دانلود مقاله سایت شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله سایت شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار

دانلود مقاله سایت شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار مقاله درباره کارگزاری بورس شرکت کارگزاری بورس دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار دانلود مقاله بورس اوراق بهادار دانلود رایگان مقاله بورس اوراق بهادار مقاله بورس اوراق بهادار مقاله در مورد بورس اوراق بهادار

Stock brokerage firm

 

موضوع : مقاله سایت شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………….

پایگاه داده ………………………………….

الگوریتم و دیاگرام اجرایی برنامه ………………………………….

شرح کار برنامه ………………………………….

موارد مورد نیاز برای نصب ……………………………………

مقدمه
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و رشد نیاز های اجتماعی از قبیل خرید و فروش پرداخت قبض آب و برق و تلفن و امور روزمره دیگری از این قبیل افزایش سفر های درون شهری را شاهد هستیم که بدنبال آن ترافیک راه بندان شلوغی و عوارض آن را که خود پیش زمینه مشکلات عدیده ای می باشد به همراه می آورد.از این رو دست اندر کاران امور سعی در به حداقل رساندن مراجعات به مراکز دولتی و بانک ها و بدنبال آن بخشخصوصینیز در ایم زمینه قدم بر می دارد.
از طرفی زمانی ارباب رجوع در پی پیچ و خم کاری قرار می گرفت و نیز هزینه های اضافی بر وی تحمیل می شد از قبیل اینکه فرض نمایید نامه مربوط به پایان کار وی را فردی می بایست امضا می نمود و در آن روز شخص مزبور به مرخصی رفته و امور دیگری از این قبیل که پیشامد آن اتفاقی است.دیگر در قرن ۲۰ اینطور مراجعات حضوری می بایست حذف و شیوه های نوین(الکترونیکی)جایگزین آن شود.بر همگان پوشیده است که مراکزی که به این صورت عمل ننمایند و همان روش سنتی را در پیش بگیرند از حقوق و مزایایی محروم خواهند شد.
یکی از اهداف استراتژیکی که دولت در پی آن است ایجاد دولت الکترونیک می باشد که در جنبه های متعددی این پیگیری و پیشرفت راشاهد هستیم.در زمینه بانکداری الکترونیکی بانک ها به سوی کاهش مراجعات از طریق دریافت و پرداخت الکترونیکی استفاده از کارت اعتباری به جای حمل پول و … استفاده نمایند.به نظر اینجانب بانک های خصوصی وبه طور کلی بخش خصوصی درزمینه پیشرفت الکترونیکی و تکنولوژی های نوین بیش از مراکز دولتی قدم بر می دارند چرا که این بخش تحت تاثیر مستقیم اثراتناشی از این امر(کاهش و افزایش مراجعان و بدنبال آن کاهش و افزایش در آمد)می باشند.
شرکت بورس تهران نیز از سالها پیش در پی این امر برآمده است که با کاهش مراجعات مشتری ها و همچنین سهل نمودن معاملات قدمی برای رونق هر چه بیشتر بورس بردارد.اصولا خریدوفروش الکترونیکی در لغت به این معنی است که فرد از طریق اینترنت و شبکه درخواست خرید یا فروش خود را به همراه فیش واریزی یا شماره حساب ارایه نماید و نقل و انتقال وجه یا دارایی تنها از طرق الکترونیکی(بدون نیاز به حضور شخص)انجام شود که این امر محاسن زیادی به شرط درست انجام شدن فعل مورد نظر به همراه داردوبر همگان است که تا چه حدی می تواند بشر را در امور روزمره جلو بی اندازد.از اینرو ما هم برای یک شرکت کارگزاری بورس بهادار که دارای وظیفه ای به شرح ذیل می باشد بر آن داشته ایم تا قدمی د ای ن زمینه بداریم.


قیمت : 1000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات