دانلود مقاله در مورد آسفالت ساختمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله در مورد آسفالت ساختمان

Asphalt building paper

دانلود مقاله در مورد آسفالت ساختمان

آسفالت ساختمان  ‏
از آنجا که تغییر شکل دائمی روسازی های آسفالتی که ‏به صورت شیار شدگی ظاهر می شود ، یکی از مهم ترین ‏خرابی های آسفالت می باشد ، انجام تحقیقات به منظور ‏ارائه راه کارهای مناسب برای کاهش خرابی های ناشی از ‏آن امری مهم به نظر         می رسد . همان طور که می ‏دانیم بخش عمده حجمی و وزنی روسازی های آسفالتی را ‏مصالح سنگی تشکیل می دهد و خصوصیات مصالح سنگی تأثیر ‏مهمی بر عملکرد روسازی خواهند داشت . همان گونه که ‏از فصل قبل در قالب تحقیقات مختلف انجام شده در ‏زمینه تأثیر دانه بندی مصالح سنگی بر تغییر شکل دائم ‏آسفالت ذکر شد ، تأثیر اساسی دانه بندی مصالح سنگی ‏بر تغییر شکل دائم آسفالت روشن می باشد و اهمیت آن ‏بر کسی پوشیده نیست . لذا اصلاح دانه بندی مصالح سنگی ‏و یا به عبارتی ارائه محدوده های دانه بندی که ‏بتواند میزان تغییر شکل های دائمی روسازی را کاهش ‏دهنده می تواند صرفه جویی کلانی را در سطح ملی با ‏کاهش خرابی های ناشی از شیار شدگی ایجاد کند و عملاً ‏با بهبود عملکرد روسازی ها از هزینه های اضافی که ‏خرابی های روسازی به اقتصاد کشور تحمیل می کند ، ‏بکاهد .‏
از آنجا که تا کنون در این زمینه در کشور تحقیقات ‏ارزشمندی انجام نشده است و با توجه به اینکه نتایج ‏تحقیقات در زمینه آسفالت تا حدی تابع خصوصیات مصالح ‏مورد آزمایش می باشد ، بررسی این موضوع با مصالحی که ‏در کشور مورد استفاده قرار می گیرد لازم به نظر می ‏رسد زیرا نتایجی که در تحقیقات سایر کشورها به دست ‏آمده است برای مصالح و شرایط موجود در کشور ما به ‏طور کامل صدق      نمی کند.‏
از این رو در این تحقیق تأثیر دانه بندی مصالح سنگی ‏بر تغییر شکل دائم مخلوط های آسفالت گرم مورد ‏ارزیابی قرار گرفته است .‏
همان طور که در فصل ۵ ذکر شد ، مقاومت درونی مخلوط ‏های گرم با اتصال سنگ به سنگ ( اتصال سنگ دانه ای  ) ‏بیشتر می شود.با تغییر منحنی دانه بندی میزان اتصال ‏سنگدانه ای نیز تغییر خواهد کرد.و اتصال مصالح سنگی ‏درشت دانه در دانه بندی مخلوط عامل اصلی مقاومت ‏درونی مخلوط می باشد . با این وجود مصالح سنگی ریز ‏دانه و دانه بندی آن نیز بر مقاومت در برابر تغییر ‏شکل دائم تأثیر دارند . برای اینکه بتوان تأثیر ‏مصالح سنگی ریز دانه و درشت دانه را به طور تؤام ‏مورد بررسی قرار داد. می توان منحنی های دانه بندی ‏که میزان مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه آنها ‏متفاوت می باشد را با یکدیگر مورد مقایسه قرار ‏داد.در این تحقیق محدوده مجاز دانه بندی برای حداکثر ‏اندازه مصالح سنگی معینی انتخاب گردیده و به سه ‏ناحیه بالایی ، میانی ،‌و پایینی‌ ،‌تقسیم گردیده است . ‏سپس دانه بندی حد وسط هر ناحیه تعیین شده و تأثیر هر ‏یک از دانه بندی ها بر تغییر شکل دائم مخلوط های ‏آسفالت گرم مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. ‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات