پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری سنجش میزان اثربخشی آموزش مجازی حسابداری آموزش مجازی کارشناسی ارشد حسابداری دوره مجازی آموزش حسابداری آموزش مجازی دوره های حسابداری پروژه آموزش مجازی دانلود پروژه آموزش مجازی

Accounting Students

 

مقدمه
خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری ی بیی تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام های دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیی که وقت طلا و دایی ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز به تعداد رقابت های حسابداری فعلی بیی آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز درحال افزایش می باشد. مطابق بررسی سلیمی(۲۰۰۷) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده اند خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که برنامه های بکر رتبه حسابداری آموزش مجازی ی پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح فارغ التحصیلی که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.

 

فصل اول- کلیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- اهداف تحقیق
۴- فرضیات تحقیق
۵- روش تحقیق
۶- روشهای جمع آوری اطلاعات
۷- قلمرو تحقیق
۸- دوره زمانی تحقیق
۹- جامعه آماری
۱۰- نمونه های آماری
۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق
۱۲-محدودیت های تحقیق
۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی

فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق
۱- مقدمه
۲- چشم انداز شغل حسابداری
۳- آموزش مجازی
۴- مدارس اختصاصی در ایالات متحده
۵- اعتبار قانونی مدارس خصوصی
۶- آموزش مجازی آسان
۷- دانش آموزان مجازی بالغ
۸- احساسات دانش آموزان مجازی بالغ
۹- شیوه های آموزش افید بالغ
۱۰- آموزش حسابداری
۱۱- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن
۱۲- آموزش دائمی حسابداری
۱۳- گواهینامه عمومی حسابداری
۱۴- روش های تدریس جاری استفاده شده
۱۵- شیوه های آموزش دانشجویان
۱۶- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس بیی دانشکده
۱۷- روشهای تدریس دانشکده که می خواهد بیی استفاده خوب باشد
۱۸- فییند گواهینامه CPA در ایالات متحده
۱۹-روشهای کلی استفاده شده توسط دانشکده های مجازی
۲۰- نرم افزارهایی که موسسات بیی آموزش مجازی استفاده می کنند
۲۱-نرم افزارهایی که توسط دانشجویان استفاده می شود
۲۲- پیشینه تحقیق
۱-۲۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۲-۲۲- تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است

فصل سوم ـ روش تحقیق
۱-مقدمه
۲- بیان دوباره مسئله
۳- انتظار تحقیق
۴- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی
۵- توصیف مادی و ابزایلات تحقیق
۶- رویه ها
۷- مذاکره و اقدام کردن دادها
۸- محدودیت های روش تحقیق
۹- اطمینان اخلاقی
۱۰- روشهای آماری تحقیق

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱- مقدمه
۲- نتیجه گیری ( یافته ها)
فصل پنجم ــ نتایج ، توصیه ها و پیشنهادات
۱- مقدمه
۲- توصیه ها و پیشنهادات
۳- توصیه ها و پشنهادات بیی تحقیقات آینده

پیوست ها
پیوست الف ـ سوالات دموگیفی و پرسش های ادیکی اساتید مشارکت کننده
پیوست ب ـ صلاحیت ها و شایستگی های AICPA


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات