دانلود کارتحقیق عنصر روانی در جرم خیانت در امانت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیق عنصر روانی در جرم خیانت در امانت

دانلود کارتحقیق عنصر روانی در جرم خیانت در امانت دانلود کار تحقیقی ۱ رشته حقوق دانلود کار تحقیقی جزایی دانلود کار تحقیقی ۲ حقوق دانلود کار تحقیقی حقوق جزا دانلود کار تحقیقی حقوق خصوصی جرم خیانت در امانت چیست جرم خیانت در امانت چک مجازات جرم خیانت در امانت عناصر جرم خیانت در امانت

Crime of malversation

 

عنصر روانی در جرم خیانت در امانت
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
عنصر روانی در جرم خیانت در امانت
گفتار اول : معنای لغوی خیانت
مبحث اول : معنای اصطلاحی خیانت در امانت
تاریخچه
مبحث دوم : بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی
الف – امانتهای فردی
امانتهای مادی
ب) امانتهای معنوی
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
الف رفتار مادی
عنصر مادی
۱-تلف کردن
۲- تصاحب کردن
۳-استعمال نمودن
۴- مفقود کردن
مبحث چهارم : عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
سپرده مال به اعتبار سپردن کلی
استرداد شی
استرداد هدیه های دوره نامزدی
مبحث پنجم: تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
فصل دوم
جرم خیانت در امانت
گفتار اول : صور خاص جرم خیانت در امانت
۲-عمل مادی (فیزیکی)
۱-سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
۲-سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
مبحث اول : عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر
خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
ب) سوء نیت خاص
خیانت در امانت در حقوق ایران
جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال۱۳۰۴
جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا
۲٫ جایگاه رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد
ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد
۴٫ صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی
۶٫ اثبات رابطه امانی قراردادی از دیدگاه دادرسی کیفری
نتیجه گیری
منابع
Abstract
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.
پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.
در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات