طرح توجیهی شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  طرح توجیهی شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی

دانلود طرح توجیهی شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی

طرح کارآفرینی شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی، مقدمه: ابعاد، شکل و راستای دالها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتنی به دقت ساخت قالبها بستگی دارد. قالبها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند، جهت حفظ شکل مورد نظر بتن در زیر بارهای ساختمانی از صلیب کافی برخوردار باشند، برای حفظ راستای اعضای بزرگ به اندازه ..

کارآفرینی: 
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای “متعهد شدن” نشأت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژه نامه دانشگـاهی وبستر: کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است. از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و… از فعالیت های کارآفرینان است. کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح می کند: کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.

مقدمه:
ابعاد، شکل و راستای دالها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتنی به دقت ساخت قالبها بستگی دارد. قالبها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند، جهت حفظ شکل مورد نظر بتن در زیر بارهای ساختمانی از صلیب کافی برخوردار باشند، برای حفظ راستای اعضای بزرگ به اندازه کافی پایدار و مقاوم باشند و طوری به شکل اساسی ساخته شوند که بدون از دست دادن دقت ابعادی خود تاب تحمل جابجایی و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندی باید تا زمانی که بتن مقاومت کافی که بتن مقاومت کافی جهت تحمل وزن خود را کسب نکرده است. در جای خود باقی بماند، در غیر این صورت امکان آسیب دیدگی سازه تمام شده وجود دارد.
کیفیت رویه سطحی بتن تحت تأثیر مصالح قالب قرار دارد. برای مثال چنانچه با استفاده از یک روکش بافت دار ایجاد یک رویه نقش دار یا بافت دار مورد نظر باشد، بایداین روکش را به درستی حمایت کرد، تا امکان تغییر شکل خمشی و ایجاد فرورفتگی در سطح بتن وجود نداشته باشد. ترکیب صحیح مصالح قالب و روغن و یا هر ماده رهاساز دیگر می تواند به حذف سوراخهای ناشی از حبابهای هوا یا دیگر نقایص سطحی بتن در جا کمک می کند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه  
فصل اول: کلیات شناخت
۱-۱- مشخصات متقاضیان طرح
۲-۱- معرفی اجمالی پروژه
۳-۱- معرفی محصول 
۴-۱- سوابق تولید
۵-۱- کاربرد محصول 
۶-۱- مصرف کنندگان
۷-۱- استانداردهای محصولات تولیدی 
فصل دوم: بررسی کلی طرح
۱-۲- فرایند تولید
۲-۲- نمودارفرایند تولید
۳-۲- مواد اولیه ومنابع تامین آن
۴-۲- ابزار و وسایل مورد نیازطرح
۵-۲- زمان بندی اجرای طرح 
۶-۲- ظرفیت تولید 
۷-۲- جایابی ومحل اجرای طرح
۸-۲- کنترل کیفیت محصولات تولیدی 
فصل سوم: بازار و بازاریابی
تعریف بازاریابی 
بازاریابی صنعتی
بازاریابی چند سطحی 
فصل چهارم: بررسی اقتصادی طرح
۱-۴- نیروی انسانی مورد نیاز
۲-۴- حقوق ودستمزد
۳-۴- شرح وظایف پرسنل
۴-۴- سازماندهی نیروی انسانی
۵-۴- زمین مورد نیازطرح
۶-۴- ساختمانهای اداری
۷-۴- ساختمان واحد تولید
۸-۴- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی
۹-۴- پلان طرح
۱۰-۴-انرژی برق 
۱۱-۴- انرژی آب
۱۲-۴- سوخت
۱۳-۴- تاسیسات حرارتی
۱۴-۴- تاسیسات برودتی
۱۶-۴- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق
فصل پنجم: بررسی مالی طرح
۱-۵- سرمایه کل ومنابع تامین آن
۲-۵- سرمایه ثابت
۳-۵- سرمایه درگردش
۴-۵- هزینه تولید سالیانه طرح
۵-۵- هزینه ثابت و متغیر
۶-۵- محاسبه نقطه سربه سر تولید:
۷-۵- محاسبه قیمت تمام شده محصول
۸-۵- محاسبه قیمت فروش محصول
۹-۵- محاسبه سود ناخالص
۱۰-۵- محاسبه سودخالص طرح
۱۱-۵- محاسبه دوره برگشت سرمایه
۱۲-۵- توجیه اقتصادی طرح 
منابع و مآخذ

راهنمای استفاده:
مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی
مناسب جهت ارائه دانشجویی


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات