تحقیق بی مهرگان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Research invertebrates

دانلود تحقیق بی مهرگان

فصل اول

مقدمه

جانوران موجودات زنده‌ای هستند که با خوردن موجودات زنده‌ی دیگر تغذیه می‌کنند. جانوران قادر نیستند غذاسازی کنندو به جز تعداد معدودی، آنها قادر به جابه‌جایی هستند و بدن آنها از تعداد زیادی سلول ساخته شده است.

دست کم یک میلیون گونه‌ی متفاوت از جانوران وجود دارد و هر روز تعداد بیشتری از آنها کشف می‌شوند.

جانوران تقریباً همه جا هستند. برخی در جنگل‌ها، دشت‌ها، یا در کوهستان‌های بلند زندگی می‌کنند. برخی در رودخانه‌ها، دریا‌ها یا غارهای تاریک زندگی می‌کنند. آن‌ها چیزهای بسیاری می‌خورند بعضی از گیاهان تغذیه می‌کنند، «

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه .. . . . . . . . . ۱
۱-۱ مهره داران . . . . .. . . ۲
۲-۱ بی‌مهره‌گان . . . . . . . . . . . ۲
فصل دوم
۲- انواع بی‌مهره‌گان . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۱-۲ بی‌مهره‌گان ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۱-۱-۲ اسفنج . . . . . . .  . . . . . . . . . ۳
۲-۱-۲ کیسه تنان . . . . . . . .. . . . . ۳
۳-۱-۲ کرم‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۲-۲ بی‌مهره‌گان پیشرفته . . . . . . . . . . . . ۵
۱-۲-۲ بندپایان . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ۵
۲-۲-۲ خارتنان . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ۵
۳-۲-۲ نرم تنان . . . . . . . . . ۵
فصل سوم
۳- نرم تنان . . . . . . .  . . . . . . ۵
۳-۱ قسمت‌های مختلف بدن نرم تنان . .  . . . . . . ۵
۲-۳ ساختمان و ترکیب صدف در نرم تنان . . . . . ۶
۳-۳ انواع نرم تنان . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۱-۳-۳ تک لاکه‌ای‌ها . . . . .. . . . . . . ۶
۲-۳-۳ چند لاکه‌ای‌ها . . . . . . . . . . . ۷
۳-۳-۳ شکم پایان . . . . . . . . . . . . ۷
۴-۳-۳ ناوپایان . . . . . . . .. . . . . . . . ۸
۵-۳-۳ دو کفه‌ای‌ها . . . . . . .  . . . . . . ۸
۶-۳-۳ سرپایان . . . . .  . . . . . . . ۹
– اختاپوس‌ها . .  . . . . . . . . . . . . . . . ۹
– اسکویید‌ها . . . . . . . . . . . . . . ۱۰
منابع . . . . . .  . . . . . ۱۱


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات