دانلود پروژه بررسی نیروی محرکه در بالابره

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه بررسی نیروی محرکه در بالابره

دانلود پروژه بررسی نیروی محرکه در بالابره دانلود پروژه طراحی بالابر پروژه بالابر ماشین پروژه بالابر مغازه پروژه بالابر اتومبیل پروژه طراحی بالابر پروژه طراحی اجزا بالابر پروژه طراحی بالابر خودرو پروژه طراحی بالابر مغازه مقاله نیروی محرک مقاله در مورد بالابر مقاله درباره بالابر ساختمانی مقاله بالابر هیدرولیکی مقاله بالابر ساختمانی

Bala-bar

 

نیروی محرکه در بالابرها
فهرست مطالب
نیروی محرکه در بالابرها ۳
رسم دیاگرام خمشی تیر عرضی ۴
طراحی تیر اثر برش ۱۴
محاسبه شاسی کالسکه ۱۵
انتخاب تیر بر اساس خمشی ۱۶
طراحی تیر کالسکه ۱۷
انتخاب تیرآهن با توجه به خمش ۱۸
انتخاب قطر محور برای چرخ های هرزگرد کالسکه ۱۸
کوپلینگ‌ها ۲۵
محاسبات مربوط به کوپلینگ الکتروموتور و گیربکس وینچ ۲۶
ابعاد خار مربعی روی کوپلینگ ۲۷
ناودانی زیر کالسکه ۲۹
محاسبات قدرت محور کالسکه ۳۰
محاسبات مربوط به چرخ دنده‌های کالسکه ۳۱
محاسبه قطر محور محرکت کالسکه ۳۶
طریقه اتصال ریل‌های عرضی به ریل‌های طولی جراثقال ۳۹
محاسبه قطر پیچ‌ها در مقطع اتصال به ناودانی ۴۳
انتقال قلاب ۴۶
بحثی کوتاه در مورد تیرهای خمیده و تنش‌های آن: ۴۷
کروکی یک قلاب یک طرفه برای محاسبات ۵۰
قدرت محرک حرکت طول جراثقال ۵۲
قطر محورهای هرزگرد حرکت طولی جراثقال ۵۳
چرخ دنده‌های حرکت طولی جراثقال ۵۵
اشاره ای در خصوص مونتاژ کردن قطعات جراثقال ۶۰
ریل‌های عرضی ۶۱
معرفی سیستم اتصال ریل طولی و عرضی ۶۱
کالسکه و متعلقات آن ۶۲
محور متحرک یا هرزگرد کالسکه ۶۵
اجزای برقی سیستم ۶۵
نیروی محرکه در بالابرها
با توجه به عوامل مهم طراحی از جمله وزن، سروصدا، کنترل، اندازه و ابعاد، حجم و …. پیشنهاد می‌شود که از موتورهای برقی برای نیروی محرکه در بالابرها استفاده شود و با توجه به تحقیقات به عمل آمده تقریباً بیش از ۹۵درصد نیروی محرکه کرین‌ها از الکتروموتورها استفاده می‌شود.
نکات قابل توجه در انتخاب موتورهای کرین
۱٫ باید ممان ابتدای حرکت بزرگی باشد تا بتواند وزن سنگین بار یا وزن سنگین خود کرین را به حرکت درآورده و در کوتاهترین زمان سرعت کرین را به سرعت ماکزیمم برساند.
۲٫ بایستی برای روشن و خاموش کردن زیاد مناسب باشند.
۳٫ تغییر جهت دوران موتور را به آسانی انجام دهد.
۴٫ باید دور موتور مستقلاً و بدون درنظر گرفتن بار قابل تنظیم باشد.
پارامترهای اساسی در طراحی ریل‌های طولی و عرضی
در طراحی عرضی و طولی به ظرفیت باربری و سرعت حرکت آن نیاز داریم. جراثقال‌ها و بالابرها بر حسب این پارامترها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
۱٫ جراثقال‌های سنگین موتوری که ظرفیت آنها بیش از سه تن است.
۲٫ جراثقال‌های کندرو که سرعت حرکت آنها کمتر از m/s5/1 است.
۳٫ جراثقال‌های تندرو که سرعت حرکت آنها بیش از m/s5/1 است.
۴٫ سبک شامل جراثقال‌های دستی و موتوری کوچک که ظرفیت آنها سه تن و یا کمتر است.
برای طراحی ریل‌های طولی و عرضی، نیروهای زیر بر سیستم وارد می‌شود:
الف) نیروی قائم شامل وزن کالسکه و وزن بار؛
ب)‌ نیروی افقی جانبی برابر ۱۰%‌ مجموع ظرفیت جراثقال‌ها و وزن کالسکه متحرک
ج) نیروی افقی طولی (موازی ریل طولی) برابر ۱۵% عکس‌العمل انتهای تیر عرضی که بر ریل طولی ما وارد می‌شود.
تیر را در شرایطی طراحی می‌کنیم که ارتعاش و ضربه عادی در سیستم موجود باشد که در این حالت باید اثرات آن را با اعمال ضریب ضربه مناسبی درنظر بگیریم که ضرایب ضربه با توجه به جدول زیر تعیین می‌گردد:
با توجه به ظرفیت باربری حداکثر ۵ تن و سرعت حداکثر کمتر از ۵/۱ متر در ثانیه جراثقال‌ از نوع سنگین و کندرو است. ضریب ضربه آن را با توجه به جدول زیر بدست می‌آوریم.
نوع جراثقال ضریب ضربه سربار
(الف) ضریب ضربه سربار
(ب) ضریب ضربه سربار
(ج)
سبک و کندرو ۲/۱ ۱/۱ ۱
سبک و تندرو ۴/۱ ۲/۱ ۱
سنگین و کندرو ۶/۱ ۱/۱ ۱
سنگین و تندرو ۹/۱ ۲/۱ ۱
رسم دیاگرام خمشی تیر عرضی
p نیروی قائم است که به تیر عرضی وارد شده و ممان MH را بر تیر عرضی وارد می‌کند.
ممان خمشی در اثر نیروی وزن بر روی تیر عرضی در صفحه افقی وسط تیر .
خمش در اثر نیروی ۱ در صفحه قائم
Q: نیروی افقی حاصل از رانش است که از تغییرات سرعت دستگاه جراثقال به ریل‌های عرضی وارد می‌شود و ممان My را ایجاد می‌کند. چون در صفحه افقی نقطه نیروی Q وجود دارد. بر اثر این نیرو خیز در صفحه قائم مطرح نمی‌شود.
برای محاسبه تنش در دو صفحه از فرمول استفاده می‌شود.
چون بنابراین تیرآهن IPE30 برای خمش مناسب است.
ب) طراحی بر اساس خیز ماکزیمم
تبدیل آحاد:
طراحی ریل‌های عرضی
نیروهای موثر بر ریل‌های عرضی:
نیروی قائم نیروی افقی
وزن کل بار:
وزن کالسکه:
نیروی وارد بر هر تیر:
ضریب ضربه افقی: ۱/۱ ضریب ضربه قائم: ۶/۱ معادله ریل عرضی: m16
نیروی قائم:
نیروی افقی جانبی:
الف) طراحی بر اساس ممان خمشی ماکزیمم:
برای تیرآهن‌های ساختمانی داریم:
با توجه به مقدار w=1.2*10-3 از جدول پیوست تیرآهن IPEB28 را انتخاب می‌کنیم.
بر اثر وزن
بر اثر نیروی خارجی


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات