دانلود پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها

دانلود پروژه مالی انبارداری سیستم حسابداری در شهرداری ها خرید پروژه مالی خرید پروژه مالی حسابداری خرید پروژه مالی رشته حسابداری فروش پروژه مالی حسابداری خرید اینترنتی پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شهرداری دانلود سیستم حسابداری شهرداری مقاله سیستم حسابداری شهرداری پروژه حسابداری شهرداری

Municipal Accounting Project

 

سیستم حسابداری در شهرداری‌ها

مقدمه:
مدیر امور مالی که طبق ماده ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .


در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .


وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :
الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .
ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .
ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .
د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامه معاملات شهرداری بـعهده مدیر امـور مـالی
محول است .


بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .
امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق ماده۷۹ قانون شهرداری .
امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .
اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهده او محول می شود .تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .


فهرست

مقدمه
بخش اول : سازمان مالی شهرداری ها
۱ـ بودجه و اعتبارات
۲ـ درآمد
۳ ـ حسابداری
۴ ـ خزانه
۵ ـ تدارکات یا کارپردازی
۶ ـ حسابرسی داخلی
۷ ـ اموال
۸ ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی

بخش دوم : سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین
دفتر معین درآمد
دفتر معین هزینه

بخش سوم : حسابداری اموال
اداره امور اموال شهرداری
ثبت اموال در دفاتر
تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر
استهلاک اموال

بخش چهارم : سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها
۱ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری
۲ ـ انتخاب حسابرس داخلی
۳ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص
۴ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور

بخش پنجم : حسابرسی داخلی
برنامه حسابرسی
پرسشنامه حسابرسی
در مورد اموال و ماشین آلات
در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها
در مورد وجوه نقدی و حساب جاری
در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی
در مورد موجودیها
درمورد خریدها
در مورد پیش پرداخت بیمه
در مورد اسناد پرداختی
در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران )
در مورد درآمد ها
درمورد حقوق و دستمزد
در مورد هزینه ها

بخش ششم : برنامه و فعالیتها
طبقه بندی درامد شهرداری ها و شماره قرارداری آنها
لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها
مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه
حقوق
طریقه پرداخت مساعده
اضافه کار
محدودیتهای تراز عملیات
مراحل کشف اشتباهات
چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
نحوه پرداخت
عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده)
عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی)
عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی
صورت مغایرت بانکی
تعریف صورت مغایرت


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات