دانلود پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان نمونه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بانک دریافت پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

Assessment of staff performance

 

پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال می باشد و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: نحوۀ انجام وظایف: سوالات ۷-۱ انضباط شغلی: سوالات ۱۳-۸ پایبندی به ارزش های اخلاقی: سوالات ۱۷-۱۴ نحوۀ برخورد با ارباب رجوع: سوالات ۲۰-۱۸ روابط بین فردی: سوالات ۲۴-۱۹ رفتار سازمانی: سوالات ۳۳-۲۵ توسعه فردی

این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال می باشد و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
نحوۀ انجام وظایف: سوالات ۷-۱
انضباط شغلی: سوالات ۱۳-۸
پایبندی به ارزش های اخلاقی: سوالات ۱۷-۱۴
نحوۀ برخورد با ارباب رجوع: سوالات ۲۰-۱۸
روابط بین فردی: سوالات ۲۴-۱۹
رفتار سازمانی: سوالات ۳۳-۲۵
توسعه فردی (با توجه به فرایندهای مدیریت دانش): سوالات ۴۱-۳۴
طیف: ۵ درجه ای لیکرت


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات