گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت

کارورزی بیسکویت دانلود گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت گزارش کارآموزی بیسکویت محصولات شرکت بیسکویت گرجی صورتهای مالی شرکت بیسکویت گرجی شرکت بیسکویت حام شرکت بیسکویت بهشت شرکت بیسکویت یگانه شرکت بیسکویت فرخنده کارآموزی کارخانه بیسکویت

Biscuits

 

موضوع : گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت گرجی

فهرست مطالب
مقدمه

تاریخچه
اهداف سیستم

Top chart

نقش های موجود در سیستم

فرایند سیستم

تشخیص محیط عملیاتی

ارتباط با محیط خارج

ارتباط میان موجودیتها

Tableموجودیتها

نمودار ERD

وابستگی های تابعی وFDDمربوط به مواد اولیه

ساده سازی FDDِمواد اولیه

وابستگی های تابعی وFDDمربوط به دستگاه

ساده سازی FDD دستگاه

وابستگی های تابعی و FDDمربوط به محصول

ساده سازی FDD محصول

نرمالسازی FD مواد اولیه

نرمالسازیFDدستگاه

نرمالسازیFD محصول


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات