گزارش کارآموزی بیمارستان شریعتی (تجهیزات پزشکی)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی بیمارستان شریعتی (تجهیزات پزشکی)

Internship report Shariati Hospital (medical equipment)

دانلود گزارش کارآموزی بیمارستان شریعتی (تجهیزات پزشکی)

فصل اول  :تاریخچه و معرفی بیمارستان ‏دکتر شریعتی
بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی :‏
در یکی از بهترین نقاط ییلاقی شهر مشهد مقدس واقع شده است و از نظر آب و هوا و چشم انداز مناظر ‏طبیعی یکی از معدود بیمارستانهای زیبای مشهد می باشد خوشبختانه با توجه به موقعیت های برتر و ‏متفاوت این بیمارستان همانند نزدیکی به خطوط حمل و نقل عمومی :خط مترو ، اتوبوس، مسیرهای ‏اصلی رفت و آمد ،قرار گرفتن در مسیر بزرگراه های مشهد و شهر طرقبه و شاندیز، وجود تجهیزات ‏تخصصی و آنژیوگرافی با بهترین کیفیت روز دنیا باعث گردیده که این بیمارستان جایگاه ویژه ای در ‏میان سایر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد کسب نماید این بیمارستان در زمینی به ‏مساحت ۲۲۹۴۷ متر مربع به سرپرستی و پیگیری شادروان دکتر سید موسی حجازی و مشارکت و ‏اهتمام آقای حاج عباس توکلی زاده در سال ۱۳۲۸ شروع به ساخت و در سال ۱۳۳۱ تأسیس و با ‏اختصاص ۲۰۰ تخت مصوب شروع و به بهره برداری رسیده است‎.‎همزمان با ارائه کلیه خدمات درمانی و ‏تشخیصی از زمان بهره برداری ، این مرکز دستخوش تحول در حوزه عمرانی ، تجهیزاتی و فنی ، ‏ساختاری و پشتیبانی گردیده است . بخش های فوق تخصصی و تخصصی جدیدی در این مرکز احداث ، ‏بهسازی و تجهیز و راه اندازی گردیده است .بخش های فعال و تخصصی این بیمارستان به شرح ذیل می ‏باشد:‏
بخش جراحی عمومی (۱۸ تخت ) بخش زنان و زایمان۲که شامل سزارین (۳ تخت) جراحی زنان(۲ ‏تخت) بخش ارتوپدی (۱۵ تخت) بخش ارولوژی (۱۰ تخت) بخش چشم (۲ تخت) بخش داخلی (۱۰ ‏تخت) بخش قلب (۱۵ تخت) بخش ریه (۱۵ تخت) بخش دیالیز(۱۰ تخت ) بخش اتاق عمل مرکزی(۴ ‏تخت) بخش اتاق عمل قلب باز(۳ تخت) بخش کت لب(۱ تخت) بخش پست آنژیو(۱۴ تخت) بخش ‏ccuA‏ (۷ تخت) بخش ‏ccu B‏ (۶ تخت) بخش جراحی قلب باز (۱۹ تخت) بخش ‏ICU‏ قلب باز (۵ ‏تخت) بخش زنان و زایمان۱ (۵ تخت) بخش اورژانس (۹ تخت)‏
همچنین درمانگاه تخصصی و ارائه خدمات پاراکلینیکی شامل اکو، تست ورزش، آزمایشگاه ، داروخانه ، ‏رادیولوژی و سونوگرافی در این مرکز انجام میگردد. در حال حاضر این بیمارستان افتخار دارد با جذب ‏حدود ۵۰ نفر پزشک فوق تخصص ، متخصص، در رشته های جراحی قلب ، اینترونشنالکاردیولوژی ، ‏قلب و فوق تخصص قلب ، بیهوشی ، جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی،جراحی ارولوژی، جراحی زنان و ‏زایمان به صورت شبانه روزی به زائران و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و بالاخص شهروندان ‏متدین ، مؤمن و فهیم شهرستان طرقبه –شاندیزوحومهارائه خدمت نماید.و این بیمارستان امیدوار ‏است با کمک تمامی کارکنان ، پزشکان و پرستاران محترم به درجات بالاتری از کیفیت خدمات رسیده و ‏همچنان در راستای طرح تحول نظام سلامت و رضایتمندی مردم و ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ‏فراهم نماید.‏

فهرست مطالب
مقدمه‎ :‎ ‎۵‎
فصلاول :تاریخچه و معرفی بیمارستان دکتر شریعتی ‎۶‎
چارت ‎۹‎
معرفی ‎۱۰‎
اهداف ‎۱۰‎
فصلدوم : واحدتجهیزاتپزشکی ‎۱۲‎
واحدتجهیزاتپزشکیبیمارستاندکترشریعتی ‎۱۳‎
مقدمه ‎۱۳‎
وظایفوفعالیتهایواحدتجهیزاتپزشکی ‎۱۳‎
کنترلکیفیوکالیبراسیونچیست؟ ‎۱۹‎
اهدافکالیبراسیونوکنترلکیفی ‎۲۰‎
لزومانجامکالیبراسیونوکنترلکیفی ‎۲۰‎
انواعروشهایاجراییکنترلکیفیوکالیبراسیون ‎۲۱‎
انواعبرچسبکالیبراسیونوکنترلکیفی ‎۲۱‎
نگهداشت ‎۲۱‎
انواعسیستمهاینگهداریوتعمیرات ‎۲۲‎
ویژگیهایموثردرانتخابشرکتهایفعالدرزمینهکالیبراسیونوکنترلکیفی ‎۲۳‎
آزمایشگاهکالیبراسیون ‎۲۴‎
تجهیزاتکالیبراسیون ‎۲۵‎
فصلسوم: آشناییباتجهیزاتپزشکیبیمارستانشریعتی ‎۲۷‎
فیزیولوژی ‎۲۸‎
موارداستفادهازساکشن ‎۲۸‎
انواعساکشن ‎۳۰‎
طرزکاردستگاهساکشن ‎۳۲‎
تعمیرکمشدنمکشدرساکشن ‎۳۶‎
‏۲- نحوهکارباالکتروکاردیوگرافونگهداریآن ‎۳۷‎
فیزیولوژیدستگاه ‎۳۷‎
‏۳- پمپسرنگ ‎۴۵‎
پمپتزریقچیست؟ ‎۴۵‎
اصولعملکرد ‎۴۶‎
‏۴-آشناییبادستگاهاتوکلاووانواعآن ‎۵۸‎
فیزیولوژیاتوکلاو ‎۵۸‎
طرزکاراتوکلاو ‎۵۹‎
سیستمکنترلردردستگاهاتوکلاو ‎۶۴‎
‏۵- دستگاهونتیلاتورمراقبتویژه ‎۶۵‎
خلاصهعملکرددستگاهونتیلاتور ‎۶۵‎
دستورالعملهایکمی ‎۷۲‎
پارامترهاوآلارمهایمانیتورشده ‎۷۳‎
آزمونهایکمیازنوعایمنیالکتریکی ‎۷۳‎
‏۶-اندوسکوپیوانواعاندوسکوپ ‎۷۴‎
مزایایاستفادهازاندوسکوپیدرپزشکی ‎۷۴‎
انواعروشهایاندوسکوپی ‎۷۷‎
‏۷-مانیتور ‎۸۰‎
آلارم ها و محدودهها ‎۸۵‎
کلیدهایکاربردی ‎۸۸‎
‏۸-آشناییباتجهیزاتدندانپزشکی ‎۹۰‎
یونیت ‎۹۱‎
کاویترون ‎۹۳‎
لایتکیور:‏ ‎۹۴‎
اجزاءداخلیدستگاهلایتکیور ‎۹۵‎
‏۹-آشناییبادستگاهفتوتراپی ‎۹۶‎
دیودهایساطعکنندهنور ‎۱۰۱‎
قسمتهاییازیکدستگاهفتوتراپی ‎۱۰۱‎
گزارشهایهفتگی ‎۱۰۵‎
هفتهاول ‎۱۰۶‎
هفتهدوم ‎۱۰۷‎
هفتهسوم ‎۱۰۸‎
هفتهچهارم ‎۱۰۹‎
مراجع ‎۱۱۰


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات