دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا گزارش کارآموزی پتروشیمی پردیس گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام گزارش کارآموزی پتروشیمی تبریز گزارش کارآموزی پتروشیمی اصفهان گزارش کارآموزی پتروشیمی جم گزارش کارآموزی پتروشیمی تندگویان پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر

 

Ali Sina Petrochemical

 

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی ابزرار دقیق
۱-۱ – فن ابزار دقیق
۱-۲ – لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی
– کنترل
-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP)
۱-۳ عوامل تحت کنترل
۱-فشار (PRESSURE)
۲- جریان سیال (Flow)
۳- سطح(LEVEL)
۴-دما (TEMPERATURE)
۱-۴ آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق
۱-SETTOINT
۲- MEASUREMENF
۳- OFFSET
۴-SIGNAL
۵-FEEDBACK
۶- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP
فصل دوم
۲-۱ فشار (PAESSURE)
۱- فشار نسبی GAUGE PRESSURE
۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE
۲-۲ جریان سیال (Fiow)
۲-۳ دما(TEMPERATURE)
۱- تعریف حرارت
۲- واحد انرژی
۳- گرمای ویژه: C (ظرفیت گرمایی ویژه )
فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات
۳-۱ ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)
۱- تیوب مخزن دار
۲- U تیوب ساده
۳- U تیوب با ساقه مورب
۴- اندازه گیری فشار های زیاد به کمک U تیوب
 ۳-۲ وسایل قابل ارتباع
 ۱- لوله بور دون BOURDON TUBE
 ۲- لوله بور دون حلزونی (PIRALBOUROURDON TUDE)
۳- لوله بوردن مارپیچ(HELICAL BOURDON TUBE)
۳-۳ ارتفاع سنج LVELMETER
– اندازه گیری سطح مایعات
۱- اندازه گیری ارتفاع سطح بطور مستقیم
۱-۱ استفاده از لوله اندازه گیری
۱-۲ استفاده از توپی شناور BALL FIOAT
۲- اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات بروش غیر مستقیم
۲-۱ استفاده از نور
۲-۲ استفاده از اشم رادیواکتیو RADIATION TYPE
۲-۳ طریقه اولتراسونیک
۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS
-اندازه گیری جریان سیالات
 ۱- وسایل اندازه گیری جریان بروش مستقیم
 ۱-۱ اندازه گیری  به روش روتا متر ROTAMFTER
 ۲- وسایل اندازه گیری جریان بروش غیر مستقیم
  ۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار
 – محسنات و معایب روش مستقیم اندازه گیری جریان سیالات
– محسنات و معایب روش غیر مستقیم اندازه گیری جریان سیالات
۳-۵ دماسنج THERMOMETERS
– اندازه گیری دما
۱- دما سنج شیشه ای
۲- دما سنج دو فلزی BIMMETAL THERMOMETERS
۳- ترمیستور THERMISTOR
۴- زوج حرارتی (ترموکوپل THERMOCOUPLE)
۵- آشکار سازی مقاومتی دما (RTD)
فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ اجزاء تشکیل دهنده یک حله کنترل
الف- فرستنده ها TRANSMITERS
– فرستنده تعادل نیرو نوع الکترونیکی
ب- مبدل ها TRANSDUCERS
 -مبدل های الکترونیکی ELECTRONIC TRANSDUCERS
 الف- مبدل جریان به ولتاژ TRANS DUCERI/V
 ب – مبدل ولتاژ به جریان TRANS DUCERI/V
  ۴-۳- سایر اجزاء تشکیل دهنده یک حلقه کنترلی
– سوئیچ فشار PRESSURE SWITCH
– کلید حفاظتی SAFETY SWITCH
-سوئیچ سطحLEVEL SWITCHE
-دستورات کالیبراسیون و checking ادوات و ابزار دقیق
-فهرست منابع و مأخذ


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات