – درآمد طرح در سال اول
جدول شماره ۱۵ – محاسبه سود و زیان در پایان سال اول
جدول شماره۱۶ – هزینه خوراک در  سال دوم
جدول شماره ۱۷- مخارج سالانه در سال دوم
جدول شماره ۱۸ – درآمد طرح در سال دوم
جدول شماره ۱۹ – محاسبه سود و زیان در پایان سال دوم
جدول شماره۲۰ – هزینه خوراک در  سال سوم
جدول شماره ۲۱- مخارج سالانه در سال سوم
جدول شماره ۲۲ – درآمد طرح در سال سوم
جدول شماره ۲۳ – محاسبه سود و زیان در پایان سال سوم
جدول شماره۲۴ –  تسهیلات بانکی بر اساس ۹۰ درصد سرمایه ثابت طرح (۵ ساله )
محاسبه سود خالص سالیانه طرح


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات