گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر

گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان شرکت ایزوگام سامان دلیجان شرکت ایزوگام سامانه بام دلیجان سایت شرکت ایزوگام سامان گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سایت شرکت ایزوگام

Insulation company

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان
بخش اول: تاریخچه شرکت ۴
بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت ۴
بخش سوم: موضوع شرکت ۵
بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت ۵
بخش پنجم: اجزای شرکت ۵
بخش ششم: اداره امور شرکت ۶
بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه ۶
بخش هشتم: وضعیت پرسنل ۷
فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول: نمودار سازمانی شرکت تک تاب ظریف ۸
بخش دوم: شرح وظایف ۹
فصل سوم: حسابداری
بخش اول: حسابدار ۲۳
بخش دوم: تعریف حسابداری ۲۳
بخش سوم: وضعیت مالی ۲۴
بخش چهارم: حساب ۲۵
بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری ۲۶
بخش ششم: سند پرداختی ۲۹
بخش هفتم: لیست بیمه ۳۰
بخش هشتم: تنخواه گردان ۳۱
بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۳۲
بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده ۳۳
بخش یازدهم: بستن حساب ها ۴۷
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‌گیری ۵۲

فهرست جداول:
چارت سازمانی ۸
سند حسابداری ۵۴
سند پرداختی ۵۵
لیست بیمه ۵۶
لیست تنخواه گردان ۵۷
صورت سود و زیان ۵۸
ترازنامه ۵۹
صورت گردش وجوه نقد ۶۰
کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان – سهامی خاص
گزارش کارآموزی در بخش حسابداری شرکت ایزوگام

مختصری از گزارش کارآموزی :
شرکت ایزوگام کستر دلیجان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و از سال ۱۳۸۲ تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد. این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند. شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از ۳ نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد. شرکت در کل ۱۰۵ نفر پرسنل دارد: ۱۵ نفر در دفتر مرکزی و ۹۰ نفر در کارخانه.
قسمت مالی شرکت توسط مدیر مالی واداری اداره می شود. و حسابدار، منشی و انبار دار زیرنظر او فعالیت می کنند.یک حسابدار وظیفه هایی مانند: ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه ، کل ومعین، تهیه وتنظیم لیست بیمه و تهیه صورت های مالی را به عهده دارد.
ابتدایی ترین کار یک حسابدار دریافت اسناد مثبته، تجزیه و تحلیل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداری است. وضعیت مالی هرشرکت با دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌شود که اجزای معادله حسابداری را تشکیل می دهند. دارایی هامنابع اقتصادی یک شرکت است که انتظار می رود در آینده منفعتی برای شرکت داشته باشد. بدهی ها تعهدات شرکت در برابر افرادی خارج از شرکت هستند و سرمایه تعهدات شرکت نسبت به مالکین شرکت . بنابراین:
دارایی= بدهی + سرمایه
برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد که در دفتر کل موجود می باشد. در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه، تنخواه گردان، بانک و … وظایف خود را انجام می دهد. در پایان دوره باید وضعیت عملکرد موسسه مشخص شود. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب سرمایه صورت های مالی هستند که عملکرد موسسه را نشان می دهند و اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان به اطلاعات مالی شرکت قرارمی دهند. در پایان نیز با بستن حساب های موقت و تهیه ترازآزمایشی اختتامی چرخه حسابداری که در طول هر دوره مالی تکرارمی شود، به اتمام می رسد.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات