دانلود پروژه حسابداری دولتی در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه حسابداری دولتی در ایران

دانلود پروژه حسابداری دولتی در ایران مقاله تحقیق پایان نامه مالی پروژه حسابداری دولتی ۲ دانلود پروژه حسابداری دولتی پروژه مالی حسابداری دولتی دانلود رایگان پروژه حسابداری دولتی پروژه در مورد حسابداری دولتی پروژه درباره حسابداری دولتی پروژه درباره حسابداری دولتی حسابداری دولتی در ایران تاریخچه حسابداری دولتی در ایران

iran Governmental Accounting Project

 

مقدمه
در این گزارش وضعیت حسابداری و گزارشگری مالی بخش دولتی بطور خلاصه بررسی شده است و نتایج در قالب هشت بخش ارائه شده است. بخش های یاد شده عبارتند از: چارچوب نظری، مبانی حسابداری، حسابهای مستقل، گزارشگری مالی، مبنای بودجه بندی، استانداردها، ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه، و قوانین و مقررات مربوط.

فهرست مطالب

چارچوب نظری
مبانی حسابداری
حساب های مستقل
گزارشگری مالی
مبنای بودجه بندی
ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه
استانداردها
قوانین و مقررات مرتبط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون دیوان محاسبات کشور
قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات – مصوب ۱۶/۴/۱۳۶۲
قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور
دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور
قانون تفریغ بودجه  سالهای پس از انقلاب
آئین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
 و عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند
آئین نامه اجرایی بند م قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴
آئین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده – موضوع ماده ۴۳ قانون محاسبات عمومی کشور
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته 
به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته
 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحیه‌های بعدی‌
آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون
 برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۴ اردیبهشت ماده‌۱۳۵۳ هیأت‌وزیران‌
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور
قانون بودجه سال ۱۳۸۸
آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و
 نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۰
تصویب نامه در خصوص گزارش عملیات انجام شده هر سال کلیه دستگاههای
 اجرایی مصوب جلسه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۰ هیات وزیران
دستورالعمل تهیه صورتحساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی
 (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) موضوع ماده ۹۹ قانون محاسبات عمومی کشور
دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم و ارائه صورتحساب متمم سال قبل در
 احرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات