دانلود پروژه فنون تدریس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه فنون تدریس

مقاله روشها و فنون تدریس دانلود پروژه فنون تدریس دانلود روش ها وفنون تدریس دانلود نمونه سوال روشها وفنون تدریس دانلود جزوه روشها و فنون تدریس دانلود کتاب فنون تدریس شعبانی دانلود کلیات روشها وفنون تدریس روش فنون تدریس کتاب فنون تدریس روشها و فنون تدریس حسن شعبانی روش های فنون تدریس

Teaching Techniques

 

فنون تدریس
فهرست مطالب
تعریف فرستنده یا مربی ۲
شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس ۳
تقویت و پرورش قوه تفکر در کارآموزان: ۴
۲-ایجاد تفکر عملی: ۵
۴- ایجاد تفکر خلاق: ۵
۴- ایجاد یگانگی و حس همکاری: ۶
تعریف مطالعه: ۸
مطالعه و روش های آن: ۸
قوانین یادگیری: ۹
هدف های آموزشی: ۹
آموزش از دیدگاه افلاطون ۱۰
نقش انضباط و کنترل ۱۴
فصل دوم ۲۰
آیین کلاسداری: ۲۰
طرح جایگاه های مربی و کارآموزان ۲۲
نقش انگیزش در یادگیری ۲۲
محیط آموزشی: ۲۴
مهارتهای فرایند تدریس ۲۷
آماده سازی برای کار آموزان ۲۷
۰ تعریف استاندارد : ۲۸
۰ طرح درس : ۳۰
تذکر : ۳۲
۰ تذکر مهم ۳۲
نمونه فرم طرح درس ۳۲
تقاضاها و نیازهای عمومی و کلی درپداگوژی : ۴۴
چگونگی برخورد با دیگران : ۴۴
کلیات روشهای تدریس ۴۷
روشهای تدریس غیر فعال : ۴۸
ویژگیهای روشهای غیر فعال : ۴۸
انواع شیوه های تدریس غیر فعال : ۴۹
شیوه توضیحی : ۵۰
شیوه سخنرانی : ۵۱
شیوه ها و روشهای فعال : ۵۴
انواع شیوه های فعال : ۵۵
شیوه سقراطی : ۵۶
شیوه بحث ۵۹
اهداف بحث ۵۹
نکات مهم در اجرای شیوه بحث : ۶۱
شیوه طرح یا واحد کار : ۶۲
هدف های اصلی در شیوه طرح باواحد کار : ۶۳
شیوه با روش اکتشافی ۶۴
محاسن روش اکتشافی از دیدگاه Broner 64
در پایان : ۶۵
علی اسماعیل زاده ۶۶
فهرست منابع و ماخذ ۶۷
تعریف فرستنده یا مربی
مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.
حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.
شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس
۱- داشتن علاقه به رشته آموزشی خود
۲- داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات
۳- تسلط کامل به علوم فنی مورد نیاز
۴- توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط آموزشی
۵- داشتن فن بیان مناسب
۶- توانایی ایجاد روابط خود و صمیمی با کارآموزان
در چه شرایطی مربی می تواند اطلاعات علمی خود را به کار آموز موثرتر انتقال دهد؟
۱- کارآموز به او اطمینان و اعتبار را در نظر داشته باشد.
۲- داشتن نظم و انضباط در کلاس آموزش.
۳- داشتن فن باین تن صدای مربی بسیار تاثیر گذار است.
۴- توجه کردن مربی به افراد کم توجه و یا بی توجه.
۵- توجه به سطح اطلاعاتی کارآموزان و میزان استعداد و توانایی آنها.
۶- پرهیز از ایجاد سدهای ارتباطی.
۷- از نظر (مادی- معنوی- امنیت شغلی و ایمنی) تامین باشد.
کارآموز در چه شرایطی مفاهیم آموزشی را بهتر درک می نماید؟
۱- داشتن علاقه و انگیزه و شناخت و درک علت فراگیری رشته آموزشی.
۲- فراهم بودن عوامل رفاهی (نور- گرما- سرما- صدا- زاویه دید کارآموز نسبت به مربی و کلاس به صورتی قرار گیرد که همه شاگردان قادر به دیدن و شنیدن حرفهای او باشند)
۳- نیاز بازار کار به حرفه آنها.
۴- آمادگی روحی و جسم و داشتن استعداد اولیه
۵- برخورد مناسب استاد.
۶- توضیح کامل و توجیه در مورد برنامه یا رشته آموزشی
در نظام فنون تدریس به دو عامل مهم آموزش تئوری و هم عملی توجه بیشتری شده است و تاکید همیشه در تلفیق انها بوده است، چرا که باعث می شود خواسته های بیان نشده را در تئوری بتوان در علم بیان نمود و مسائل را با دیدی بازتر و ملموس تر به مشاهده کارآموزان گذارد.
وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی
تقویت و پرورش قوه تفکر در کارآموزان:
برداشتی که اکثر ما از تفکر داریم و کم و بیش در جامعه ما رواج دارد یک برداشت صد درصد صحیح و بدون اشکال نبوده. لذا باید ابتدا معنای صحیح آن روشن شود تا درباره تقویت و قدرت بخشیدن آن در افراد به طور صحیح گام برداریم.
اصولا زمانی بانسان بهتفکر می پردازد که با مشکل و مسئله مهمی برخورد کند. و یا مطالبی را به خاطر آورده باشد. با این تعریف مشخص می شود که انسان به تفکر نمی پردازد و نمی اندیشد مگر در هنگامی که دچار مشکلی گردد و احتیاح به کار و تلاش یکی از عوامل مهم در امر تفکر و رسیدن به هدف است.
۲-ایجاد تفکر عملی:
معمولا اینگونه تفکر در مسائل روزمره و عادی جریان دارد و بیشتر برای تنظیم کار و وظایفی که در قبال آن مسئولیت دارد معطوف می شود.
۴- ایجاد تفکر خلاق:
در اینگونه تفکر بیشتر به مسائل و مشکلاتی که حل آن مشکل بوده و نیاز به تلاش فکری بسیار نیاز دارد پرداخته می شود و در این راستا برای حل مسائل مشکل راه حل های جدید کشف می گردد و معمولا در اینگونه اندیشه و تفکر است که به اختراعات بسیار مهم می انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاریف یاد شده تفکر خلاق است که باید مورد توجه قرار گیرد و همه مربیان و مسئولین در این رابطه تلاش کنند.
اما آنچه ما در مراکز آموزش و پرورش و تمام مراکز آموزشی شاهد و ناظر آن هستیم غیر از آن چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد. و با یک بررسی بسیار سطحی متوجه خواهیم شد که مراکز آموزشی ما با اتخاذ روش های خشک و بی روح و طبق یک عادت دیرینه مشغول به کار هستند و از هرگونه راه حل جدید که از ………


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات