دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن

دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن پروژه استانداردهای حسابداری پروژه استانداردهای حسابرسی پروژه استاندارد حسابداری پروژه استانداردهای حسابداری ایران استانداردهای پروژه استاندارد پروژه دانشجویی پروژه اصلاح و استانداردسازی اورژانس بیمارستانی

Standard project

 

استاندارد و استاندارد کردن


فهرست مطالب
استاندارد وقانون طبیعت: ۵
استاندارد و تنظیم طبیعت: ۵
تفاوت استانداردهای طبیعت و استاندارد های طبیعی: ۶
اگر استاندارد نمی بود چه می شد؟ ۶
تاریخچه ای از استاندارد در ایران : ۱۰
تاریخچه موسسه استاندارد در ایران : ۱۰
وظایف و مسئولیتها: ۱۱
نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری: ۱۲
استاندارد چیست؟ ۱۲
پژوهشکده های مؤسسه: ۱۴
ازمایشگاهای مؤسسه: ۱۴
کنترل انواع: ۱۴
یکی کردن طراحی: ۱۵
به کار گیری اعداد مرجع: ۱۶
اهداف استاندارد: ۱۷
ایجاد ارتباط بهتر: ۱۹
اصول استاندارد: ۱۹
تحقیق و توسعه: ۲۲
تدوین استاندارد: ۲۳
سطح استاندارد: ۲۳
الف) استاندارد کارخانه ای: ۲۳
ب) استاندارد ملی: ۲۴
ج) استاندارد منطقه ای: ۲۵
د) استاندارد بین المللی: ۲۵
جنبه ی استاندارد: ۲۷
الف) استاندارد ، اصطلاحات و علایم . ۲۷
ب) استاندارد مبنا : ۲۷
ج) اندازه گیری ویژگیها : ۲۸
د) استاندارد ازمون : ۲۸
اجرای استاندارد: ۲۹
ب)کد گذاری: ۳۰
ج) گواهی مستند: ۳۰
ه) برچسب هشدار: ۳۱
و) گواهی شفاهی: ۳۱
الف) اموزش : ۳۲
ب) مشاوره: ۳۳
اهداف: ۳۷
۸) سازمان بهداشت جهانی WHO 39
استاندارد کار خانه ای: ۴۰
تهیة استاندارد های کار خانه ای : ۴۱
تصویب استاندارد: ۴۱
بازنگری: ۴۲
اجرای استاندارد کارخانه ای: ۴۲
سازماندهی اطلاعات اسناد: ۴۳
اصول کار مؤسسات استاندارد ملی کشور: ۴۴
ب) تضمین کیفیت: ۴۵
ج) استفاده از منابع: ۴۵
ساخت: ۴۷
حمایت مدیریت: ۴۹
استاندارد و تضمین کیفیت: ۴۹
استاندارد و کیفیت: ۵۰
گونه های مختلف استاندارد: ۵۰
استاندارد روش یا روشهای ازمون: ۵۱
استاندارد ویژگی ها: ۵۲
استانداردهای بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل: ۵۳


پیشگفتار:
پیشینه های تاریخی و اثار موجود در موزه هاحکایت از این واقعیت دارد که کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان اشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است.


زمانی که تولید با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت، تعیین کیفیت و تشخیص ان کار چندان مشکلی نبود، پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنج گانه میسر بود، اما با پیشرفت علوم، فن اوری افزایش جمعیت و بالا رفتن مصرف، ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی ،دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنج گانه و بدون ازمایشگاه و ابزار و توانایی های فنی امکانپذیر نبود.


توجه به کیفیت کالا و خدمات ضرورت، ایجاد و تاسیس چنین سازمانی را اثبات نمود.
استانداردها، این جزوه های کوچک حاوی زبده ترین اصول تکنو لوژی جهانی است که خود نتیجه و عصاره ی قرنها کوشش و پژوهش و ازمایش و خطای هزاران دانشمند و محقق و کارشناس در طی قرون متمادی بوده است. در یک استاندارد انچه به چشم می خورد، چند پیشنهاد و ساده، دو سه فرمول کلی، یک یا چند جدول و مقداری اعداد و ارقام است که شاید در مرحله ی اول به نظر چیزی عادی و بی اهمیت جلوه کند اما در واقع این مطالب راهگشای پیشرفت و ترقی بسیاری از مشکلات علمی در صنایع و فنون است


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات