دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گزارش کارآموزی حسابداری اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی در اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی رشته حسابداری منابع طبیعی گزارش کارآموزی در منابع طبیعی دانلود گزارش کارآموزی منابع طبیعی

Department of Natural Resources and Watershed

 

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

فهرست مطالب

مقدمه
تقدیر و تشکر
فصل اول :  آشنایی کلی با مکان کار آموزی
۱ـ۱ :  تاریخچه
۲ـ۱ :  چارت تشکیلات
۳ـ۱ :  شرح وظایف
۳ـ۱ :  شرح وظایف
۳ـ۱ :  شرح وظایف
۳ـ۱ :  شرح وظایف
۳ـ۱ :  شرح وظایف
فصل دوم :   ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
۱ـ۲ :  تاریخچه کامپیوتر
۲ـ۲ :  تعریف کامپیوتر
۳ـ۲ :  مزایای کامپیوتر
۱ـ۳ـ۲ :  مزایای کامپیوتر نسبت به انسان
۲ـ۳ـ۲ :  مزایای انسان نسبت به کامپیوتر
۴ـ۲ :  کاربردهای کامپیوتر
۱ـ۴ـ۲ :  کاربرد کامپیوتر در اداره
فصل سوم :  آزمون آموخته ها ونتایج و پیشنهادات
۱ـ۳ :  آزمون آموخته ها
۲ـ۳ :  نتایج
۳ـ۳ :  پیشنهادات

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

دانلود گزارش کارورزی منابع طبیعی
دانلود گزارش کارآموزی منابع طبیعی

مختصری از کارآموزی :
کاربردهای کامپیوتر
امروزه کامپیوتر در زمینه های علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و خلاصه هر موضوعی که به فکر ما می رسد، کاربرد دارد. چرا که قرن ارتباطات بسترهای لازم و در عین حال اجباری را جهت ایجاد تحول عظیم فن آوری اطلاعات وارتباطات(ICT) فراهم کرده است که از یک سو آرزوی دهکدۀ جهانی را تحقق بخشیده است و از سویی دیگر با ایجاد زمینه های جدید کاری، سرنوشت بشر را به فراگیری و به کار بردن روش های جدید گره زده است.

۱-۴-۲ : کاربرد کامپیوتر دراداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان
این اداره نیز مانند سایر ادارات از کامپیوتر و مزایای آن بهره مند است. چون کاربرد کامپیوتر در این اداره از گستردگی بالایی برخوردار است لذا چند بخش را به عنوان نمونه ای از این که کاربرد کامپیوتر را به رشتۀ تحریر در آورده باشیم انتخاب کرده و کاربرد کامپیوتر به همراه تعداد آنها را متذکر می شوم:

 


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات