دانلود پروژه کنترل و اندازه گیری مخروط ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه کنترل و اندازه گیری مخروط ها

دانلود پروژه کنترل و اندازه گیری مخروط ها تحقیق در مورد اندازه گیری مخروط دانلود تحقیق کنترل مخروط ها کنترل و اندازه گیری مخروط ها کنترل مخروط و اندازه گیری آنها اندازه گیری و کنترل زاویه مخروط خارجی اندازه گیری زاویه راس مخروط اندازه گیری حجم مخروط اندازه گیری زاویه مخروط

Projects and measuring cones

 

محاسبه زاویه مخروط از روی قطر:
١- قرار دادن قطعه کار و میله ها در جاهای مربوط
الف) مطمئن شوید که انتهای قطعه کار مسطح یا کمی کاو (مقعر) باشد.
ب) صفحه صافی و قطعه کار را تمیز کنید.
ج) دو میله با اندازه های مساوی انتخاب کنید.
د) میله ها را روی صفحه صافی و در دو طرف مخروط قرار دهید.
٢- اندازه گیری فاصله از روی میله ها
الف) میکرومتر مناسبی انتخاب کنید.
ب) کمان میکرومتر را با یکی از انگشت ها و انگشت شصت محکم بگیرید و آنگاه فاصله بین دو میله را اندازه گیری کنید.
ج) فاصله را یادداشت کنید و برای اطمینان از اندازه به دست آمده٬ عمل قسمت (ب) را تکرار کنید.
تذکر: مطمئن شوید که هنگام اندازه گیری ٬ مخروط با صفحه صافیکاملا در تماس است.

٣- بالا آوردن میله ها

الف) دو ترکیب از تکه های اندازه گیری که اندازه های آنها برابر

باشد درست کرده ٬ در دو طرف مخروط زیر میله ها قرار دهید.و…..


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات