دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران پروژه بودجه ریزی عملیاتی مالی پروژه بودجه ریزی سرمایه ای دانلود پروژه بودجه ریزی پروژه در مورد بودجه ریزی عملیاتی پروژه برنامه ریزی بودجه پروژه مالی بودجه پروژه حسابداری بودجه پروژه بودجه جامع تعریف حسابداری بودجه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

Governmental accounting and budgeting in

 

حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

فهرست
فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی
خصوصیات سازمانهای دولتی

فصل دوم: حسابداری بودجه ای 
حسابداری بودجه ای
بودجه و حسابداری دولتی
تعریف بودجه
اصول بودجه
طبقه بندی بودجه
رابطه حسابداری دولتی و بودجه

فصل سوم : بودجه نویسی در ایران
تاریخچه بودجه نویسی در ایران
مراحل بودجه
۱-تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
۲-تصویب بودجه
۳-اجرای بودجه
۴-نظارت بر بودجه
بودجه متداول
بودجه عملیاتی
بودجه برنامه ای
واریز تنخواه گردان
موظفین (وظیفه بگیر)
منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی
انواع سپرده های دریافتی
حساب مستقل وجوه اختصاصی
عملیات بستن حسابهای اختصاصی
گروه حساب اوراق بهادار
درخواست اوراق بهادار
اعتبارات طرحهای عمرانی
دفاتر مورد استفاده در حسابداری
برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر معین
دفاتر معین آماری
دفتر سپرده
اهمیت صورتحسابها و گزارشهای مالی و استفاده کنندگان گزارشات
انواع گزارش مالی و  فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)
حساب نهایی
تفریغ بودجه
منابع و مأخذ


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات