دانلود پروژه نظام آموزشی روسیه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه نظام آموزشی روسیه

دانلود پروژه نظام آموزشی روسیه نظام آموزشی کشور روسیه نظام آموزشی در روسیه ساختار نظام آموزشی روسیه نظام آموزشی روسیه زیر ذره بین مقایسه نظام آموزشی ایران و روسیه نظام اموزش پرورش روسیه نظام آموزش عالی روسیه نظام اموزش و پرورش روسیه

 

Russian education system

 

نظام آموزشی روسیه
فهرست مطالب
تاریخچه آموزشی ۶
آموزش پیش دانشگاهی ۸
سیاستهای آموزشی ۱۱
سیاستهای حمایتی ۱۱
حمایت اجتماعی از کودکان ۱۱
دستاوردهای آموزشی دهه۱۹۹۰ ۱۲
– تاسیس ۵۶۶ مدرسه جامع شبانه روزی ۱۲
افزایش۷۵ درصدی مراکز پیش دبستانی شهری ۱۳
معضلات آموزشی ۱۴
آمار تحصیلی ۱۴
ساختار آموزشی ۱۵
سیستم نمره دهی ۱۷
تاریخچه ۱۷
ساختار آموزشی ۱۸
موسسات آموزشی ۱۹
– انستیتو ۲۰
دوره های آموزشی ۲۲
مقاطع تحصیلی ۲۳
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲۳
پذیرش تحصیلی ۲۵
مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) ۲۵
پذیرش تحصیلی ۲۶
مقررات آموزشی ۲۷
دانشگاه ها ۲۹
نهادهای مرکزی ۳۲
کمیسیونهای پذیرش دانشجویان خارجی ۳۲
ارزشیابی تحصیلی ۳۳
ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳۳
همکارهای بین المللی آموزشی ۳۳
برنامه TEMPUS ۳۴
نهادهای مرکزی ۳۵
ارزیابی تحصیلی ۳۵
نهادهای مرکزی ۳۵
کمیته عالی ارزیابی که عهده دار مسئولیت ارزیابی مدارک دکتری می باشد. ۳۵
ارزیابی تحصیلی ۳۵
معاهدات چندجانبه ۳۵
توسعه آموزشی ۳۸
ویژگیهای جغرافیایی و پراکندگی موسسات آموزش عالی ۳۸
پژوهش و تحقیقات ۳۹
تحقیقات آموزشی ۳۹
نهادهای مرکزی ۳۹
آموزش معلمان ۴۰
معلمین مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی ۴۰
معلمین مقطع متوسطه ۴۰
اساتید دانشگاهی ۴۲
حقوق و مزایای معلمین ۴۴
آموزش بزرگسالان ۴۵
آموزش فنی و حرفه ای ۴۵
ساختار آموزشی ۴۵
آموزش عالی فنی و حرفه ای غیر دانشگاهی ۴۶
آموزش استثنایی ۴۶
سیاستهای آموزشی ۴۷
اولویتها و علایق آموزشی ۴۷
اصول و اهداف آموزشی ۴۸
معضلات آموزشی ۴۸
تاخیر در سرمایه گذاری آموزشی ۴۹
اصلاحات آموزشی ۵۰
ابعاد اصلاحات ۵۰
– محتوی آموزشی ۵۰
– تاسیسات و اشکال مختلف آموزشی ۵۰
مدیریت آموزشی ۵۱
مدیریت آموزشی ۵۱
سطوح مدیریتی ۵۲
نهادهای مرکزی ۵۲
رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ۵۲
اهداف اصلی مدیریتی ۵۴
• اتخاذ سیاست راهبردی آموزشی ۵۴
• اعمال قوانین آموزش محلی ۵۴
توسعه مدیریتی ۵۴
پروژه طویل المدت TACIS ۵۷
پروژهTEMPUS ۵۷
اصل ۱۲ ۶۱
اصل ۱۸ ۶۳
اصل ۱۹ ۶۳
اصل ۲۰ ۶۳
اصل ۲۱ ۶۳
اصل ۲۲ ۶۳
اصل ۲۳ ۶۳
اصل۲۴ ۶۴
اصل ۲۵ ۶۴
اصل ۲۶ ۶۴
اصل ۲۷ ۶۴
اصل ۲۸ ۶۴
اصل ۲۹ ۶۵
اصل ۳۰ ۶۵
اصل ۳۱ ۶۵
اصل ۳۲ ۶۵
اصل ۳۳ ۶۵
اصل ۳۴ ۶۶
اصل ۳۵ ۶۶
اصل ۳۶ ۶۶
اصل ۳۷ ۶۶
اصل ۳۸ ۶۷
اصل ۳۹ ۶۷
اصل ۴۰ ۶۷
اصل ۶۸ ۷۴
اصل ۷۱ ۷۴
اصل ۷۷ ۷۵
اصل ۷۸ ۷۷
اصل ۸۲ ۷۷
اصل ۸۳ ۷۸
اصل ۸۶ ۸۰
اصل ۸۹ ۸۱
اصل ۹۲ ۸۲
اصل ۹۴ ۸۲
اصل ۹۵ ۸۳
اصل ۱۰۰ ۸۴
اصل ۱۰۵ ۸۵
اصل ۱۰۸ ۸۶
اصل ۱۱۴ ۸۸
اصل ۱۱۹ ۸۹
هیأت رییسه شورای عالی اتحاد دارای وظایف زیر است : ۹۰
اصل ۱۲۲ ۹۱
اصل ۱۲۶ ۹۲
اصل ۱۳۲ ۹۴
اصل ۱۳۵ ۹۴
اصل ۱۴۰ ۹۶
اصل ۱۴۴ ۹۷
اصل ۱۴۸ ۹۸
اصل ۱۵۹ ۹۹
اصل ۱۷۳ ۱۰۱
تاریخچه آموزشی
همانند بسیاری از دولتهای پیشین بلوک شرق، دولت فدراسیون روسیه از سال ۱۹۹۳، به اجرای سیاست اعمال حداقل حمایت ملی از نظام آموزش ملی مبادرت نمود.دراین اثنا، بنا بربند۴۰قانون آموزش و پرورش، ۱۰درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت.بدهی های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز ، از جمله عمده ترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر درنواحی فقیر نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه ای مستقردر نواحی بزرگ شهری، از جمله مسکو و پترزبورگ، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته اند.
با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید.به نحویکه در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون روسیه طی سال ۱۹۹۸، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت.در این اثنا همچنین،افزایش نرخ برنامه های آموزش پایه حرفه ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار،شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردیدکه اول از همه در جامعه معلمین مشهود است.طی سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۴،افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت.بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست « آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال ۱۹۹۶ منجر گردید.متعاقب اتخاذ چنین سیاستی، نظام آموزشی روسیه مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است.
از جمله دستاوردهای اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
تضمین فراهم سازی آموزشی عمومی متوسطه آزاد برای کلیه شهروندان روسی
افزایش سهم هزینه های آموزشی و پرورشی در بودجه کشور
برقراری فرصتهای متساوی برای کلیه شهروندان روسی جهت دستیابی به آموزش وجلوگیری از طبقاتی شدن سطوح مختلف اجتماع دردستیابی به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون آموزش و پرورش
ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه تاسیسات آموزشی با اشکال متفاوت ملکیتی
توسعه برنامه های آموزشی درجهت جلوگیری از کاهش نرخ سواد و پائین آمدن توسعه روشنفکری و فرهنگی شهروندان روسی
با اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی و تصویب آن در مجلس دومای روسیه،در خواست دولت روسیه فدرال جهت درنظرگرفتن شرایط اصلاحات آموزشی مورد پذیرش واقع گردید.از این روی،ماموریت اجرای طرح سوم اصلاح نظام آموزشی در دستور جولای سال۱۹۹۷دولت گنجانیده شد.
از جمله مهمترین مسائل پیش روی اعمال اصلاحات آموزشی مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
عدم تعیین معیاری مشخص جهت افزایش سرمایه گذاری آموزشی توسط دولت روسیه و کاهش چشمگیر بودجه فدرال طی سالهای۱۹۹۷-۱۹۹۵
عدم برآورد نیازهای قانونی جاری آموزشی در روند اجرای اصلاحات آموزشی توسط دولت فدراسیون روسیه
عدم تخصیص بودجه جبرانی در حوزه اصلاحات آموزشی
کاهش سریع بودجه فدرال در ارائه خدمات عمومی آموزشی
عدم مسئولیت پذیری دولت فدراسیون روسیه در انتشار کتب درسی مقاطع مختلف آموزشی
افزایش نرخ جرم و جنایت درمیان کودکان به واسطه آموزش سهم عمده ای ازآنان درخارج از نظام رسمی آموزشی
آموزش پیش دانشگاهی
آموزش پایه
سن ورود به دوره : ۶ سالگی
سن اتمام دوره : ۱۷ سالگی
ساختار آموزش پایه طی سالهای۱۹۹۷-۱۹۹۰
۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی (به هزار) ۹/۸۷ ۶/۸۷ ۸۲ ۳/۷۸ ۸/۷۲ ۶/۶۸ ۲/۶۴ ۳/۶۰
نرخ کودکان تحت پوشش برنامه های آموزش پیش دبستانی برمبنای میلیون ۹ ۴/۸ ۲/۷ ۸/۶ ۱/۶ ۶/۵ ۱/۶ –
درصدکودکان ثبت نامی مراکز پیش دبستانی ۴/۶۶ ۹/۶۳ ۸/۵۶ ۴/۵۷ ۲/۵۶ ۵/۵۵ ۹/۵۴ ۴/۵۴
درصد کل مدارس جامع روزانه بر مبنای هزار ۶/۶۷ ۹/۶۷ ۳/۶۸ ۵/۶۸ ۶/۶۸ ۹/۶۸ ۸/۶۸ ۵/۶۸
مدارس ایالتی (شهری) ۶/۶۷ ۹/۶۷ ۳/۶۸ ۱/۶۸ ۳/۶۸ ۴/۶۸ ۳/۶۸ ۹/۶۷
مدارس غیر ایالتی – – – ۴/۰ ۴/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۶/۰
تعداد مدارس جامع روزانه بر مبنای هزار ۲۰۳۲۸ ۲۰۴۲۷ ۲۰۵۰۳ ۶/۲۰۵۹۷ ۵/۲۱۱۴۳ ۸/۲۱۵۶۶ ۹/۲۱۷۲۸ ۴/۲۱۷۳۳
نرخ دانش‌آموزانمدارس جامع بر مبنای میلیون ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
مقطع آموزش ابتدایی
طول دوره آموزشی : ۴ سال
مقطع سنی : از ۶سالگی تا ۱۰سالگی
مقطع متوسطه مقدماتی
طول دوره آموزش ۵ سال
مقطع سنی : از ۱۰سالگی تا ۱۵ سالگی
مدرک اعطائی : گواهی نام اتمام دوره متوسطه مقدماتی
مقطع متوسطه تکمیلی
طول دوره آموزشی : ۲ سال
مقطع سنی : از ۱۵سالگی تا ۱۷ سالگی
مدرک اعطایی : گواهی نامه اتمام دوره متوسطه تکمیلی
۳/۶۰ هزار مرکز پیش دبستانی با ۷/۴ میلیون کودک‌
۷/۶۶ هزار مرکز آموزش عمومی با۲/۲۱ میلیون دانش آموز
۱/۴هزار مرکز آموزش پایه با ۷/۱میلیون دانش آموز
۶/۲هزار مرکز آموزش متوسطه با بیش از ۲میلیون دانش آموز
۸۸۰ مرکز آموزش عالی با ۰۴/۳ میلیون دانشجو
آموزش پیش دبستانی
سیاستهای آموزشی
اصلی ترین سیاست آموزشی مراکزپیش دبستانی،تدوین برنامه های آموزشی ناحیه ای برخورداراز خصوصیات تاریخی، فرهنگی و جغرافیائی نواحی مختلف کشور است.
سیاستهای حمایتی
حمایت اجتماعی از کودکان
در عرصه حمایت اجتماعی کودکان روسی جهت های مذکور در ذیل از ارجحیت برخوردار بوده است :
– حفاظت از حقوق اجتماعی کودکان و عدم فقر اجتماعی آنان درجهت پیش گیری از بروز بزهکاری
– توسعه مدارس شبانه روزی و تاسیسات آموزشی ویزه کودکان جهت جلوگیری ازابتلای آنان به مشکلات اخلاقی و رفتاری نظیراعتیاد به مواد مخدر و …..
– سپارش کودکان بی سرپرست به شهروندان فدراسیون روسیه و افراد خارجی داوطلب جهت مراقبت از ین کودکان
– تشکیل مراکز ویزه کودکان مطرود از کانون خانواده و مهاجرین اجباری
– برقراری هماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش و نهاد ریاست جمهوری درجهت برخورداری کودکان بی سرپرست روسی و کودکان مطرود از کانون خانواده و مهاجرین اجباری از امکانات مناسب آموزشی و تفریحی
دستاوردهای آموزشی دهه۱۹۹۰
– تاسیس۱۴۲۵مرکز پیش دبستانی و مدارس شبانه روزی برای۴/۲۱۸هزار نفر ازکودکان بی سرپرست و مهاجر
– تاسیس ۵۶۶ مدرسه جامع شبانه روزی
– تاسیس۳۵ مدرسه اختصاصی ویزه ۶/۵ هزار کودک بزهکار
– افزایش تعداد خانه کودکان به ۲۶۸ مرکز با تحت پوشش قرار دادن ۹/۱۱هزار کودک
– افزایش تعداد مدارس شبانه روزی ویزه کودکان عقب مانده بی سرپرست
– افزایش نرخ کودکان بی سرپرست مدارس شبانه روزی به۹۳۲/۷ نفر )از میان این تعداد، ۳۴۹۵ نفر در مدارس تربیتی حرفه ای حضور یافته اند.(
– تاسیس۷۳۶ مدرسه کارآموزی و ۸۱۴ انستیتوی آموزش متوسطه و عالی حرفه ای
– افزایش ۳/۴درصدی تعداد فارغ التحصیلان خانه های کودکان ومدارس شبانه روزی جهت ورود به انستیتوهای آموزش عالی
توسعه آموزشی
تخصیص بودجه اختصاصی به تاسیسات آموزش پیش دبستانی اشکال مختلف سازمانی و حقوقی
حفظ نظام تاسیساتی آموزش پیش دبستانی در روند انتقال آن از مالکیت فدرال به نوع شهری
توسعه شبکه آموزش پیش دبستانی و ایجاد ساختار جدید برای آموزش پیش دبستانی
توسعه تاسیسات مختلف آموزش پیش دبستانی و تجربه علوم جدید
توسعه طرح قانون فدراسیون روسیه در حوزه آموزش پیش دبستانی
فراهم سازی قابلیت دسترسی کلیه کودکان روسی به برنامه های آموزش پیش دبستانی
غنای محتوایی برنامه های آموزش پیش دبستانی ازطریق بهره گیری ازامکانات تکنولوژیک آموزشی
تلاش جهت غلبه بر شکاف موجود میان کانون خانواده و جامعه پیش دبستانی
افزایش۷۵ درصدی مراکز پیش دبستانی شهری
تفکیک مراکزآموزشی پیش دبستانی بواسطه نوع و طبقات آن ازسال ۱۹۹۵
افزایش تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی به ۲۸۸مرکز طی سال۱۹۹۸
اجباری سازی نظام آموزشی پیش دبستانی از سال۱۹۹۵
آماده سازی تعداد ۳۶۰۳مرکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان رده سنی پیش دبستانی و سنین پائین تر جهت جذب بالغ بر ۱۸۶۰۸۳کودک
معضلات آموزشی
عدم کفایت و تاخیر درسرمایه گذاری که به نوبه خود برعدم ثبات و ایجاد شرایط بحرانی درنظام آموزش پیش دبستانی منجر گردیده است.
تجدید ساختار آموزش پیش دبستانی تنها درشکل و نه نوع فعالیت آموزشی
کاهش نرخ کودکان ثبت نامی مراکزآموزش پیش دبستانی۱۳استان فدراسیون روسیه اعم از(DSKOV،
حور،ماسک،نیومن،تیژنی، نوگورد، ساخالین، کالوگا ، روستو، چیتا و…
کاهش نرخ ثبت نامی کودکان عمدتا بواسطه کاهش نرخ تولد و عدم توجه والدین به مقطع آموزش پیش دبستانی به جهت افزایش هزینه نگهداری کودکان در این مراکز بوده است.
ورود تنها ۹/۵۴ % ازکودکان رده های سنی ۶-۱سال به مراکز آموزش پیش دبستان طی سال ۱۹۹۶
آمار تحصیلی
طبق آمار بدست آمده طی سال ۱۹۹۸،بالغ بر ۶۰۲۵۶ مرکزآموزش پیش دبستانی با ۴۷۰۵۹۵۴کودک (۷/۴ میلیون نفر) در روسیه فعال بوده اند.این در حالیست که نرخ مذکورتا سال۱۹۹۲، بر۶۳۰/۲ میلیون کودک بالغ می گردید.
آموزش متوسطه
ساختار آموزشی
دولت روسیه امکان دستیابی و بهره مندی رایگان از امکانات آموزش متوسطه مقدماتی را تضمین می نماید . مدت زمان تحصیل در کلاسهای متوسطه مقدماتی ۳۰-۳۲ساعت درهفته ودرمتوسطه تکمیلی ۳۴-۳۶ساعت در هفته می باشد. فارغ التحصیلان آموزش متوسطه به کسب مدرک متوسطه تکمیلی پس از۵سال تحصیل درمقطع متوسطه مقدماتی ومتعاقب آن دو سال تحصیل در متوسطه تکمیلی نائل می گردند.
ارزیابی تحصیلی
کارنامه تحصیلی
در مدارس روسی هر دانش آموز ملزم به تدارک دفترچه مخصوصی با عنوان دیونیک (diunik)«کارنامه تحصیلی » علاوه برتدارک دیگر ابزارمورد نیاز در آغاز سال تحصیلی است.
گفتنی است که در صفحه اول این دفترچه، ضمن الصاق یک قطعه عکس، اطلاعات کاملی اعم از نام و نام خانوادگی ،نشانی منزل، نام پدر و مادر،تلفن محل کار پدر و مادر، تلفن مستقیم مدیر مدرسه، نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه، گروه خونی و RH دانش آموز، شماره بیمه، حساسیت های پزشکی و دارویی دانش آموز ثبت می گردد.علاوه بر این، تلفن های ضروری نظیر آتش نشانی، فوریت های پزشکی، حوادث گاز، پلیس و سایر موارد درصفحه اول دفتر لحاظ می گردد.درصفحه های بعدی دفترچه نیز، برنامه کلاسی هر ترم لحاظ می گردد. گفتنی است که سال تحصیلی به چهار ترم تقسیم می شود.در هر ترم ممکن است برنامه کلاسی تغییر یابد.کلاسهای فوق برنامه نیز در این دفتر به ثبت می رسد تا خانواده ها دقیقاً درجریان برنامه مدرسه باشند.
صفحه بعدی اختصاص به مشخصات معلمین هر یک از دروس آموزشی دارد.باقی صفحات – بجز چند صفحه ، تماما به نظارت درسی دانش آموز اختصاص داشته و خود بر جدول برنامه روزانه به تفکیک دروس، تکلیف منزل ، نمرات کلاسی و نظر معلم مشتمل می گردد.والدین دانش آموزان با بررسی روزانه دفترچه مذکور از نحوه عملکرد فرزندان خودآگاهی مییابند.
علاوه براین،درپایان هرهفته،درمحل مخصوصی،ناظم مدرسه به ارائه نظرخود درخصوص عملکرد آموزشی و اخلاقی دانش آموز می پردازد که باید به اطلاع والدین کودکان رسده و توسط آنان تایید گردد.لازم به ذکر است که در مدارس روسی برای هرچند کلاس یک ناظم تعیین می شود که امور تحصیلی و انضباطی دانش آموزان آن کلاس ها به این ناظم مربوط است و چنانچه دانش آموزی مشکلی پیدا کند از طریق وی برطرف می شود. مدیر مدرسه بیشتر جنبه اداری داشته و اولیا به ندرت با مدیر در ارتباط می باشند


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات