گزارش کار آزمایشگاه کنترل کیفی آب آشامیدنی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کار آزمایشگاه کنترل کیفی آب آشامیدنی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه کنترل کیفی آب آشامیدنی کنترل کیفی آب آشامیدنی دانلود گزارش کارورزی آزمایشگاه شیمیایی کنترل کیفیت آب آشامیدنی کنترل آب آشامیدنی دانلود گزارش کار میکروب دانلود گزارش کار میکروب شناسی دانلود گزارش کار میکروب دانلود گزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژی استاندارد آب آشامیدنی

Drinking Water Quality Control

 

موضوع : گزارش کارآموزی آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی

فهرست مطالب

گزارش کار: استریل کردن ظرف‌های نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی
گزارش کار: استریل کردن ظرف‌های نمونه‌برداری بوسیله اتوکلاو
گزارش کار: طرز نمونه‌برداری
گزارش کار: روش اندازه‌گیری سختی موقت
گزارش کار: روش اندازه‌گیری سختی کل
گزارش کار: دستگاه اندازه‌گیری کلر
گزارش کار: دستگاه رطوبت‌سنج
گزارش کار: درست کردن نمونه کشت PA
گزارش کار: آزمایش تاییدی
گزارش کار: طرز تهیه محیط کشت نیتریت آگار
گزارش کار: دستگاه اندازه‌گیری کلنی Colony cauntor
گزارش کار: سختی کل
گزارش کار: سختی موقت
گزارش کار: اندازه‌گیری کلر
گزارش کار: کدورت‌سنج
گزارش کار: احتمال حضور یا عدم حضور کلیفرم‌ها
گزارش کار: انجام آزمایش تاییدی
گزارش کار: محیط باکتری‌های هتروتروف

کارآموزی صنایع شیمیایی آزمایش کنترل کیفی اداره آبفا برازجان
آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی
آزمایش کنترل کیفی اداره آبفا برازجان
گزارش کار آزمایشگاه کنترل کیفی آب آشامیدنی
دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی

نمونه ای از گزارش کارآموزی و گزارش کار :

به نام خدا
آزمایشگاه اداره آبفا
گزارش کار: روش اندازه‌گیری سختی کل
اسامی گروه:
وسایل مورد نیاز:
۲۵سی‌سی نمونه، ۲۵سی‌سی آب مقطر، ۵/۱لیتر بافر آمونیوم جهت ایجاد رنگ ارغوانی اریوکروم بلاک T، EDTA.
روش کار:
۲۵سی‌سی نمونه را توسط استوانه مدرج اندازه‌گیری کرده و درون ارلن می‌ریزیم و ۲۵سی‌سی آب مقطر را هم که از قبل اندازه‌گیری شده را به آن می‌افزاییم. ۵/۱میلی‌لیتر بافر آمونیوم را توسط پیپت اندازه‌ گرفته و درون ارلن اضافه می‌کنیم و اریوکروم بلاک T را به مقدار مورد نیاز به ارلن اضافه کرده، ارلن را زیر بورت قرار می‌دهیم (درون بودت EDTA ریخته شده است) شیر بورت را باز کرده تا تغییر رنگ به آبی روشن تتراسیون را انجام می‌دهیم. شیر بورت را بسته و مقدار EDTA مصرفی را روی بورت خوانده و مقدار بدست آمده را درون فرمول زیر قرار می‌دهیم تا سختی کل بدست آید:
مصرفی a=EDTA
EDTA بر حسب مولار یا نرمال = b
حجم مصرفی نمونه = v
سختی کل:

 


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات