دانلود مقاله عوامل موثر بر توزیع درآمد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله عوامل موثر بر توزیع درآمد

دانلود مقاله عوامل موثر بر توزیع درآمد تحقیق پروژه عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران عوامل موثر بر توزیع درآمد مقاله درباره توزیع درآمد مقالات در مورد توزیع درآمد تعریف توزیع درآمد دولت و توزیع درآمد توزیع درآمد بین خانوارها توزیع درآمد در ایران بررسی توزیع درآمد در ایران

Factors affecting the distribution of income

 

مقاله عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
۱- رشد تولید ناخالص داخلی
۲- ترکیب و ساختار بازار
۳- ساختار تولید
۴- میزان بهره وری
۵- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
۶- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
۷- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
۸- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
۹- بار تکفل اقتصادی
۱۰- میزان دسترسی به بازار
۱۱- کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر
۱۲- توزیع اعتبارات
۱۳- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
۱۴- مهاجرت
۱۵- کل مالیات دریافتی از هر خانوار
۱۶- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
۱۷- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
۱۸- میل نهایی به مصرف و پس انداز
۱۹- نرخ رسمی ارز
۲۰- میزان اشتغال و بیکاری
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
۱- جنس
۲- سن
۳- رشد جمعیت
۴- بهداشت
۵- آموزش و پرورش
۶- تبعیض های نژادی
۷- عوامل حقوقی و اجتماعی
۸- مالکیت عوامل تولید
همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

۳-۲ رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
۳-۲-۱ دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس
(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات