دانلود پروژه معماری پایدار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه معماری پایدار

دانلود پروژه معماری پایدار دانلود پروژه پاورپوینت معماری پایدار دانلود پاورپوینت معماری پایدار دانلود رایگان پاورپوینت معماری پایدار پاورپوینت معماری پایدار دانلود پروژه پاورپوینت معماری پایدار پاورپوینت درباره معماری پایدار دانلود پاورپوینت درباره معماری پایدار پروژه معماری پایدار پروژه توسعه پایدار معماری دانلود پروژه پاورپوینت معماری پایدار

Sustainable Architecture

 

معماری پایدار
فهرست مطالب ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده ۴
نظریه زیبایی شناسی ۶
زیبایی شناسی نظری ۸
هدف ها و راستاهای اعتقادی و اجتماعی ۱۳
هدف های محیطی و کالبدی-معماری و فضا ۱۵
طرح مناسب فضاهای باز و بسته و ایجاد رابطه مناسب بین آنها ۱۶
فصل دوم: ۱۸
مطالعات اقلیمی ۱۸
تقسیمات اقلیمی در جهان ۱۸
تقسیمات اقلیمی در ایران ۱۹
طول و عرض جغرافیایی شهرستان های استان کردستان : سال ۱۳۸۱ ۲۱
تحلیل عوامل جوی در شهرستان قروه ۲۳
۱- مساکن دایمی و قراردادی ۴۱
برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه ۴۲
ضرورت طرح مسأله استاندارد مسکن ۴۲
تعریف استاندارد ۴۳
انواع استانداردهای مسکن ۴۳
هدف از تدوین استانداردهای مسکن ۴۴
عوامل مؤثر در تدوین استانداردهای مسکن ۴۴
زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن ۴۵
پله فرار و آسانسور -پست برق ۴۷
پله فرار آسانسور ۴۷
آسانسور ۴۸
ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمانها ۴۸
فصل چهارم: ۵۰
تحلیل سایت ۵۰
مقدمه ای راجع به شهرستان بندرگز ۵۰
تحلیل سایت ۵۱
فصل پنجم: ۵۲
برنامه فیزیکی ۵۲
اصول کلی طراحی ۵۲
لیست فضاهای موجود در سایت ۵۳
جدول متراژ و تعداد واحدهای مسکونی ۵۴
فصل ششم: ۵۵
نمونه طرحهای داخلی و خارجی ۵۵
نمونه نهائی از طراحی واحدهای مسکونی در سالهای اخیر ۵۵
مقدمه ۵۵
مجتمع مسکونی شهرک واوان ۵۶
طراحی مجتمع مسکونی در تهران( شهرک واوان) ۵۷
مرتبه بندی و پیشرفت تدریجی ساختمان ۵۸
معیارها و سلسله مراتب ساختی ۵۹
مجتمع مسکونی شهریور (محمودیه ،۱۳۷۶) ۶۰
مجتمع مسکونی شهریور (محمودیه ، ۱۳۷۶) ۶۱
مجتمع مسکونی آپادانا ۶۲
مسابقه طراحی شهری پروژه مسکونی امامیه مشهد ۶۳
مجموعه مسکونی اسکیتن ۶۵
مجتمع مسکونی خانه های آتریوم دار رومائی پارت ، بوداپست ۶۶
مجتمع مسکونی خانه های آتریوم دار – رومایی پارت- بوداپست مجارستان ۶۸
مجتمع مسکونی در ورشو لهستان –ماتیسی ۷۰
پلان های مجتمع مسکونی ورشو لهستان ۷۱
نتیجه گیری ۷۳
ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده
واژۀ زیبایی شناسی را در سال ۱۷۵۰ ا لکساندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنر های زیبا ابداع کرد . اگر چه این واژه به مفاهیم مربوط به ادراک ربط دارد ، بلوم گارتن از آن در ادراک زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده کرد . امروزه این وا ژه هم در بحث هایی محتوایی و هم در جنبه هایی رویه ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به کار می رود.
از قرن ها پیش به موازات پر داختن به زیبایی شنا سی در مباحث فلاسفه ، هنر مندان و معماران ، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبا یی شناسی نیز جریان داشته است . طی صد سال گذشته ، رشتۀ زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی کرده است . در این سالها در مورد زیبا یی شناسی نوشته هایی از فلا سفه ، روانشناسان و هنر مندان و حتی افراد حرفه ای که با طراحی محیط سر و کار دارند به جای مانده است . هدف این افراد درک مو جبات لذت و چرایی آن بوده است. این جستجو مسیر های مختلفی را طی کرده است .
درک کامل مفهوم زیبا شناسی مشکل است ، ولی فهم ا ولیه عوا مل موثر در ادراک خوش آیند بودن محیط امکان پذیر است . نقش این عوامل پیچیده تر از (( سو د مند ی )) یا (( نتایج ابزاری )) فهم محیط است . نقش فیلسوفان نظری و زیبایی شناسان تجربی در فصل هفدهم کتاب مورد بحث قرار گرفته است . بحث این فصل این است که تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی تحت عنوان زیبایی شناسی حسی ، فرمی و نما دین هنوز معتبر است .
در مورد زیبایی شناسی حسی دانش کمی وجود دارد . تحلیل ها ی موجود به شدت ذهنی و درو نی اند . تنها کسانی که به این موضوع علاقه نشان می د هند طراحان محیط یا رفتار شناسان هستند . طراحی محیط به طور سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سر و کار داشته است ، به همین دلیل به آن دو مورد در این کتاب بیشتر پر داخته شده است . این تو جه ، به معنای این نیست که اهمیت زیبایی شناسی حسی کمتر است ، بلکه تنها نشان دهنده عدم وجود دانش کافی در مورد آن می باشد .
موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشکال و سازه های محیط است . این توجه به فرم اشکال ،نوعی تجمل گرایی ادراکی است . این که احساس لذت از درک بعضی از الگوها ،تناسبات و اشکال مبنای زیست شناختی دارد یا نه ، از مباحث زیبایی شناختی فرمی است . اگر این درک به جای مبنی زیست شناختی ،بر اساس منطق فکری خود آگاه و آزمون های الگو های محیط به دست آید ، قرار دادن نیاز های شناختی در بالا ترین سطح مدل سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی مازلو ، منطقی است .
در قرن بیستم میلادی مبانی اثباتی زیبایی شنا سی فرمی پیشرفت زیادی داشته ولی به رو شنی تد وین نشده است . اساس این پیشرفت نظریه گشتالت ادراک بوده است . نظریه های جدیدتر ادراک ،از یک سو با نظریه گشتالت در چالش بو ده اند و از سوی دیگر به غنای بیشتر آن کمک کرده اند .
زیبایی شناسی نمادین با معانی داعی کننده و لذت بخش محیط سر و کار دارد . این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه رفتار شناسان قرار گرفته است . در اعتبار تحقیقات انجام شده در این حوزه ابهاماتی وجود دارد . با این حال معرفی ز مینه های اصلی پژوهش و تبیین نقش آنها در تدوین نظریه طراحی محیط امکان پذیر است .
بعضی از پژوهشگران معتقدند که ، بر خلاف طراحان حرفه ای که به زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتری دارند ، مردم محیط را به خاطر نماد ها و قابلیت تأمین فعالیت ها تحسین می کنند . بعضی از زیبایی شناسان در ضرورت مبحثی تحت عنوان زیبایی شناسی فرمی تردید دارند . در این مورد ، ممکن است طراحان ، زبانی را ابداع کرده باشند که فقط طراحان دیگر و متخصصی آن را درک کنند . زیبایی شناسی نمادین با لذتی که از پیشینه ذهنی مردمی و یا ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگیهای محیط ساخته شده ایجاد می شود سر و کار دارد ……


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات