دانلود پروژه نظام آموزشی چین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه نظام آموزشی چین

دانلود پروژه نظام آموزشی چین بررسی نظام آموزشی چین نظام اموزشی در چین نظام آموزش وپرورش چین نظام آموزش چین ساختار نظام آموزشی چین نظام آموزش عالی چین نظام اموزش پرورش چین نظام اموزشی جمهوری خلق چین ساختار آموزشی چین سیستم آموزشی چین

China's education system

 

نظام آموزشی چین
فهرست مطالب
آموزش پیش دبستانی ۴
اولویتهای آموزشی ۶
۲- تأ مین سلامت و بهداشت کودکان ۹
معضلات آموزشی ۱۰
آموزش پایه ۱۱
قانون آموزش پایه ۱۴
مقطع آموزش ابتدایی ۱۵
ساختار آموزش ابتدایی ۱۶
مقطع آموزش متوسطه ۱۷
آموزش کامپیوتر درمدارس ابتدایی و متوسطه ۱۸
آموزش عالی ۱۹
ساختار آموزشی ۱۹
سال تحصیلی دانشگاهی ۲۰
مقاطع آموزشی ۲۰
مقطع آموزش کاردانی ۲۰
مقطع آموزش کارشناسی ۲۰
مقطع آموزشی کارشناسی ارشد ۲۱
مقطع آموزشی فوق دکتری ۲۲
مدارک علمی ۲۳
آموزش عالی کوتاه مدت ۲۴
تحقیقات علمی و آموزشی ۲۶
نظام اداری- آموزشی ۲۷
نهادهای مرکزی آموزش عالی ۲۷
شرایط ورود به دانشگاه های دولتی ۲۹
پذیرش تحصیلی ۳۰
پذیرش دانشجویان خارجی ۳۱
نظام ارزیابی تحصیلی ۳۳
تغییرات و اصلاحات آموزشی ۳۴
۱ . تشکیل هستة ثابت آموزشی در مؤسسات آموزش عالی ۳۷
۳ . ورود به مرحله کلیدی تغییرات آموزشی ۳۸
۴ . پرورش استعدادهای رشته های آموزشی پایه ۳۹
کادر آموزشی ۴۴
دستاوردهای آموزشی ۴۶
آموزش فنی و حرفه ای ۵۱
تاریخچه ۵۱
ساختار آموزشی ۵۳
موفقیت ها و دستاوردها ۵۵
تبادلات آموزشی ۵۷
منبع : ۵۹
نظام آموزشی چین
آموزش پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی۳ تا ۶ سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال ۱۹۹۸، کشور چین از بیش ۱۸۰۰۰۰ کودکستان با ۲۴۰۰۰۰۰۰ دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دورة یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به ۷۰% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال ۱۹۹۸، از میان ۱۱ استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر ۹/۳۹ درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و ۷/۶۶ درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است.
ساختار آموزش پیش دبستانی
سال تحصیلی تعدادمدارس تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی تعداد کل معلمان
۱۹۹۰ ۱۷۲۳۲۲ ۱۹۷۲۲۳۰۰ ۹۳۶۹۲۰۰ ۷۴۹۶۰۰
۱۹۹۱ ۱۶۴۴۶۵ ۲۲۰۹۲۹۰۰ ۱۰۳۸۳۶۰۰ ۷۶۸۹۰۰
۱۹۹۲ ۱۷۲۵۰۶ ۲۴۲۸۲۱۰۰ ۱۱۴۰۸۷۰۰ ۸۱۵۰۰۰
۱۹۹۳ ۱۶۵۱۹۷ ۲۵۵۲۵۴۰۰ ۱۱۹۷۵۹۰۰ ۸۳۶۰۰۰
۱۹۹۴ ۱۷۴۶۵۷ ۲۶۳۰۲۷۰۰ ۱۲۳۰۱۰۰۰ ۸۶۱۷۵۶
۱۹۹۵ ۱۸۰۴۳۸ ۲۷۱۱۲۳۲۸ ۱۲۶۷۶۰۳۴ ۸۷۵۰۶۳
۱۹۹۶ ۱۸۷۳۲۴ ۲۶۶۶۳۲۷۰ ۱۲۴۱۳۰۱۷ ۸۸۸۵۹۶
هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است.
طول دوره آموزش بر ۱ سال مشتمل می گردد که از سن ۵ سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی ۳۰ دقیقه به طول انجامده و بر ۱۲ ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد.
اولویتهای آموزشی
از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی
بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی ۶-۱ سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده تاکنون بیش از ۲۰ مؤسسه زنجیره ای پیش دبستانی در پکن تأسیس گردیده که هر یک از مراکز متعددی در سطح شهر برخوردارمی باشند . مراکزی از قبیل مرکز مراقبتی کودکان شرق، مرکز مراقبتی کودکان Body Care وابسته به آمریکا و مرکز مراقبتی Fun Dazzle هر یک از روش مدیریتی آموزشی خاص خود استفاده می نمایند .مرکز مراقبتی کودکان شرق که در سال ۱۹۹۸ به عنوان تنها مرکز تخصصی خصوصی در زمینه آموزش کودکان در پکن دایر گردید هم اکنون از ۵ شعبه در سطح شهر پکن برخوردار می باشد که ۴مرکز به نگهداری و آموزش کودکان رده های سنی ۶-۱ سال و ۱ مرکز به آموزش زنان باردار اختصاص دارد.لازم به ذکر است که تاکنون مبلغی بالغ بر۱۰ میلیون یوان (معادل ۲/۱ میلیون دلار ) جهت راه اندازی و فعالیت این مراکز سرمایه گذاری گردیده است. در این مرکز سیستم بهره گیری از والدین جهت ارائه برنامه های آموزشی ( Teacher as Parents ) که در کشورهای غربی مورد استفاده بوده به کار گرفته شده و به تدریج به روش چینی تغییر وضعیت داده است.
طبق آمار بدست آمده طی سال ۱۹۹۹ ، تعداد۳۰ مرکز مراقبتی کودکان در۲۶ شهر مختلف چین دایر گردیده است.مؤسسه چند ملیتی Body Care که مرکزیت آن در کشور آمریکا قرار دارد، از سال ۱۹۹۸ به فعالیت خود به صورت رایگان جهت برگزاری دوره های آموزش تغذیه و بهداشت کودک در پکن مبادرت نموده است. درسال ۱۹۹۹ موسسه فوق به منظورتوسعه فعالیتهای مراقبتی کودکان به تاسیس نخستین مرکزمشاوره درخصوص تغذیه و بهداشت کودکان مبادرت نمود .مؤسسه فوق همچنین به تاسیس دو مرکز جهت آموزش والدین در زمینه تغذیه ، هوش و روانشناسی کودک در پکن مبادرت نموده است.گفتنی است که کلیه معلمین این مراکز از زنان برخوردار از مدارک تحصیلی بهداشت و آموزش کودکان متشکل می گردد. مؤسسه فوق همچنین مرکر دیگری در شهر دالیان دایر نموده است .طبق آمار بدست آمده ، از سال ۱۹۹۹ تاکنون مبلغی بالغ بر ۱۳میلیون دلار با مشارکت با نک آمریکایی DDB و شرکت Body Care در این زمینه سرمایه گذاری شده است . درسال۱۹۹۴، مؤسسه آموزش کودکان Fun Dazzle با هدف آموزش کودکان ازطریق سرگرمی و تفریح درچین آغاز به فعالیت نمود. این مؤسسه به ارائه خدمات مختلفی ازقبیل سرگرمی ،آموزش وتغذیه به کودکان مبادرت می نماید.
استفاده از سرگرمیها ی آموزنده برای کودکا ن به منظور تقویت نیروی آموزشی آنان بخش اعظمی از روش تدریس این مؤسسه راتشکیل می دهد .درمرحله نخست، این مؤسسه ۱۲ میلیون یوان (معادل۴۵/۱ میلیون دلار)جهت دایرنمودن ۱مرکز در شهرپکن و ۱ مرکز در شانگهای سرمایه گذاری نموده است


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات