دانلود پروژه نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  پروژه نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا

دانلود پروژه نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا مقایسه نظام آموزشی آمریکا و ایران نظام آموزشی در آمریکا نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا مقاله نظام آموزشی مدارس آمریکا مقایسه نظام آموزشی ایران با آمریکا ساختار نظام آموزشی آمریکا نظام آموزش عالی در آمریکا نظام آموزشی ابتدایی آمریکا نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا

United States of America's education system

 

دانلود پروژه نظام آموزشي ايالات متحدة آمريكا

ملاحظات تاریخی

سرزمین فعلی امریکا تا اواخر قرن پانزدهم ناشناخته بود. از تاریخ قبل از آن اطلاع زیادی در دست نیست اما آثاری که از قبایل مختلف سرخپوستان بدست آمده تاریخ مزبور را هزارها سال عقب میبرد. در خصوص سرخپوستان عقاید و نظریات بسیاری گفته میشود. و بعضی از مورخین و نژادشناسان آنرا از نژاد چین و مغول میدانند و معتقدند که این قبایل از راه آلاسکا خود را به قاره امریکا رسانیده و در سراسر آن پخش شده اند.هزارسال پیش گروهی از غارتگران دریایی کشور نروژ از راه گروئلند خود را به جهان نو رسانیدند (این قلعه در زمان پادشاهی اریک سرخ مو بوده است). به نظر می رسد که نروژی ها سرخپوستان را در کرانه اقیانوس اطلس دیده اند که چندان ثروتی نداشته و به آنها اعتنایی نمیکنند و پس از اقامت کوتاهی در کرانه های شرقی امریکا در اقیانوس اطلس به نروژ بازگشت میکنند. کشف نقاط مختلف این سرزمین از اواخر قرن پانزدهم آغا شد. مهمترین کاشفان اروپایی امریکا عبارت بودند از: خوان پونته لئون، ورازانو، دیسوتو، کورونادو آویلر، سرفراسیس دریک و لاسال. اولین مهاجرنشین دائمی در امریکا، شهر سنت اگوستین در فلوریدا در سال 1565 ایجاد شده. در اواسط قرن شانزدهم فلوریدا، تکزاس و قسمت عمده نواحی غربی امریکای فعلی تحت تصرف اسپانیا درآمده و مهاجرنشینهایی در آنها تأسیس گردید. فرانسویان نیز بساط نفوذ خود را در اطراف دریاچه های پنجگانه ورود می سی سی پی گسترانیده و مهاجرنشینهایی (بخصوص در لوئیزیانا) تأسیس نمودند. بعلت برقراری نظام فئودالی در مستعمرات فرانسه، این نواحی کمتر بخود مهاجر جلب میکرد.انگلیسیها نیز نواحی وسیعی را در کناره اقیانوس اطلس تصرف کرده بودند.مهاجرنشینهای انگلیسی از بقیه مهاجرنشینها پیشرفته و جامعتر بود. اولین مهاجرنشین دائمی انگلستان در امریکا در سال 1607 بنام جیمزتاون ساخته شد. همراه با سه کشور فوق الذکر، سایر اروپائیان نیز نواحی وسیعی (گرچه موقتاٌ) بدست آوردند از جمله هلندیان و سودیها. هلندیها ایالت و شهر فعلی نیویورک را با نامهای هلند جدید و آمستردام جدید (نیوآمستردام) در تصرف داشتند که بعدها در عوض ناحیه گویان در امریکای جنوبی آن را به انگلستان دادند…

 

فهرست

ملاحظات تاریخی ……………………………………………………………………….. 5

ملاحظات جغرافیایی …………………………………………………………………….14

ملاحظات سیاسی ……………………………………………………………………….17

ملاحظات اقتصادی ……………………………………………………………………..17

ارتباطات ………………………………………………………………………………19

جمعیت………………………………………………………………………………..20

سیاستهای آموزشی ………………………………………………………………………21

ساختار آموزشی …………………………………………………………………………23

ساختار آموزشی دهه25…………………………………………………………………… 90

آموزش پیش دبستانی …………………………………………………………………….27

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..27

آموزش پیش دانشگاهی …………………………………………………………………..27

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..27

آموزش پایه …………………………………………………………………………….27

سال تحصیلی …………………………………………………………………………….28

آموزش ابتدایی ………………………………………………………………………….28

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..28

برنامه های آموزشی ……………………………………………………………………….29

مدت زمان ارائه دروس هفت گی………………………………………………………………29

حداقل میزان ساعت کلاسی طی 4 سال اول دوره ابتدایی ………………………………………….29

آموزش متوسطه …………………………………………………………………………29

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..29

ارزیابی تحصیلی…………………………………………………………………………..31

سیستم نمره دهی…………………………………………………………………………….31

آموزش مقدماتی متوسطه …………………………………………………………………..31

ساختار آموزشی……………………………………………………………………………..31

برنامه های آموزشی ………………………………………………………………………….32

آموزش عالی ……………………………………………………………………………33

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..33

مقاطع تحصیلی …………………………………………………………………………35

ارزشیابی مدارک تحصیلی ………………………………………………………………….36

گواهینامه تحصیلی ………………………………………………………………………..38

مدرک کارشناسی……………………………………………………………………………38

مدرک کارشناسی ارشد………………………………………………………………………39

مدرک دکتری تحقیقی ……………………………………………………………………….40

اعتباربخشی آموزشی ………………………………………………………………………40

سیستم نمره دهی………………………………………………………………………….46

آموزش عالی فنی و حرفه ای ……………………………………………………………….47

آموزش عالی از راه دور…………………………………………………………………….48

پژوهش و تحقیقات ………………………………………………………………………49

تحقیقات آموزشی …………………………………………………………………………49

اهداف عمومی ……………………………………………………………………………49

روندهای جاری پژوهشی در حوزه آموزش ……………………………………………………49

آموزش غیررسمی ……………………………………………………………………….50

مدارس خصوصی………………………………………………………………………….50

آموزش معلمان ………………………………………………………………………….51

آموزش معلمین ابتدایی ……………………………………………………………………..51

آموزش معلمین متوسطه…………………………………………………………………….51

آموزش معلمین استثنایی ……………………………………………………………………52

آموزش اساتیددانشگاهی……………………………………………………………………53

مدرک مورد نیازجهت تدریس در سطوح مختلف آموزشی ………………………………………54

حقوق و مزایای معلمین ……………………………………………………………………54

نسبت دریافتی حقوق ………………………………………………………………………..54

نسبت افزایش حقوق …………………………………………………………………………54

مدت زمان تدریس به تفکیک دوره…………………………………………………………..55

آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………….55

آموزش استثنایی …………………………………………………………………………56

ساختار آموزشی…………………………………………………………………………..56

آموزش استثنایی …………………………………………………………………………56

آموزش کودکان تیزهوش …………………………………………………………………..65

تقسیم بندی کودکان استثنایی……………………………………………………………….68

اهداف آموزشی …………………………………………………………………………..68

آموزش زنان…………………………………………………………………………….69

آموزش شغلی ……………………………………………………………………………70

آموزش شغلی در دبیرستان همیلتون…………………………………………………………..70

آموزش شغلی در دبیرستان آپ تون (71…………………………………………….. ( uptown

آموزش شغلی در دبیرستان سوت سنترال (72………………………………….( south central

اصول و اهداف آموزش ی ………………………………………………………………….72

اهداف ملی آموزش ………………………………………………………………………73

اولویتها و علایق آموزشی …………………………………………………………………74

قوانین آموزشی ………………………………………………………………………….75

مدیریت آموزش ی ………………………………………………………………………..75

مدیریت آموزش عالی ……………………………………………………………………..76

1نهادهای مرکزی …………………………………………………………………………..76

نقش دولت فدرال در حوزه آموزش و پرورش………………………………………………….87

توسعه آموزشی ………………………………………………………………………….88

تحولات تکنولوژیک در حوزه آموزش ……………………………………………………….88

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات ………………………………………………………..93

استراتژیهای آموزشی …………………………………………………………………….94

معضلات آموزشی …………………………………………………………………….. 112

ارزیابی آموزشی ………………………………………………………………………. 117

بودجه آموزشی ……………………………………………………………………….. 119

هزینه های جاری آموزش ی برمبنای سطوح مختلف آموزش ی ………………………………….. 120

هزینه های آموزشی ……………………………………………………………………. 120

هزینه های عمومی بر مبنای سطوح مختلف آموزشی طی سال 120 ………………………….. 1994

نرخ ثبت نام ناخالص برمبنای سطوح مختلف آموزشی طی سال 121 …………………………. 1995


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات